Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №743

Теорія статистики

Інші навчальні заклади України

Дата: 20.10.08, задач: 8, об'єм: 19 ст., вартість: 100 грн. Переглядів: 639

Виділити все

№1  Задача: 743-1.4.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

Абсолютні і відносні величини.
Підприємством планується збільшити продуктивність праці в другому півріччі на 6%. План був виконаний на 95%. Визначити фактичне збільшення продуктивності праці.
10.0 грн.
 
№2  Задача: 743-2.4.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Середні величини.
Є дані про фондоозброєність праці на підприємствах регіону, тис. грн.:
29,5; 20,4; 25,0; 20,2; 22,7; 30,0; 27,2; 27,0; 14,1; 15,6; 50,1; 44,9; 24,8; 30,6; 31,9; 19,9; 34,1; 38,2; 10,5; 11,7; 19,4; 38,8.
За наведеними даними побудувати ряд розподілу.
За рядом розподілу обчислити:
1) середній рівень фондоозброєності праці, тис. грн.;
2) моду;
3) медіану;
4) зобразити графічно ряд розподілу.
13.5 грн.
 
№3  Задача: 743-3.4.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Показники варіації.
За даними обстеження витрат часу жінок на домашню роботу такі:

Тип помешкання Чисельність жінок, тис. чол. Середні витрати на домашню роботу, год. Групова дисперсія витрат часу
1 30 4,5 0,03
2 20 6,2 0,08

Визначте міжгрупову, внутрішньогрупову та загальну дисперсію витрат часу жінок на домашню роботу.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 743-4.4.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Вибіркове спостереження.
У с. г. підприємстві здійснено вибіркове визначення жирності молока, яке приймають в особистих підсобних господарствах населення, що становить 100 голів. За проведеними раніше дослідженнями встановлено, що середня жирність молока становить 3,5 %, а середнє коливання жирності молока дорівнює 0,2%.
Потрібно визначити, яке поголів’я корів підлягає вибірковому обстеженню, щоб визначити середню жирність молока з гранично допустимою помилкою, яка б не перевищувала 0,1% при P = 0,997.
10.0 грн.
 
№5  Задача: 743-5.4.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Ряди динаміки.
За даними ряду динаміки визначте відсутні показники, використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки:

Рік Урожайність винограду, ц/га Ланцюгові показники
абсолютний приріст, ц/га темп зростання, % темп приросту, % абсолютне значення 1% приросту, ц/га
1999 54        
2000   –6      
2001          
2002   3     0,52
2003     104    
2004       5  

Визначити середній рівень урожайності винограду, ц/га та середні з аналітичних показників.
11.5 грн.
 
№6  Задача: 743-6.4.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Індекси.
Є дані про продаж картоплі на трьох ринках міста:
Ринки Обсяг продажу, тис. грн. Ціна за 1 кг, грн.
серпень вересень серпень вересень
1 87,5 195,0 1,75 1,50
2 80,0 216,0 2,00 1,80
3 104,0 221,0 1,60 1,30

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости цін, фізичного обсягу продукції та вартості реалізованої продукції. Зробити короткі висновки.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 743-7.4.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Статистичні методи вимірювання зв’язку.
На підставі таблиці

№ з/ч Загальна площа, м2 Вартість, тис. дол.
1 90 284
2 85 210
3 68 132
4 70 143
* * * * *
18 79 220
19 62 96
20 82 214

1) Побудувати лінійне рівняння регресії, що описує залежність між досліджуваними ознаками.
2) Оцінити істотність коефіцієнта регресії a за допомогою t-критерію з рівнем істотності ? = 0,05.
3) Оцінити тісноту зв'язку між ознаками за допомогою коефіцієнта кореляції, індекса кореляції, коефіцієнта детермінації.
4) Перевірити істотність зв'язку pа допомогою F-критерію з рівнем істотності P = 0,95;
5) Оцінити тісноту зв’язку між ознаками за допомогою коефіцієнта кореляції рангів, дати його інтерпретацію.
25.0 грн.
 
№8  Задача: 743-8.4.  Економічна та соціальна статистика  Ціна: 
Вибір

Основи економічної статистики.
Середній залишок оборотних засобів зріс на 35% і становив у поточному році 280 тис. грн. За цей період оборотності засоби робили 9 оборотів. У базисному році обсяг реалізованої продукції становив 1800 грн.
Визначити суму вивільнених (додатково залучених) оборотних засобів. Зробити висновки.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 20.10.08, задач: 8, об'єм: 19 ст., вартість: 100 грн. Переглядів: 639
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS