Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №694

Теорія статистики

Київський гуманітарний інститут

Дата: 05.09.08, задач: 8, об'єм: 18 ст., вартість: 93 грн. Переглядів: 494

Виділити все

№1  Задача: 694-1.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

Є дані про випуск окремих видів продукції, тис. т: мило господарче 60% – 43,0; мило господарче 40% – 30,0; мило туалетне – 42,0, пральний порошок – 1,1.
Визначити загальний обсяг виробництва шляхом вираження оремих видів продукції в умовних одиницях, якщо відомі коефіцієнти перерахунку в умовні одиниці:
– мило господарче 60% – 1,75;
– мило господарче 40% – 1,0;
– мило туалетне – 1,75;
– пральний порошок – 0,5.
10.0 грн.
 
№2  Задача: 694-2.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Є дані про рівень прибутку від реалізації продукції підприємств міста, млн. грн.:
2,4; 1,5; 3,9; 3,5; 4,2; 3,1; 3,9; 2,6; 6,5; 2,4; 3,0; 2,8; 1,7; 0,9; 1,5; 1,2; 3,4; 1,4; 2,1; 0,8; 2,6; 0,7; 2,3; 1,5; 4,0.
За наведеними даними побудувати ряд розподілу.
За рядом розподілу обчислити:
1) середній рівень прибутку від реалізації;
2) моду;
3) медіану;
4) зобразити графічно ряд розподілу.
12.5 грн.
 
№3  Задача: 694-3.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

На кінець року коефіцієнти ліквідності підприємств-позичальників становили:
Коефіцієнт ліквідності До 1,5 1,5 – 1,7 1,7 – 1,9 1,9 – 2,1 2,1 – 2,3 2,3 і вище
Частка підприємств, % 4 11 19 31 25 10

Визначити характеристики розподілу: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 694-4.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

За даними 10% вибіркового обстеження рівень рентабельності підприємств харчової промисловості характеризується даними:

Рівень рентабельності До 10 10 – 14 14 – 18 18 – 22 22 – 26 26 і вище
Кількість підприємств 7 15 27 23 18 10

Визначити:
1) середній рівень рентабельності підприємств та межі довірчого інтервала середньої з ймовірністю 0,954;
2) межі, в яких знаходиться частка підприємств з рівнем рентабельності понад 22% при p = 0,997.
10.0 грн.
 
№5  Задача: 694-5.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Динаміка виробництва молока у регіоні характеризується даними:
Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Виробництво молока, тис. т 2520 2528 2519 2522 2503 2487

еобхідно:
1) встановити тенденцію динаміки способами ковзної середньої та аналітичного вирівнювання за прямою;
2) побудувати графік динаміки;
3) визначити прогноз щодо виробництва молока в регіоні в 2008 році, зробити висновки.
10.5 грн.
 
№6  Задача: 694-6.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Є дані про реалізацію продукції:
Назва продукції Вартість реалізації продукції, тис. грн. Зміни об’єму продукції в звітному періоді порівняно з базисним, %
Базисний період Звітний період
A 160 198 +3
B 40 64 –2
C 280 315 +4

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу продукції, цін та вартості реалізованої продукції. Зробити короткі висновки.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 694-7.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

На підставі даних таблиці (Варіант 2 – рядки №№ 10–29, графи – 1,2):

Загальна площа, м2 Вартість, тис. дол. Загальна площа, м2 Вартість, тис. дол.
1 70 105 16 68 103
2 70 133 17 75 168
3 68 98 18 90 278
4 83 260 19 70 128
* * * * *
13 66 126 28 82 214
14 89 225 29 88 212
15 67 114 30 92 280

1) побудувати лінійне рівняння регресії, що описує залежність між досліджуваними ознаками;
2) оцінити істотність коефіцієнта регресії a1 за допомогою t-критерію з рівнем істотності ( = 0,05;
3) оцінити тісноту зв’язку між ознаками за допомогою коефіцієнта кореляції, індекса кореляції, коефіцієнта детермінації;
4) перевірити істотність зв’язку за допомогою F-критерію з рівнем істотності p = 0,95;
5) оцінити тісноту зв’язку між ознаками за допомогою коефіцієнта кореляції рангів, дати його інтерпретацію.
20.0 грн.
 
№8  Задача: 694-8.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Вихідні дані наведено в таблиці:
Вид продукції Обсяг випущеної продукції, тис. шт. Витрати робочого часу на випуск продукції, люд.-год.
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
А 65 74 55 42
В 58 82 30 40

изначити:
1) індивідуальні індекси продуктивності праці;
2) загальні індекси продуктивності праці: агрегатний, середньоарифметичний.
Зробити висновки.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 05.09.08, задач: 8, об'єм: 18 ст., вартість: 93 грн. Переглядів: 494
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS