Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №509

Теорія статистики

Академія житлово-комунального господарства

Дата: 05.03.08, задач: 7, об'єм: 20 ст., вартість: 98 грн. Переглядів: 555

Виділити все

№1  Задача: 509-9.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані по 24 підприємствах галузі за звітний період:

Основні виробничі фонди, млн. грн. Чисельність працівників, чол. Товарна продукція, млн. грн. Основні виробничі фонди, млн. грн. Чисельність працівників, чол. Товарна продукція, млн. грн.
1 3,3 250 4,3 13 4,0 350 2,8
2 3,0 360 3,2 14 1,2 339 1,6
3 2,0 274 2,5 15 4,5 435 5,6
4 4,9 505 4,4 16 2,8 284 2,8
* * * * *
10 5,5 581 9,4 22 3,0 312 1,4
11 3,1 410 3,0 23 4,5 400 7,9
12 5,6 450 8,9 24 3,1 310 3,6

Для вивчення залежності продуктивності праці від обсягу основних фондів провести групування підприємств за розміром основних фондів. Утворити чотири групи з однаковими інтервалами. По кожній групі підрахувати:
1) кількість підприємств;
2) обсяг основних фондів (всього та в середньому на один завод);
3) середньооблікову кількість працівників (всього та в середньому на один завод);
4) товарну продукцію (всього та в середньому на один завод);
5) середній виробіток продукції на одного працівника.
Результати подати у вигляді групової таблиці. Сформулювати короткі висновки.
16.0 грн.
 
№2  Задача: 509-1.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані, що характеризують роботу підприємств об’єднання за 1 та 2 квартали року:

Номер заводу 1 квартал 2 квартал
План випуску продукції, тис. грн. Виконання плану, % Фактичний випуск продукції, тис. грн. Виконання плану, %
1 220 108 200 100
2 140 100 160 103
3 120 98 120 98
4 180 102 220 110

Визначити процент виконання плану випуску продукції в цілому по об’єднанню за 1 та 2 квартали. Зробити висновки, обгрунтувати застосування тих чи інших середніх.
10.0 грн.
 
№3  Задача: 509-9.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Проведено 10-відсоткове вибіркове обстеження (випадковий безповторний відбір) виконання норм виробітку робітниками-підрядниками. В результаті обстеження одержали такий розподіл робітників.

Виконання норм виробітку, % до 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 і вище
Кількість робітників, чол. 2 72 12 8 6

Для вибіркової сукупності визначити:
1) середній відсоток виконання норм виробітку;
2) середнє квадратичне відхилення;
3) коефіцієнт варіації:
4) моду та медіану.
Для генеральної сукупності визначити довірчий інтервал для середнього відсотка виконання норм виробітку (довірча ймовірність 0,954).
10.5 грн.
 
№4  Задача: 509-10.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Виробництво продукції А за 1988-1998 роки характеризується такими даними:
Рік 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Виробництво продукції А, тис. т 762 999 1040 1168 1225 1273 1263

Визначити:
– за 1993–1998 роки абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту – ланцюгові та базисні; абсолютне значення одного відсотка приросту для кожного року; середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту;
– за 1988–1993 роки – середній темп зростання та середній темп приросту.
Сформулювати короткі висновки. Зобразити динаміку графічно.
22.0 грн.
 
№5  Задача: 509-4.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про собівартість та обсяг продукції двох підприємств:
Вид продукції Собівартість 1 т, грн. Випуск продукції, тис. т.
1-рік 2-рік 1-рік 2-рік
Завод №1
Хліб український 120 116 9,0 10,0
Арнаут київський 140 130 4,0 5,0
Батон 230 225 2,5 2,0
Завод №2
Хліб український 110 105 11,0 18,0

По заводу №1 визначити загальні індекси:
1) собівартості продукції;
2) фізичного обсягу продукції (за собівартістю);
3) витрат на виробництво продукції, а також суму економії або перевитрати, одержану заводом внаслідок зміни собівартості продукції. Показати взаємозв'язок між індексами.
По двох заводах разом зробити розрахунки індексів середньої собівартості хліба українського змінного складу, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Коротко прокоментувати суть кожного індексу.
15.0 грн.
 
№6  Задача: 509-5.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про реалізацію побутової техніки:

Товари Продано товарів у 2 кварталі, млн. грн. Зміна кількості проданих товарів у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом, %
Пральні машини 250 Без змін
Електропилососи 130 –10
Холодильники 300 +25
Мікрохвильові печі 150 –5

Визначити загальний індекс фізичного обсягу товарообігу та абсолютний приріст фізичного обсягу товарообігу.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 509-6.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

За даними задачі відповідного номера з розділу 1 скласти рівняння парної регресії, що відображає зв'язок між обсягом основних виробничих фондів розміром товарної продукції. Визначити коефіцієнти кореляції та регресії, дати пояснення і зробити висновки. Зобразити зв'язок графічно. 14.0 грн.
 
Виділити всеДата: 05.03.08, задач: 7, об'єм: 20 ст., вартість: 98 грн. Переглядів: 555
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS