Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №821

Теорія статистики

Славістичний університет

Дата: 15.12.08, задач: 10, об'єм: 20 ст., вартість: 111 грн. Переглядів: 597

Виділити все

№1  Задача: 821-8.5.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

В процесі розрахунків наводять проміжні обчислення, а у відповідях задач, одиниці вимірювання. Наявні дані про заробітну плату робітників заводу у вересні та жовтні по цехах.

Номер цеху Середня заробітна плата, грн. Фонд заробітної плати, тис. грн. Середня заробітна плата, грн. Кількість робітників, чол.
Вересень Жовтень
1 464 97,440 472 215
2 592 148,000 600 260
3 536 160,800 548 305
4 508 91,440 520 190


Визначити у якому місяці і на скільки середня заробітна плата в цілому по заводу була вища. Обґрунтувати застосування тих чи інших середніх.
10.0 грн.
 
№2  Задача: 821-19.5.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Наявні такі дані про динаміку кредитних ресурсів комерційного банку на початок місяця:

Місяць 1 2 3 4 5 6 7
Кредитний ресурс, млн. грн. 48 53 51 50 55 52 54

Визначити: середній обсяг кредитних ресурсів за І та ІІ квартали, абсолютні прирости та темпи приросту їх середнього обсягу. Зробити висновки.
11.0 грн.
 
№3  Задача: 821-22.5.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Наявні дані про динаміку виробництва цукру на цукровому заводі:

Цукор Витрати на виробництво, млн. грн. Темп приросту фізичного обсягу, %
жовтень листопад
Пісок 16,0 27,6 +15
Рафінад 4,0 5,4 +8

Визначте:
– зведений індекс фізичного обсягу виробництва;
– абсолютний приріст грошових витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції.
Результати поясніть.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 821-29.5.  Економічна та соціальна статистика  Ціна: 
Вибір

Коефіцієнт зношеності основного капіталу галузі на початок року 30%. Повна вартість вибулого основного капіталу 150 млн. грн. (коефіцієнт придатності його – 60%). При цьому коефіцієнт вибуття становить 25%. Сума нарахованої амортизації – 80 млн. грн. Визначити коефіцієнт зношеності основного капіталу на кінець року. 10.0 грн.
 
№5  Задача: 821-9.14.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Результати розв’язання задачі подаються у вигляді статистичних таблиць, графіків, або діаграм. Наявні дані про заробітну плату робітників заводу у вересні та жовтні по цехах.

Номер цеху Середня заробітна плата, грн. Фонд заробітної плати, тис. грн. Середня заробітна плата, грн. Кількість робітників, чол.
Вересень Жовтень
1 480 55,680 468 116
2 564 152,280 552 264
3 504 400,320 480 80
4 498 89,640 504 182


Визначити у якому місяці і на скільки середня заробітна плата в цілому по заводу була вища. Обґрунтувати застосоване тих чи інших середніх.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 821-33.14.  Економічна та соціальна статистика  Ціна: 
Вибір

Відомо, що тривалість одного обороту оборотних засобів за звітний період збільшилася на 3 дні і становила 27 днів, а середні залишки коштів скоротилися на 7%.
Визначити, як змінився обсяг реалізованої продукції за звітний період порівняно з базисним періодом.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 821-40.14.  Економічна та соціальна статистика  Ціна: 
Вибір

У звітному періоді обсяг валової доданої вартості збільшився порівняно з базовим з 18,6 до 22,5 млн. грн. При цьому витрати праці зросли на 1,6 а продуктивність праці – на 18%. Обчисліть, який обсяг валової доданої вартості за рахунок динаміки витрат праці, продуктивності праці та частки цієї вартості у валовому випуску. 10.0 грн.
 
№8  Задача: 821-3.15.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Наявні дані про роботу промислових підприємств:

№ п/п Обсяг виробленої продукції, млн.грн Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн. Середньоспискова кількість працівників, чол.
За розрахунком Фактично
1 6,0 6,3 5,5 290
2 2,0 2,5 2,0 180
3 12,0 12,8 9,0 462
* * * * *
20 6,3 6,0 4,0 275
21 4,8 5,0 4,4 270
22 3,5 3,4 2,3 220

Згрупувати підприємства за середньосписковою кількістю працівників у три групи: до 180 чол., 181–380 чол., 380 і більше чол. За кожною групою та сукупністю у цілому підрахувати.
1) кількість підприємств (абсолютну) і відносну (у відсотках до підсумку);
2) середньоспискову кількість працівників (всього і в середньому на одне підприємство);
3) відсотки виконання плану;
4) середній виробіток на одного працівника.
Зробити висновки.
15.0 грн.
 
№9  Задача: 821-17.15.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Наявні дані про основні виробничі фонди підприємства за повною основною вартістю на початок місяця, тис. грн.

Підприємство 01.01.2003 р. 01.07.2003 р. 01.09.2003 р. 01.01.2004 р.
№1 180 196 194 210
№2 2100 2200 2180 2240
№3 5000 5100 5120 5300

Визначити:
1) вид ряду динаміки;
2) середньорічну вартість основних виробничих фондів по кожному підприємству.
Зробити висновки.
10.0 грн.
 
№10  Задача: 821-24.15.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Наявні дані про динаміку обсягу реалізації побутових послуг населенню регіону.

Населення Обсяг реалізації побутових послуг за період
Загальний, млн. грн. На душу населення, тис. грн.
базисний поточний базисний поточний
Україна
Міське 186,3 350,0 5,4 9,0
Сільське 60,2 102,0 3,5 6,0
Російська федерація
Міське 190,0 350,0 5,6 10,0

Визначити, користуючись індексним методом, на скільки відсотків збільшився обсяг реалізації побутових послуг населення за рахунок змін двох факторів:
– обсяг реалізації побутових послуг населення;
– кількість населення.
Розрахувати по Україні та Російській Федерації індекси реалізації побутових послуг (за міським населенням) змінного складу та структурних зрушень. Зробити висновки.
15.0 грн.
 
Виділити всеДата: 15.12.08, задач: 10, об'єм: 20 ст., вартість: 111 грн. Переглядів: 597
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS