Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №528

Теорія ймовірностей та математична статистика

Академія обліку, статистики і аудиту

Дата: 12.03.08, задач: 11, об'єм: 18 ст., вартість: 72 грн. Переглядів: 911

Виділити все

№1  Задача: 528-1.19.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Пристрій складається з трьох елементів, які працюють незалежно. Ймовірність безвідмовної роботи цих елементів за час і відповідно дорівнює 0,7; 0,8; 0,9. Знайти ймовірність того, що за час t безвідмовно будуть працювати не менше двох елементів. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 528-2.19.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

В першій урні 3 білих і 3 чорних кульки, в другій урні 4 білих і 2 чорних кульки, в третій урні 2 білих і 4 чорних кульки. Навмання вибрали урну і з неї взяли кульку. Яка ймовірність, що вона біла? 5.0 грн.
 
№3  Задача: 528-3.19.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Проведено n = 900 незалежних випробувань, в кожному з яких може відбутись подія А з ймовірністю p = 0,8.
а) За локальною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, що подія А наступить 719 разів.
б) За інтегральною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, що подія наступить від 700 до 739 разів.
5.0 грн.
 
№4  Задача: 528-4.19.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Дискретна випадкова величина задана рядом розподілу.

Знайти функцію розподілу і побудувати її графік. Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини.
5.5 грн.
 
№5  Задача: 528-5.19.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана функцією розподілу F(x):

Знайти щільність розподілу f(x). Ймовірність попадання випадкової величини в інтервал (1/4, 3/4). Нарисувати графіки функції F(x) і f(x).
6.5 грн.
 
№6  Задача: 528-6.19.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана щільністю розподілу f(x).

Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини X . Знайти закон розподілу F(x). Побудувати графіки функцій F(x) і f(x).
12.0 грн.
 
№7  Задача: 528-7.19.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Відомо математичне сподівання a = 4 і середнє квадратичне відхилення σ = 4 нормально розподіленої випадкової величини X. Знайти ймовірність попадання цієї величини в заданий інтервал (5, 8). 5.0 грн.
 
№8  Задача: 528-8.19.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Дано закон розподілу дискретної двовимірної випадкової величини (X, Y).

Знайти коефіцієнт кореляції між X і Y.
7.0 грн.
 
№9  Задача: 528-9.19.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

За результатами спостережень над випадковою величиною X, поданих в таблиці, знайти вибіркову функцію розподілу, вибіркове середнє і незсунену оцінку дисперсії.
7.0 грн.
 
№10  Задача: 528-10.19.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

У відділі технічного контролю було виміряно n = 200 втулок з партії, виготовленої одним автоматичним верстатом. У таблиці дано відхилення діаметрів від номіналу (у мікронах) після групування. Знайти вибіркове середнє і незсунену оцінку дисперсії для цих відхилень. Знайти надійні межі для математичного сподівання a відхилення діаметра від номіналу для генеральної сукупності при надійному рівні 0,95.
8.5 грн.
 
№11  Задача: 528-11.19.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

Знайти надійний інтервал для оцінки математичного сподівання a нормального розподілу з надійністю 0,95, знаючи вибіркову середню = 74,09, об'єм вибірки n = 196 і середнє квадратичне відхилення σ = 14. 5.0 грн.
 
Виділити всеДата: 12.03.08, задач: 11, об'єм: 18 ст., вартість: 72 грн. Переглядів: 911
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS