Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №816

Економетрія

Інші навчальні заклади України

Дата: 11.12.08, задач: 4, об'єм: 26 ст., вартість: 128 грн. Переглядів: 479

Виділити все

№1  Задача: 816-1.5.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних про значення факторного показника x – витрати підприємства на придбання нового устаткування, тис. у .о., та результативного показника y – прибутку від продажу виготовленої продукції, тис. у.о.:
1) оцінити щільність зв'язку між показниками;
2) побудувати лінійну регресійну модель, оцінити всі її параметри;
3) перевірити адекватність моделі;
4) визначити довірчі інтервали для параметрів з рівнем надійності 0,95;
5) перевірити показник y на автокореляцію, оцінити параметри моделі за допомогою методу Ейткена і порівняти результати;
6) оцінити прогноз yn+1, для даного значення xn+1 = 650, побудувати довірчий інтервал для прогнозованого значення;
7) проілюструвати залежність між ознаками графічно.

xi yi
100 1050
150 1000
200 930
250 860
* * * * *
500 490
550 413
600 333
45.0 грн.
 
№2  Задача: 816-2.5.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних про значення факторного показника x – місяць року, та результативного показника y – попит на продукцію, оцінити невідомі параметри рівняння експоненційної регресії, провести повне дослідження побудованої моделі.

xi yi
1 2
2 5
3 9
4 17
* * * * *
9 419
10 797
11 1514
17.5 грн.
 
№3  Задача: 816-3.5.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних про значення факторного показника x – місяць року, та результативного показника y – кількість проданої продукції, тис. од., оцінити невідомі параметри рівняння регресії кривої Гомперця за допомогою методу трьох точок.

xi yi
1 73
2 92
3 121
4 168
* * * * *
9 3076
10 8054
11 25460
17.5 грн.
 
№4  Задача: 816-4.5.  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Вибір

Відомо, що x1 – витрати фірми на рекламу, тис. гр. од., x2 – прибуток від продажу продукції, тис. гр. од., x3 – витрати на розширення виробництва, тис. гр. од., y – прибуток фірми, тис. гр. од. Оцінити параметри багатофакторної лінійної регресійної моделі, перевірити значущість параметрів та побудувати довірчі інтервали для них з рівнем значущості α = 0,05. Оцінити коефіцієнт детермінації та перевірити показники на мультиколінеарність між факторами. Зробити прогноз для заданих значень факторних ознак, побудувати довірчий інтервал для прогнозу.

x1 x2 x3 y
0 8 1 465
10 8 5 364
7 1 6 358
7 3 6 381
* * * * *
9 5 3 203
Значення для прогнозування:
4 5 7 -
47.5 грн.
 
Виділити всеДата: 11.12.08, задач: 4, об'єм: 26 ст., вартість: 128 грн. Переглядів: 479
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS