Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №817

Економетрія

Донецький національний університет

Дата: 11.12.08, задач: 2, об'єм: 21 ст., вартість: 105 грн. Переглядів: 456

Виділити все

№1  Задача: 817-7.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

У таблиці наведені дані по територіях регіону за 199Х рік:

№ регіону Середній прожитковий мінімум на день з розрахунку на одну особу, грн., X Середня заробітна плата за день, грн., Y
1 97 7
2 79 –21
3 86 14
4 77 7
* * * * *
10 102 7
11 74 –14
12 90 7

Потрібно:
1) побудувати поле кореляції;
2) для характеристики залежності y від x:
а) побудувати лінійне рівняння парної регресії y від x;
б) оцінити тісноту зв’язку за допомогою показників кореляції та коефіцієнта детермінації;
в) оцінити якість лінійного рівняння за допомогою середньої помилки апроксимації;
г) дати оцінку сили зв’язку за допомогою середнього коефіцієнта еластичності і β-коефіцієнта;
д) оцінити статистичну надійність результатів регресійного моделювання за допомогою F-критерію Фішера;
е) оцінити статистичну значущість параметрів регресії та кореляції.
3) обчислити параметри показникової парної регресії. Оцінити статистичну надійність зазначеної моделі за допомогою F-критерію Фішера;
4) обгрунтовано вибрати найкращу модель і обчислити за нею прогнозне значення результату, якщо прогнозне значення фактора збільшиться на 5% від середнього рівня.
Визначити довірчий інтервал прогнозу при рівні значущості α = 0,05.
37.5 грн.
 
№2  Задача: 817-9.  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Вибір

У таблиці наведені тимчасові ряди, де Y – обсяг реалізації продукції фірми (залежна змінна), X1 – час, X2 – витрати на рекламу, X3 – ціна товару, X4 – середня ціна конкурентів, X5 – індекс споживчих витрат (незалежні змінні).
Y X1 X2 X3 X4 X5
221 1 2,2 17,1 13,5 68
232 2 3,6 17,6 14,0 75
243 3 4,1 16,8 14,6 90
256 4 5,9 16,4 15,0 85
* * * * *
501 18 5,6 17,2 11,6 91
513 19 6,1 18,1 13,2 160
536 20 6,4 18,3 13,7 162

Потрібно:
1) обчислити матрицю коефіцієнтів парної кореляції і проаналізувати тісноту зв’язку між показниками;
2) вибрати вид лінійної моделі регресії, включивши в неї два фактори. Обгрунтувати виключення з моделі трьох інших факторів;
3) аналітичними методами:
а) оцінити параметри і якість моделі;
б) обчислити середню похибку апроксимації;
в) обчислити множинний коефіцієнт детермінації;
4) з метою перевірки отриманих результатів провести регресійний аналіз в Excel;
5) проаналізувати вплив факторів на залежну змінну (обчислити відповідні коефіцієнти еластичності і β-коефіцієнти, пояснити зміст отриманих результатів);
6) вибрати за допомогою Excel найкращий вид тренда тимчасових рядів, що відповідають залишеним у моделі змінним. За отриманими залежностями обчислити їхні прогнозні значення на два кроки вперед;
7) визначити точкові та інтервальні прогнозні оцінки обсягу реалізації продукції фірми Y на два кроки вперед (ймовірність попадання в інтервал – 95%).
67.5 грн.
 
Виділити всеДата: 11.12.08, задач: 2, об'єм: 21 ст., вартість: 105 грн. Переглядів: 456
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS