Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №533

Теорія ймовірностей та математична статистика

Черкаський інститут банківської справи

Дата: 14.03.08, задач: 8, об'єм: 14 ст., вартість: 78 грн. Переглядів: 510

Виділити все

№1  Задача: 533-1.48.  Елементи комбінаторики  Ціна: 
Вибір

У три вагони заходять дев’ять пасажирів. Яка ймовірність того, що в один з вагонів зайдуть чотири, в другий – три і в третій – два пасажири? 5.0 грн.
 
№2  Задача: 533-2.48.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

У відділі маркетингу фірми працює 4 маркетологи і 5 техніків. Дівчина-маркетолог і один з техніків кохають одне одного. У зарубіжне відрядження жеребкуванням відбирають двох маркетологів і трьох техніків. Знайти ймовірність того, що серед них будуть обоє закохані. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 533-3.48.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

З таблиці випадкових чисел виписані навмання 100 випадкових двоцифрових чисел (від 0 до 99). Визначити ймовірність того, що серед них число 33 трапляється рівно три рази. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 533-4.48.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Довготривалими спостереженнями встановлено, що в майстерню на протязі дня надходить не більше двох заявок на ремонт деякого обладнання. При цьому на протязі 148 спостережень дві заявки надійшли 25 раз, одна заявка – 60 раз, жодної заявки не надійшло – 63 рази. Скласти закон розподілу числа заявок, що надходять в майстерню на протязі одного дня. Обчислити середнє число заявок, що надходять в майстерню за один день, за три дні. Скласти закон розподілу числа заявок, що надходять в майстерню за 2 дні. 5.0 грн.
 
№5  Задача: 533-5.48.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

На основі заданої функції розподілу F(x) ймовірностей прибутку підприємця:

Потрібно визначити:
а) математичне сподівання та середнє квадратичне відхилення прибутку підприємця;
б) ймовірність, що прибуток підприємця прийме значення з інтервалу (55, 60);
в) задачі проілюструвати графічно.
9.0 грн.
 
№6  Задача: 533-6.48.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Закон розподілу (X,Y) задано таблицею
X | Y 50 52 54
-6 0,01 0,068 0,07
-4 0,09 0,08 0,078
-2 0,152 0,352 0,1

Обчислити M(z), D(z), σ(z), якщо z = 2x2 + 3y + x – 1.
8.0 грн.
 
№7  Задача: 533-7.48.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

За даними дискретним статистичним розподілом вибірки потрібно:
1) Знайти точкові незміщенні статистичні оцінки для Xг, Dг та обчислити As*, Ex*, R, V;
2) побудувати емпіричну функцію F*(x) та полігон частот (відносних частот);
3) із заданою надійністью γ = 0,99 побудувати довірчі інтервали для Xг, σг.

xk 1,78 4,04 7,28 10,99 13,68 16,98 20,18 23,63
nk 10 8 7 10 22 18 14 11
20.0 грн.
 
№8  Задача: 533-8.48.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Статистична залежність між ознаками X та Y задані таблицею.
1) побудувати емпіричні лінії регресії;
2) вважаючи, що емпіричні лінії регресії можна вирівняти по прямій лінії, знайти теоретичні рівняння регресії X по Y та Y по X;
3) побудувати прямі регресії і встановити тісноту лінійного зв’язку між ознаками, що вивчаються, за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Y | X 4 14 24 34 44 54 m
15 1 5 - - - - -
20 - 4+N/10 4 - - - -
25 - - 9–N/10 38 4+N/10 - -
30 - - 3 12–N/10 6 - -
35 - - - 4 7 3 -
m - - - - - - 100
21.0 грн.
 
Виділити всеДата: 14.03.08, задач: 8, об'єм: 14 ст., вартість: 78 грн. Переглядів: 510
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS