Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №563

Теорія статистики

Академія житлово-комунального господарства

Дата: 13.06.08, задач: 7, об'єм: 20 ст., вартість: 92 грн. Переглядів: 544

Виділити все

№1  Задача: 563-1.5.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані по 24 підприємствах галузі за звітний період:

Товарна продукція, млн. грн. Промислово-виробничі основні фонди, млн. грн. Товарна продукція, млн. грн. Промислово-виробничі основні фонди, млн. грн.
1 0,9 0,9 13 12,1 10,0
2 2,6 2,5 14 12,2 11,7
3 5,5 5,6 15 11,8 10,7
4 4,1 4,0 16 8,5 6,1
* * * * *
10 0,8 0,9 22 11,8 8,8
11 0,7 0,7 23 16,6 12,7
12 4,9 3,9 24 10,2 7,8

Для виявлення залежності між обсягом основних фондів та продукції, що випускається, провести групування підприємств за обсягом основних фондів. Утворити п’ять груп з однаковими інтервалами. По кожній групі підрахувати:
1) кількість підприємств;
2) розмір основних фондів (всього та в середньому на один завод);
3) товарну продукцію (всього та в середньому на один завод);
5) фондовіддачу (обсяг продукції на 1 грн. основних фондів).
Результати подати у вигляді групової таблиці. Сформулювати короткі висновки.
10.0 грн.
 
№2  Задача: 563-2.3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані, що характеризують роботу підприємств об’єднання за 1 та 2 квартал року:

Номер заводу 1 квартал 2 квартал
План випуску продукції, тис. грн. Виконання плану, % Фактичний випуск продукції, тис. грн. Виконання плану, %
1 280 100 200 100
2 240 98 240 95
3 440 108 360 100
4 500 102 550 105

Визначити процент виконання плану випуску продукції в цілому по об’єднанню за 1 та 2 півріччя. Зробити висновки, обгрунтувати застосування тих чи інших середніх.
10.0 грн.
 
№3  Задача: 563-3.4.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Проведено 10-відсоткове вибіркове обстеження (випадковий безповторний відбір) робітників заводу щодо їх місячної заробітної плати. Одержано такий розподіл робітників:

Заробітна плата, грн. 500 – 520 520 – 540 540 – 560 560 – 580 580 і вище
Кількість робітників, чол. 10 48 22 15 5

Для вибіркової сукупності визначити:
1) середній розмір заробітної плати робітника;
2) середнє квадратичне відхилення;
3) коефіцієнт варіації:
4) моду та медіану.
Для генеральної сукупності визначити довірчий інтервал для частки робітників, що мають заробіток 560 грн. і вище (довірча ймовірність 0,954).
11.0 грн.
 
№4  Задача: 563-4.1.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Виробництво продукції А за 1988-1998 роки характеризується такими даними:
Рік 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Виробництво продукції А, тис. т 10221 10382 9249 12036 12207 10647 10127

Визначити:
– за 1993–1998 роки абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту – ланцюгові та базисні; абсолютне значення одного відсотка приросту для кожного року; середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту;
– за 1988–1993 роки – середній темп зростання та середній темп приросту.
Сформулювати короткі висновки. Зобразити динаміку графічно.
22.0 грн.
 
№5  Задача: 563-5.7.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про собівартість та обсяг продукції двох підприємств:
Вид продукції Собівартість 1 т, грн. Випуск продукції, тис. т.
1-рік 2-рік 1-рік 2-рік
Фабрика №1
Карамель 920 900 5,0 6,0
Ірис 1260 1160 3,0 2,8
Печиво 1800 1700 25,0 27,0
Торти 2600 2500 7,0 8,0
Фабрика №2
Торти 2200 2100 10,0 20,0

По фабриці №1 визначити загальні індекси:
1) собівартості продукції;
2) фізичного обсягу продукції (за собівартістю);
3) витрат на виробництво продукції, а також суму економії або перевитрати, одержану заводом внаслідок зміни собівартості продукції.
Показати взаємозв'язок між індексами.
По двох фабриках разом зробити розрахунки індексів середньої собівартості тортів змінного складу, фіксованого складу та впливу структурних зрушень.
Коротко прокоментувати суть кожного індексу.
14.0 грн.
 
№6  Задача: 563-6.1.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про реалізацію продовольчих товарів:

Товари Продано товарів у 2 кварталі, млн. грн. Зміна кількості проданих товарів у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом, %
Молоко 200 +12
М’ясо та м’ясопродукти 280 +3
Картопля 150 +22
Хліб та хлібо-булочні вироби 250 –2

Визначити загальний індекс фізичного обсягу товарообігу та абсолютний приріст фізичного обсягу товарообігу.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 563-7.5.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

За даними задачі відповідного номера з розділу 1 скласти рівняння парної регресії, що відображає зв'язок між обсягом основних виробничих фондів розміром товарної продукції. Визначити коефіцієнти кореляції та регресії, дати пояснення і зробити висновки. Зобразити зв'язок графічно. 15.0 грн.
 
Виділити всеДата: 13.06.08, задач: 7, об'єм: 20 ст., вартість: 92 грн. Переглядів: 544
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS