Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №883

Теорія статистики

Київський університет туризму, економіки і права

Дата: 19.02.09, задач: 8, об'єм: 31 ст., вартість: 116 грн. Переглядів: 540

Виділити все

№1  Задача: 883-1.  Статистичні спостереження  Ціна: 
Вибір

Скласти план статистичного спостереження за індивідуально обраною метою. Визначити форму, вид та спосіб статистичного спостереження. 10.0 грн.
 
№2  Задача: 883-2.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

З метою аналізу рівня рентабельності готельних господарств України проводиться вибіркове спостереження, в результаті якого отримана інформація
Таблиця №1
Рівень рента-бельності, % Рік ліцен-зування Уста-новчий капітал, млн. грн. Регіон Рівень рентабельності, % Рік ліцензування Установчий капітал, млн. грн. Регіон
1 10 1990 1,2 Півн. 26 30 1995 1,1 Півд.
2 30 2000 0,2 Східн. 27 26 1994 2,1 Західн.
3 11 2005 0,5 Півд. 28 17 1990 1,5 Східн.
4 22 1999 2,8 Півн. 29 15 1997 1,5 Західн.
* * * * *
23 28 2001 3,0 Півд. 48 26 2002 4,0 Півн.
24 30 1999 5,0 Західн. 49 30 2005 3,4 Західн.
25 20 1995 3,3 Східн. 50 10 2003 5,0 Півд.

Провести складне групування, утворивши групи за роком ліцензування, установчим капіталом та територіальною належністю готелів. Провести комбіноване групування за двома ознаками: регіоном та рівнем рентабельності. Зробити висновки.
За ознакою "рівень рентабельності" побудувати дискретний варіаційний ряд та інтервальний ряд розподілу, утворивши 5 груп. Вказати і розрахувати показники, які характеризують даний ряд розподілу. Проілюструвати варіаційний ряд графічно. Зробити висновки. Побудова таблиці для індивідуального завдання. В таблицю відбирається 40 рядків таблиці №1, починаючи з 19 номера.
32.5 грн.
 
№3  Задача: 883-3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

За даними таблиці №1 охарактеризувати середній рівень рентабельності готельних господарств по запропонованій сукупності. Розрахувати структурні середні та зробити висновки. За допомогою мір варіації оцінити однорідність сукупності. Зробити висновки щодо рівня коливань ознаки. 10.0 грн.
 
№4  Задача: 883-4.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Для розрахунку індексів сезонності досліджуються зареєстровані злочини в окремому районі

Таблиця № 2
№ п/п Місяць року Кількість зареєстрованих злочинів
2003 рік 2004 рік 2005 рік
1 Січень 142 110 134
2 Лютий 131 126 120
3 Березень 130 125 134
* * * * *
10 Жовтень 179 146 150
11 Листопад 145 122 127
12 Грудень 127 123 119

Провести повний аналіз динаміки процесу даних. Проілюструвати графічно.
Зробити висновки.
10.0 грн.
 
№5  Задача: 883-5.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Прибутковість комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в таблиці.

Таблиця №3
№ п/п Прибутковість активів, % № п/п Прибутковість активів, %
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
1 4,2 9,4 16 15,3 19,9
2 20,1 23,3 17 13,2 14,3
3 16,5 18,5 18 8,4 20,2
* * * * *
13 18,3 13,5 28 13,6 11,3
14 19,6 24,9 29 5,9 12,9
15 23,0 18,7 30 8,7 14,2

Згрупуйте банки по прибутковості активів, виділивши 4 групи з рівними інтервалами на кінець року. Результати групування представте у формі статистичних таблиць. За результатами групування проведіть порівняльний аналіз розподілення банків за рівнем прибутковості активів на початок і кінець року. З цією метою перегрупуйте ряди розподілу, виділивши такі групи: до 10%; 10–15%; 15–20%; 20% і більше, розрахуйте показники, які характеризують досліджуваний процес, проілюструйте графічно отриманий результат. Зробіть висновки.
15.0 грн.
 
№6  Задача: 883-6.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

За даними таблиці №4 здійснити групування підприємств за ступенем виконання плану, виділити 3 групи: до 100 %, від 100% до 105%, від 105% і більше. По кожній групі і по всім разом вказати кількість підприємств, плановий і фактичний об'єм товарообігу, % виконання плану та його відхилення (відхилення у грошовому виразі).

Таблиця № 4
№ п/п Товарообіг
за планом по факту
1 40206 40661
2 16840 16514
3 22649 22989
* * * * *
13 4088 4659
14 2111 2222
15 353 348

Зробити висновки.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 883-7.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Про нижченаведені зміни в реалізації товарів в приватному магазині за два місяці свідчать дані ревізії.

Таблиця № 5
Товар Ціна одиниці товару Кількість реалізованої продукції
Базовий p0 Поточний p1 Базовий q0 Поточний q1
Для чоловіків 51 54 35 40
Для жінок 30 35 19 30
Для дітей 22 25 19 19

Провести повний індексний аналіз реалізації товару за даними таблиці №5. Показати взаємозв'язок загальних індексів. Обчислити абсолютний приріст товарообігу в цілому за рахунок кожного фактора. Проміжні розрахунки подати у вигляді таблиці. Зробити висновки.
10.5 грн.
 
№8  Задача: 883-8.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Результат вибіркового обстеження якості обслуговування на туристичній базі "Буковинка" представлений в таблиці.
Таблиця № 6
№ п/п респондентів Кількість скарг Кількість відвідувань турбази № п/п респондентів Кількість скарг Кількість відвідувань турбази
1 2 6 16 3 2
2 4 3 17 4 1
3 3 4 18 3 3
4 3 3 19 1 1
* * * * *
13 5 0 28 5 0
14 5 1 29 5 1
15 2 6 30 1 6

Для дослідження залежності якості обслуговування від врахованих скарг побудувати аналітичне групування, використовуючи дані таблиці №6.
Побудувати дискретний ряд розподілу за кількістю зареєстрованих скарг. Зазначити показники, які характеризують даний ряд. Проілюструвати графічно. Зробити висновки.
В таблицю відбираються значення, починаючи з номеру індивідуального завдання.
18.0 грн.
 
Виділити всеДата: 19.02.09, задач: 8, об'єм: 31 ст., вартість: 116 грн. Переглядів: 540
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS