Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №559

Теорія статистики

Вінницький інститут економіки

Дата: 13.06.08, задач: 6, об'єм: 18 ст., вартість: 94 грн. Переглядів: 515

Виділити все

№1  Задача: 559-1.5.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Маємо такі показники діяльності 24 підприємств галузі на рік:

№ підпри-ємства Обсяг реалізації, млн. грош. од. Капітальні активи млн. грош. од № підпри- ємства Обсяг реалізації, млн. грош. од. Капітальні активи млн. грош. од
1 0,9 0,9 14 12,1 10,0
2 2,6 2,5 15 12,2 11,7
3 5,5 5,6 16 11,8 10,7
4 4,1 4,0 17 8,5 6,1
* * * * *
10 0,8 0,9 23 11,8 8,8
11 0,7 0,7 24 16,6 12,7
12 4,9 3,9 25 10,2 7,8

Для виявлення залежності між вартістю капітальних активів та обсягом реалізації провести групування підприємств за вартістю капітальних активів. Утворити п'ять груп з однаковими інтервалами і по кожній групі підрахувати:
1) кількість підприємств:
2) вартість капітальних активів (всього та в середньому на один завод);
3) обсяг реалізації (всього та в середньому на один завод);
4) фондовіддачу (обсяг продукції на 1 грош. од. основних фондів).
Результати подати у вигляді групової таблиці. Зобразити ряд розподілу графічно. Сформулювати короткі висновки до 2, 3, 4 пунктів.
16.0 грн.
 
№2  Задача: 559-2.1.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Даємо такі дані, що характеризують роботу підприємств об'єднання за І та II квартал
року:

№ заводу I квартал II квартал
План випуску продукції згідно з укладеними договорами, тис. грош. од. Виконання плану, % Фактичний випуск продукції, тис. грош. од. Виконання плану, %
1 220 108 200 100
2 140 100 160 103
3 120 98 120 98
4 180 102 220 110

Визначити процент виконання плану випуску продукції в цілому по об'єднанню окремо за І та II квартали. Зробити висновки, обгрунтувати застосування тих чи інших середніх. Необхідно обчислити два середніх показника, вказати назву виду середньої величини –метод і обчислення, метод середнього показника.
10.0 грн.
 
№3  Задача: 559-3.2.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Проведено 10% вибіркове обстеження (випадковий безповторний відбір) робітників
заводу щодо їх місячної заробітної плати. Отримали такий розподіл робітників:

Заробітна плата, грош. од. 505–515 515–525 525–535 535–545 545–555
Кількість робітників, чол. 3 27 28 38 12

Визначити:
1) середній розмір заробітної плати робітника;
2) середнє квадратичне відхилення;
3) коефіцієнт варіації (квадратичний, лінійний, осциляції);
4) моду і медіану;
5) довірчий інтервал для середнього процента виконання норм виробітку (довірча ймовірність 0,997).
12.5 грн.
 
№4  Задача: 559-4.7.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Виробництво цегли за 1988–1998 рр. характеризується такими даними:

Рік 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Виробництво, тис. т 2005 2478 2525 2593 2692 2656 2607

Визначити за 1993–1998рр.:
1) абсолютні прирости;
2) темпи зроcтання;
3) темпи приросту – ланцюгові і базисні (до 1988р.);
4) середній рівень ряду;
5) середній абсолютний приріст:
6) середній темп зростання;
7) середній темп приросту.
Обробити динамічний ряд за допомогою плинної середньої, та виконати аналітичне вирівнювання динамічного ряду за допомогою лінійного та експоненціального трендів. Оцінити якість апроксимації. Зробити прогноз на три роки. Сформулювати короткі висновки.
30.0 грн.
 
№5  Задача: 559-5.3.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про собівартість та обсяг продукції двох фабрик.

Вид продукції Собівартість 1 т, грош. од. Випуск, тис. т.
1997 1998 1997 1998
Фабрика №1
К 980 920 12,5 13,0
С 2400 2330 14,4 15,8
М 5200 5220 3,6 3,5
Фабрика №2
C 2300 2250 15,6 20,2

По підприємству №1 визначити загальні індекси:
1) собівартості продукції;
2) фізичного обсягу продукції (за собівартістю);
3) витрат на виробництво продукції, а також суму економії або перевитрати, одержану заводом внаслідок зміни собівартості продукції.
Показати взаємозв'язок між індексами.
Розрахунки подати в таблиці і зробити висновки. Подати зміст кожного розрахунку. По двох фабриках разом зробити розрахунки індексів середньої собівартості продукції змінного складу, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Коротко прокоментувати суть кожного індексу.
15.0 грн.
 
№6  Задача: 559-6.4.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про реалізацію споживчих товарів:

Товари Продано товарів у 1 кварталі, грош. од. Зміна кількості проданих товарів у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом, %
М 1200 + 3
Х 420 без змін
О 788 – 22

Визначити загальний індекс фізичного об'єму та абсолютну економію або перевитрату споживачів від його зміни.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 13.06.08, задач: 6, об'єм: 18 ст., вартість: 94 грн. Переглядів: 515
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS