Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №803

Теорія статистики

Університет сучасних знань

Дата: 01.12.08, задач: 7, об'єм: 10 ст., вартість: 70 грн. Переглядів: 447

Виділити все

№1  Задача: 803-1.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

На підставі наведених даних:
1) побудувати групувальну таблицю поділивши сукупність на 3 групи, підрахувати частоти, частки, кумулятивні частоти, кумулятивні частки;
2) ряд розподілу зобразити графічно.

Сукупність 30 КБ за розміром прибутку (млн.грн.):

4,8 3,9 8,7 14,9 11,7 5,7
6,2 15,0 18,2 1,6 5,3 13,8
14,5 10,8 7,7 3,4 7,5 19,6
10,5 1,1 8,5 6,8 10,3 16,0
12,3 9,8 8,4 14,3 7,0 9,3
10.0 грн.
 
№2  Задача: 803-2.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

За наведеними даними обчислити відносні величини інтенсивності та порівняння.

Країна Чисельність населення, млн. осіб Територія, тис. км2 ВВП млрд. у. о.
А 49,3 603,7 32028
Б 33,2 345,0 33452
10.0 грн.
 
№3  Задача: 803-3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Рівень життя населення по областях України в 1999 р. характеризується наступними даними:

Область Забезпеченість житлом в сер.м2/осіб Кількість лікарів на 10000 населення Платні послуги на душу населення, грн. Середньомісячна зарплата, грн.
Волинська 19,0 40,5 102 146
Донецька 18,5 42,3 95 134

За допомогою багатовимірної середньої порівняти рівень життя населення областей України.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 803-4.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

За процентом високоліквідних активів у загальній сумі активів комерційні банки міста розподіляються так:

№ п/п Частка високоліквідних активів, % Кількість банків
На початок року На кінець року
1
2
3
4
5
До 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 і вище
1
5
9
3
2
-
1
4
9
6
Разом 20 20

Визначте середній процент високоліквідних активів та середнє квадратичне відхилення на початок і кінець року. Проведіть порівняльний аналіз середніх та варіації.
10.0 грн.
 
№5  Задача: 803-5.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Наведені дані характеризують чисельність учнів на початок року (тис. осіб):

Роки 1996 1997 1998 1999 2000
Чисельність учнів 589,0 671,4 700,7 785,1 769,0

Визначити вид ряду динаміки. Обчислити аналітичні показники цього ряду за базисною схемою та середню чисельність учнів за 1996 – 2000 рр. Зробити висновки.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 803-6.  Економічна та соціальна статистика  Ціна: 
Вибір

Показники роботи промислового підприємства за 1998 – 1999 роки.

Показник 1998 1999 Індекси
Випуск продукції, од. 500 600 ?
Витрати часу на виробництво, люд.-год. 125 120 ?
Продуктивність праці, од./люд.-год. ? ? ?
Трудомісткість, люд-год./од. ? ? ?

За наведеними даними розрахувати:
1) продуктивність праці та трудомісткість;
2) індекси всіх показників;
3) загальний приріст (зменшення) випуску продукції, в тому числі за рахунок: динаміки продуктивності праці; динаміки витрат часу;
4) зробити висновки.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 803-7.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Обчисліть, скільки пар взуття необхідно перевірити, щоб визначити частку браку з помилкою 2% при ймовірності 0,954, якщо частка браку в даній партії продукції невідома. 10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 01.12.08, задач: 7, об'єм: 10 ст., вартість: 70 грн. Переглядів: 447
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS