Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №927

Теорія ймовірностей та математична статистика

Дніпропетровський університет економіки і права

Дата: 13.04.09, задач: 8, об'єм: 31 ст., вартість: 158 грн. Переглядів: 531

Виділити все

№1  Задача: 927-1.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Ймовірність появи події у кожному з незалежних досліджень дорівнює 0,8. Яку кількість досліджень потрібно провести, щоб з ймовірністю 0,95 можливо було чекати відхилень відносної частоти появи події від її ймовірності не більше, ніж на 0,04. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 927-2.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Для ураження цілі достатньо влучення хоча б одного снаряду. Виконано два залпи із двох гармат. Знайти ймовірність поразки цілі, якщо ймовірність влучення в ціль при одному пострілі із першої гармати дорівнює 0,3, із другої – 0,4. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 927-3.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Знайти ймовірність того, що в партії із 900 виробів число виробів вищого ґатунку міститься між 600 і 700. Ймовірність появи виробу вищого ґатунку в партії дорівнює 0,8. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 927-4.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервну випадкову величину Х задано функцією розподілу:

де а – параметр, який треба визначити. Знайти:
1) функцію щільності розподілу f(x);
2) математичне сподівання M(X) і дисперсію D(X) випадкової величини Х;
3) ймовірність того, що Х прийме значення з інтервалу (1/2; 3/2);
4) побудувати графіки функцій F(x) та f(x).
9.0 грн.
 
№5  Задача: 927-5.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Для n = 9 верстатів ймовірність того, що в даний час доби верстат працює, дорівнює р = 7/8.
Знайти:
1) ряд розподілу дискретної випадкової величини Х (можлива кількість працюючих верстатів);
2) функцію розподілу ймовірностей (записати аналітично);
3) побудувати багатокутник розподілу та функцію розподілу ймовірностей;
4) обчислити математичне сподівання М(Х) та середнє квадратичне відхилення ((Х).
11.5 грн.
 
№6  Задача: 927-6.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

За даними вибірки побудувати дискретний варіаційний ряд (таблицю угруповань).
Побудувати полігон частот.
Обчислити емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.
Обчислити: xc, σ2, μ3, μ4, As, Ex, Мо, Ме.
Перевірити гіпотезу про випадковість результатів спостережень вибірки при α = 5%.
На підставі проведених обчислень висунути гіпотезу про закон розподілу дискретної випадкової величини.
На підставі критерію згоди Пірсона χ2 при значенні α = 0,05 визначити правомірність прийнятої гіпотези щодо закону розподілу дискретної випадкової величини.
На підставі критерію згоди Б. С. Ястремського визначити правомірність обраної гіпотези щодо закону розподілу дискретної випадкової величини.
Поряд з полігоном побудувати графік теоретичного розподілу випадкової дискретної величини (i, P(X = i)) (i = 0, 1, ..., m) з метою їх порівняння.
Об’єм вибірки n = 66.
1 4 3 3 1 0 4 0 4 3 2 0 2 2 3 3 1 0 3 3
3 2 3 3 3 2 5 6 3 2 5 2 3 4 2 3 2 2 6 2
0 1 2 3 6 2 1 4 3 3 1 5 4 3 2 1 1 1 6 3
2 0 2 2 2 3 - - - - - - - - - - - - - -
30.0 грн.
 
№7  Задача: 927-7.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

За даними вибірки побудувати інтервальний варіаційний ряд (таблицю угруповань).
Побудувати гістограму і полігон часток.
Обчислити емпіричну функцію розподілу для неперервної випадкової величини і побудувати її графік.
Обчислити: xc, σ2,μ3, μ4, As, Ex, Мо, Ме.
Перевірити гіпотезу про випадковість результатів спостережень вибірки при α = 5%.
На підставі проведених обчислень висунути гіпотезу про закон розподілу неперервної випадкової величини.
Користуючись двома елементарними засобами визначити правомірність гіпотези про нормальний закон розподілу досліджуваної неперервної випадкової величини. Метод з числами Вестергарда підтвердити також і графічно.
На підставі критерію згоди Пірсона χ2 при значенні α = 0,05 визначити правомірність прийнятої гіпотези щодо закону розподілу неперервної випадкової величини.
На підставі критеріїв згоди В. І. Романовського і Б. С. Ястремського визначити правомірність обраної гіпотези щодо закону розподілу неперервної випадкової величини.
Поряд з полігоном побудувати графік теоретичного розподілу випадкової неперервної величини (xj*, pj) (j = 1, ..., k) з метою їх порівняння.
Якщо обрана гіпотеза про нормальний закон розподілу неперервної випадкової величини приймається, то з заданою ймовірністю γ = 0,95 побудувати надійні інтервали для математичного сподівання M(X) та дисперсії σ2(Х) нормального розподілу.
N = 40
37,91 37,96 37,93 37,94 37,92 37,93 37,00 37,94 37,94
37,93 37,92 37,94 37,90 37,87 37,89 37,93 37,91 37,91
37,95 37,85 37,95 37,91 37,92 37,93 37,91 37,89 37,82
37,92 37,92 37,92 37,92 37,93 37,87 37,86 37,86 37,93
37,84 37,90 37,80 37,85 - - - - -
57.5 грн.
 
№8  Задача: 927-8.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

1. На основі статистичних даних показника Y та фактора Х за методом найменших квадратів знайти параметри лінії регресії, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації.
2. Використовуючи критерій Фішера з надійністю Р = 0,95 оцінити адекватність прийнятої лінійної моделі статистичним даним.
3. Використовуючи t-статистику з надійністю Р = 0,95 оцінити значущість коефіцієнта кореляції.
4. Оцінити параметри регресійної моделі на значущість та побудувати для них інтервали довіри.
5. Якщо модель адекватна статистичним даним, то знайти з надійністю Р = 0,95 довірчу зону до лінії регресії, прогноз показника при хпрогн та його надійний інтервал.
6. Побудувати графіки статистичних даних, лінії регресії і її довірчої зони. Зробити висновки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x –1,0 –0,8 –0,6 –0,4 –0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
y 4,00 4,20 4,10 4,00 3,90 4,25 3,70 3,90 3,80 3,95 3,80 3,60 3,70 3,60 3,70
35.0 грн.
 
Виділити всеДата: 13.04.09, задач: 8, об'єм: 31 ст., вартість: 158 грн. Переглядів: 531
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS