Контрольные работы по математическим дисциплинам
українська русский  
Авторизация
 
Логін
Пароль
Примеры задач
Высшая математика
Теория вероятностей
Матпрограммирование
Эконометрия
Теория статистики
ЭMM и М, ИО
Избранное
Готовые работы
Рейтинг задач
Задачи on-line
Справка
Цены и оплата
Другие ресурсы
Карта сайта
Контакты
Есть вопрос?
Курсы валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольная работа №537

Теория вероятностей и математическая статистика

Академия учета, статистики и аудита

Дата: 15.03.08, задач: 11, объем: 17 ст., стоимость: 70 грн. Просмотров: 766

Выделить все

№1  Задача: 537-1.10.  Определение вероятности. Алгебра событий  Цена: 
Выбор

Серед 50 лотерейних білетів 4 виграшних. Знайти ймовірність того, що серед узятих будь-яких двох білетів обидва виграшні. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 537-2.10.  Формулы полной вероятности и Байеса  Цена: 
Выбор

Заводи №1 і №2 поставляють порівну однакових деталей, але завод №1 виробляє 90% стандартних деталей, а завод №2 – 45% стандартних деталей. Навмання взята деталь стандартна. Яка ймовірність, що вона виготовлена на заводі №1? 5.0 грн.
 
№3  Задача: 537-3.10.  Теоремы Муавра-Лапласа и формула Пуассона  Цена: 
Выбор

Проведено n = 900 незалежних випробувань, в кожному з яких може відбутись подія А з ймовірністю p = 0,8.
а) За локальною теоремою Муавра–Лапласа знайти ймовірність того, що подія А наступить 710 разів.
б) За інтегральною теоремою Муавра–Лапласа знайти ймовірність того, що подія наступить від 700 до 730 разів.
5.0 грн.
 
№4  Задача: 537-4.10.  Распределение дискретной случайной величины  Цена: 
Выбор

Дискретна випадкова величина задана рядом розподілу.
X 1 2 4
P 0,1 0,8 0,1

найти функцію розподілу і побудувати її графік. Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини.
5.5 грн.
 
№5  Задача: 537-5.10.  Интегральная и дифференциальная функции распределения  Цена: 
Выбор

Випадкова величина X задана функцією розподілу F(x):

Знайти щільність розподілу f(x). Ймовірність попадання випадкової величини в інтервал (5π/6; π). Нарисувати графіки функції F(x) і f(x).
6.0 грн.
 
№6  Задача: 537-6.10.  Интегральная и дифференциальная функции распределения  Цена: 
Выбор

Випадкова величина X задана щільністю розподілу f(x).

Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини X. Знайти закон розподілу F(x). Побудувати графіки функцій F(x) і f(x).
11.0 грн.
 
№7  Задача: 537-7.10.  Равномерный, нормальный и показниковий распределения  Цена: 
Выбор

Відомо математичне сподівання a = 3 і середнє квадратичне відхилення σ = 3 нормально розподіленої випадкової величини X. Знайти ймовірність попадання цієї величини в заданий інтервал (5, 9). 5.0 грн.
 
№8  Задача: 537-8.10.  Система двух случайных величин. Условные распределения  Цена: 
Выбор

Дано закон розподілу дискретної двовимірної випадкової величини (X, Y).
XY –1 0 1
1 0,15 0,25 0,15
2 0,20 0,15 0,10

Знайти коефіцієнт кореляції між X і Y.
7.5 грн.
 
№9  Задача: 537-9.10.  Генеральная и выборочная совокупность. Точечные оценки  Цена: 
Выбор

За результатами спостережень над випадковою величиною X, поданих в таблиці, знайти вибіркову функцію розподілу, вибіркове середнє і незсунену оцінку дисперсії.
x 0 1 2 3 4 6
n 2 7 20 10 8 3
7.0 грн.
 
№10  Задача: 537-10.10.  Интервальные оценки параметров совокупности  Цена: 
Выбор

У відділі технічного контролю було виміряно n = 200 втулок з партії, виготовленої одним автоматичним верстатом. У таблиці дано відхилення діаметрів від номіналу (у мікронах) після групування. Знайти вибіркове середнє і незсунену оцінку дисперсії для цих відхилень. Знайти надійні межі для математичного сподівання a відхилення діаметра від номіналу для генеральної сукупності при надійному рівні 0,95.

Межі відхилення [–20,–15) [–15,–10) [–10,–5) [–5, 0) [0, 5) [5, 10) [10, 15) [15, 20) [20, 25) [25, 30)
n 5 12 16 24 49 41 26 17 7 3
8.0 грн.
 
№11  Задача: 537-11.10.  Интервальные оценки параметров совокупности  Цена: 
Выбор

Знайти надійний інтервал для оцінки математичного сподівання a нормального розподілу з надійністю 0,95, знаючи вибіркову середню xc=76,17, об'єм вибірки n = 36 і середнє квадратичне відхилення σ = 6. 5.0 грн.
 
Выделить всеДата: 15.03.08, задач: 11, объем: 17 ст., стоимость: 70 грн. Просмотров: 766
  
  
Новые работы

01.01.17
2500
Эконометрия
КНЕУ

09.12.16
2488
Теория вероятностей и математическая статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Высшая математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теория вероятностей и математическая статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Эконометрия
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теория статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Высшая математика
НГА

22.02.16
2375
Математическое программирование
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теория вероятностей и математическая статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Главная || Регистрация || Заказ || Рефераты || Вопросы || Отзывы || Карта || О нас UKR | RUS