Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №919

Теорія статистики

Український фінансово-економічний інститут

Дата: 03.04.09, задач: 9, об'єм: 25 ст., вартість: 118 грн. Переглядів: 432

Виділити все

№1  Задача: 919-1.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

В результаті статистичного обстеження 22 банків регіону, отримані наступні дані, млн. грн.:

Номер банку Обсяг капіталу Обсяг прибутку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2,1
49,4
25,1
1,4
3,9
4,9
11,2
16,8
72,4
65,2
48,4
74,1
26,9
4,9
5,2
12,0
17,8
54,2
4,5
10,0
18,7
45,8
1,5
22,8
10,9
1,0
1,9
2,8
7,4
14,5
26,8
22,1
78,2
95,1
41,0
1,6
1,8
11,0
2,9
48,2
3,1
6,1
31,1
33,2

З метою вивчення залежності між розмірами капіталу і обсягами прибутку банків, виконати групування банків за розмірами їх капіталу, утворивши 4 групи з рівними інтервалами.
В кожній групі підрахувати:
– число банків;
– обсяги капіталу “всього” і в середньому на один банк;
– обсяги прибутку “всього” і в середньому на один банк;
– групові показники рентабельності капіталу (відсоткове відношення середнього прибутку до середнього обсягу капіталу).
Результати розрахунків представити у вигляді групової таблиці.
Сформулювати відповідні висновки.
12.0 грн.
 
№2  Задача: 919-2.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Маємо наступні умовні дані про вік студентів однієї з академічних груп заочного відділення інституту:

18, 21, 20, 23, 21, 20, 20, 18, 20, 19, 20, 18, 23, 19, 18, 17, 17, 17, 19, 17, 22, 19, 19, 21, 19, 19, 19, 20, 18, 19.

Побудувати дискретний варіаційний ряд розподілу студентів групи за віком, вказати його елементи, зобразити графічно, сформулювати відповідні висновки.
10.0 грн.
 
№3  Задача: 919-3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Маємо наступні умовні дані про забезпечення робітничим персоналом цехів промислового підприємства упродовж двох місяців:
Номер цеху Вересень Жовтень
Чисельність робітників у бригаді, чол. Число бригад, одиниць Чисельність робітників у бригаді, чол. Загальна чисельність робітників усіх бригад, чол.
1 2 15 18 8 11 17 20 200 280

бчислити для кожного з місяців середню чисельність робітників у бригаді по двом цехам разом. Пояснити види застосованих для розрахунків середніх. Надати оцінку абсолютної і відносної зміни середньої чисельності робітників у бригаді за період.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 919-4.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

З метою вивчення обсягу денного виробітку робітників підприємства, здійснено 10% вибіркове обстеження 100 робітників безповторним механічним способом. В результаті отриманий наступний розподіл робітників за денним виробітком:

Групи робітників за денним виробітком деталей, шт. Число робітників, чол.
До 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 і більше
5
10
40
30
15
Разом 100

Обчислити:
– середній денний виробіток одного робітника у вибірковій сукупності;
– всі відомі абсолютні, середні і відносні показники варіації, на основі яких, оцінити ступінь однорідності вибіркової сукупності і точність визначеної середньої;
– з ймовірністю 0,954 можливі межі середнього денного виробітку одного робітника в генеральній сукупності;
– з ймовірністю 0,997 межі частки робітників у генеральній сукупності з середнім денним виробітком від 30 до 50 деталей.
За результатами розрахунків сформулювати відповідні висновки.
15.5 грн.
 
№5  Задача: 919-5.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Виробництво прокату на металургійних підприємствах країни за останніх сім років характеризується наступними даними, млн. т:

Порядковий номер року Обсяги виробництва прокату
1
2
3
4
5
6
7
148
148
147
135
151
155
159


З метою аналізу динаміки виробництва прокату, обчислити всі відомі абсолютні, відносні (базисні і ланцюгові) і середні показники динаміки.
Результати розрахунків представити у вигляді таблиці.
Зобразити графічно (за базисними темпами зростання) динаміку виробництва прокату. Сформулювати відповідні висновки.
20.0 грн.
 
№6  Задача: 919-6.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

В результаті статистичного обстеження кредитної діяльності банку отримані наступні дані про залишки заборгованості підприємств по короткостроковим позикам, млн. грн.:

Дата фіксації даних 1.01 1.04 1.07 1.10 1.01 наступного року
Обсяги залишків заборгованості 4,5 4,6 4,8 4,5 4,1

Обчисліть середній обсяг залишків заборгованості підприємств за: I півріччя, II півріччя, рік. Поясніть види застосованих середніх.
Сформулюйте висновки стосовно абсолютної і відносної зміни середніх залишків заборгованості упродовж року.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 919-7.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо наступні умовні дані про ціни за одиницю і обсяги виробництва продукції на двох заводах виробничого об’єднання:

Номер заводу
Вид продукції
Вироблено продукції, тис. штук Відпускна ціна за 1 шт., грн.
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Завод 1
Продукція
А
Б

Завод 2
Продукція
Б


2,7
4,03,5


2,7
4,82,9


305,2
123,0127,0


310,0
128,3130,2

Обчислити:
а) по заводу 1 по продукції А і Б:
агрегатні індекси загального і фізичного обсягів виробництва, індекс цін. Визначити абсолютні розміри впливу факторів на зміну загального обсягу виробництва двох видів продукції;
б) по двом заводам для продукції Б:
індекси середньої ціни: змінного фіксованого складу і структурних зрушень. Визначити абсолютні значення впливу на зміну середньої ціни зміни цін на продукцію Б на кожному з заводів і зміни кількості виробленої на них продукції.
За результатами розрахунків сформулювати відповідні висновки.
19.0 грн.
 
№8  Задача: 919-8.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

На основі даних задачі 1, дослідити наявність або відсутність зв’язку між обсягами капіталу банків (факторна ознака X) і обсягами їх прибутків (результативна ознака Y) з використанням показника кореляційного відношення ((2).
У разі виявлення зв’язку, охарактеризувати його тісноту і довести істотність (не випадковість виникнення).
11.5 грн.
 
№9  Задача: 919-9.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

За даними задачі 5 побудувати рівняння тренду, яке описує основну тенденцію зміни обсягів виробництва прокату за останні сім років.
Порівняти рівні теоретичного і фактичного рядів динаміки. Сформулювати відповідні висновки стосовно виявленої тенденції виробництва прокату в країні.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 03.04.09, задач: 9, об'єм: 25 ст., вартість: 118 грн. Переглядів: 432
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS