Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №884

Теорія статистики

Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна

Дата: 23.02.09, задач: 10, об'єм: 20 ст., вартість: 112 грн. Переглядів: 846

Виділити все

№1  Задача: 884-1.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Для визначення середнього розміру вкладу певної категорії вкладників у банк міста, де чисельність вкладників становить 5000, необхідно провести вибірку рахунків методом механічного відбору. Попередньо встановлено, що середнє квадратичне відхилення розмірів внесків становить 120 грн.
Визначити необхідний обсяг вибірки за умови, що з імовірністю 0,954 похибка вибірки не перевищить 10 грн.
10.0 грн.
 
№2  Задача: 884-2.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

У селі за допомогою методу випадкового повторного відбору планується визначити кількість пенсіонерів.
Яким повинен бути обсяг вибірки, для того щоб з імовірністю 0,997 похибка вибірки не перевищувала 1,0 особи, якщо на основі попередніх обстежень відомо, що дисперсія дорівнює 8,0.
10.0 грн.
 
№3  Задача: 884-3.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Є такі вибіркові дані про заощадження населення району:

Групи населення Кількість вкладів, тис. од. Середній розмір вкладу, тис. грн. Коефіцієнт варіації вкладу,%
1. Населення міста 7 4 20
2. Населення села 3 6 30


Визначити щільність зв’язку між середнім розміром вкладу та типом населення за допомогою емпіричного кореляційного відношення. Зробити висновки.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 884-4.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Результати вибіркового обстеження 100 домогосподарств характеризуються наведеними в таблиці даними.
Для кожного показника визначте відносну похибку вибірки з імовірністю 0,954, порівняйте їх, зробіть висновки.

Показник Середній рівень Коефіцієнт варіації,%
Середня кількість членів домогосподарства, осіб 3,1 35
Середня кількість працюючих,осіб 2,2 30
Місячний середньодушовий доход, гр.од. 131 52
Розмір житла на члена сім’ї, м2 7,0 66
Споживання хліба, кг/людину 80 18
10.0 грн.
 
№5  Задача: 884-5.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

За даними аудиторської перевірки 24 комерційних банків, виявлено залежність між рівнем ліквідності активів та їх прибутковості.
Загальна дисперсія прибутковості активів дорівнює 31. Визначте відносні ефекти впливу, міжгрупову дисперсію та кореляційне відношення, дайте його економічну інтерпретацію. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

Коефіцієнт ліквідності активів Кількість банків Середній рівень прибутковості активів,%
0,2 – 0,4 6 15
0,4 – 0,7 5 8
0,7 – 1,0 5 6
1,0 і більше 8 3
В цілому 24 7,7
10.0 грн.
 
№6  Задача: 884-6.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Маємо наступні дані по 10 підприємствах:

№ підприємства Електроозброєність одного робітника, кВт-год. Випуск продукції на одного робітника, т
1 2 3
2 5 6
3 2 4
4 9 9
* * * * *
8 6 8
9 4 6
10 7 6

За даними таблиці визначити:
1) параметри однофакторного рівняння залежностей, встановивши при цьому найменшу суму лінійних відхилень емпіричних значень результативної ознаки від її теоретичних значень;
2) коефіцієнт та індекс кореляції.
14.0 грн.
 
№7  Задача: 884-7.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Динаміка зареєстрованих злочинів у регіоні характеризується даними, наведеними у таблиці, у % порівняно з попереднім півріччям.

Вид злочинів Поточний рік
І півріччя ІІ півріччя
Розкрадання майна 126 115
Злочин проти власності громадян 107 112

За кожним видом злочинів визначте:
а) абсолютне збільшення злочинів за видами злочинів та в цілому;
б) темп зростання злочинності в цілому за рік.
10.0 грн.
 
№8  Задача: 884-8.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

За даними про капітал та прибуток комерційного банку:
а) вкажіть види динамічних рядів, поясніть їх особливості;
б) визначте середньоквартальні обсяги капіталу;
в) обчисліть ряд динаміки похідного показника – прибутковості капіталу;
г) для кожного ряду обчисліть базисні та ланцюгові темпи зростання, поясніть їх зміст та взаємозв’язок.

Показник, млн. гр. од. Минулий рік, квартал Поточний рік, І кв.
І ІІ ІІІ ІV
Капітал на початок кварталу 384 403 615 776 1210
Прибуток за квартал 185 218 242 306 344
13.5 грн.
 
№9  Задача: 884-9.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Витрати на телерекламу окремих категорій товару характеризуються змінами:

Категорія товару Собівартість одного рекламного ролика, тис. ум. гр. од. Кількість виготовлених роликів, од.
Минулий рік Поточний рік Минулий рік Поточний рік
Солодощі 1,3 1,5 150 180
Напої 1,0 1,2 140 135

Визначте зведені індекси:
а) собівартості та кількості виготовлених рекламних роликів;
б) загальних витрат.
Розрахуйте абсолютний розмір перевитрат (економії) у загальних витратах на телерекламу за рахунок змін у собівартості. Результати проаналізуйте.
14.5 грн.
 
№10  Задача: 884-10.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Динаміка вартості медичного страхування у регіональній турагенції характеризується даними:

Туристичні центри Вартість страхового полісу, гр.од. Кількість страхових полісів, тис.
Минулий рік Поточний рік Минулий рік Поточний рік
Країни Європи 15 25 36 48
Країни Америки 28 50 15 20

Визначте:
а) зведений індекс вартості страхового полісу;
б) зведений індекс страхової суми.
Результати проаналізуйте.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 23.02.09, задач: 10, об'єм: 20 ст., вартість: 112 грн. Переглядів: 846
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS