Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №786

Теорія статистики

Київський національний університет технологій і дизайну

Дата: 23.11.08, задач: 3, об'єм: 9 ст., вартість: 49 грн. Переглядів: 490

Виділити все

№1  Задача: 786-19.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Розрахувати індекси товарообороту, цін та фізичного обсягу продукції за даними таблиці.

Вид продукції Вартість всієї продукції в діючих цінах, гр. од. Зміна цін у звітному році порівняно з базовим, %
1998 р. 1999 р.
A 1800 1400 +5
B 4000 3600 –2
C 1000 1240 +3
D 1200 1400 –1
Разом ? ? x
10.0 грн.
 
№2  Задача: 786-20.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Визначити xc, моду, медіану житлової площі, яка приходиться на одного члена сім’ї.

Група сімей за розміром площі 1 2 3 4 5 6 Всього
На одного члена сім’ї, м2 До 5 5 – 7 7 – 9 9 – 11 11 – 13 13 – 15
Кількість сімей 12 25 34 40 52 37 ?
10.0 грн.
 
№3  Задача: 786-0.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

1. Виявити наявність та напрямок кореляційного зв'язку між факторною та результативною ознакою для вибірки, що задана в табл. А. Побудувати модель аналітичного групування (МАГ) з поділом факторної ознаки X на 4 рівні інтервали. Для кожного інтервалу обчислювати групові середні для X та Y, вважаючи ліві межі інтервалів замкненими, а праві відкритими. Зробити висновки про наявність та напрямок кореляційного зв'язку.
2. Оцінити тісноту зв'язку в МАГ (згідно завдання 1) та перевірити його істотність для рівня ( = 0,05. Обчислити загальну, міжгрупову дисперсії та кореляційне відношення та зробити висновки.
3. Для характеристики кореляційного зв'язку між факторною та результативною ознаками побудувати поле кореляції та теоретичну модель лінійної регресії (МЛР). Визначити параметри a та b лінійного рівняння регресії та побудувати його графік. Розрахувати індекс кореляції. Зробити висновки.
4. Оцінити тісноту кореляційного зв'язку в МЛР (згідно до завдання 3) шляхом обчислення коефіцієнта детермінації та лінійного коефіцієнта кореляції. Перевірити істотність зв'язку для a = 0,05 за критерієм Фішера. Зробити висновки.

x 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2
y 10 11 15 16 17 18 19 19 20 21 23 24 26 27 25 28 24 29 27
29.0 грн.
 
Виділити всеДата: 23.11.08, задач: 3, об'єм: 9 ст., вартість: 49 грн. Переглядів: 490
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS