Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №767

Теорія статистики

Харківська державна академія міського господарства

Дата: 17.11.08, задач: 7, об'єм: 16 ст., вартість: 91 грн. Переглядів: 550

Виділити все

№1  Задача: 767-7.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Використовуючи дані таблиці, потрібно:

Витрати часу на вивчення курсу, годин Іспитова оцінка, бали Стаж роботи, років Середня місячна зарплата, грн.
1 120 5 8 290
2 105 4 6 292
3 80 4 4 262
4 70 5 7 300
* * * * *
23 80 4 3 230
24 120 5 7 290
25 100 3 4 265

1) скласти групування студентів-заочників за стажем роботи;
2) визначити залежність оплати праці від стажу роботи, виділивши для цього три групи з рівними інтервалами;
3) навести отримані дані у вигляді таблиць та відповідних графіків (секторної діаграми та лінійного графіку з осями абсцис та ординат) залежності іспитової оцінки від витрат часу на вивчення курсу;
4) проаналізувати отримані результати.
19.5 грн.
 
№2  Задача: 767-17.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

За наведеними в таблиці даними потрібно визначити середні витрати часу на виготовлення одиниці типової продукції фірми.

Показники Дані
Витрати часу з кожним з працівників на виробництво одиниці продукції, хв.:
а) перша зміна
б) друга зміна


6
12
Чисельність працівників:
а) перша зміна
б) друга зміни


20
10
10.0 грн.
 
№3  Задача: 767-27.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Охарактеризувати спрощений спосіб вирахування середньої арифметичної зваженої величини шляхом скорочення ваг. Визначити цим способом середню ціну продукції підприємства, якщо відомо:

Ціна за одиницю (шт.) продукції, тис. грн. Кількість проданої продукції в різних регіонах, шт.
6 1200
7 800
10 400
10.0 грн.
 
№4  Задача: 767-37.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Використавши дані про вік студентів вузу 4 та 5 курсів разом, визначити:
1) розмах варіації (за віком студентів);
2) моду;
3) середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення;
4) коефіцієнти варіації, які розраховують за допомогою середнього лінійного та середнього квадратичного відхилення.
Прокоментуйте отримані результати.

Курс
Число Число
Років Осіб Років Осіб
20 24 21 35
21 43 22 38
22 24 23 29
23 5 26 3
24 3 28 1
25 1 x x
10.0 грн.
 
№5  Задача: 767-47.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

В таблиці наведені дані, які характеризують ефективність діяльності підприємства (обсяг продажу) за 15 років.

Роки Обсяг продажу продукції, тис. дол.
1984 31120
1985 30800
1986 32670
1987 32550
* * * * *
1996 54880
1997 56910
1998 58000

Визначте:
1) абсолютні прирости (базисні та ланцюгові) за кожний рік;
2) середньорічний темп зростання рівня ряду динаміки за 1984 – 1998 р.р.;
3) загальну тенденцію ряду динаміки за допомогою способу збільшення інтервалів; навести дані фактичного ряду та вирівняного у вигляді лінійного графіку з осями абцис та ординат.
15.0 грн.
 
№6  Задача: 767-57.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Наведіть формули та охарактеризуйте основні особливості загальних (зведених) індексів – агрегатного та середньоарифметичного індексів фізичного обсягу та індексів цін. Побудуйте індексну систему, якщо загальний індекс цін продукції склав 1,1, а загальний індекс її фізичного обсягу 1,2.
Як змінились ціни на продукцію фірми, якщо індекс цін склав 0,9?
Яка відповідь правильна:
1) ціни збільшились на 0,9%;
2) збільшились на 90%;
3) зменшились на 0,1%;
4) зменшились на 10%;
5) збільшились на 10%.
16.5 грн.
 
№7  Задача: 767-67.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

За відповідними даними таблиці визначте із заданою імовірністю 0,990:
1) середню помилку вибіркових даних;
2) межі інтервалу, в якому знаходиться середній рівень виконання норм виробітку працівниками підприємств.

Виконання норм виробітку, % Число працівників
112 9
108 14
104 54
100 14
96 9
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 17.11.08, задач: 7, об'єм: 16 ст., вартість: 91 грн. Переглядів: 550
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS