Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №502

Теорія статистики

Вінницький інститут економіки

Дата: 26.02.08, задач: 7, об'єм: 16 ст., вартість: 80 грн. Переглядів: 464

Виділити все

№1  Задача: 502-1.3.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Є наступні дані про стаж роботи і середню місячну зарплату робітників:

Робітник, № Стаж, число років Місячна заробітна плата, дол. США
1 1,0 250
2 6,5 262
3 9,2 295
4 4,5 264
* * * * *
18 7,5 285
19 8,0 290
20 8,5 298

Для виявлення залежності між стажем роботи і місячною зарплатою зробіть групування робітників за стажем, утворивши 5 груп з рівними інтервалами.
По кожній групі і в цілому по сукупності робітників підрахуйте:
1) число робітників;
2) середній стаж роботи;
3) середньомісячну зарплату.
Результати подати в табличній формі. Дати аналіз показників таблиці і зробити висновки.
10.0 грн.
 
№2  Задача: 502-2.3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Є наступні дані по трьох фірмах, які випускають однойменну продукцію:

Фірма Фактичний випуск продукції, тис. грн. Виконання плану, %
1 340,0 95
2 510,0 110
3 630,0 114

Обчислити по трьох фірмах:
1) середній процент виконання плану випуску продукції;
2) абсолютний приріст вартості фактичної продукції в порівнянні з планом.
10.0 грн.
 
№3  Задача: 502-3.3.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Для вивчення оплати праці робітників була проведена 10% механічна вибірка, за результатами якої отримано наступний розподіл робітників за розміром заробітної плати:

Групи робітників, дол. США Число робітників, чол.
до 200 2
200 – 220 8
220 – 240 28
240 – 260 35
260 – 280 20
понад 280 7
Всього 100

За даними вибіркового обстеження обчислити:
1) способом „моментів” середню заробітну плату, дисперсію та середньоквадратичне відхилення заробітної плати;
2) коефіцієнт варіації;
3) з імовірністю 0,954 довірчі межі, в яких очікується середній розмір заробітної плати робітників підприємства.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 502-4.3.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Грошові витрати і заощадження населення України характеризуються наступними даними:
Рік Одиниця виміру Грошові витрати і заощадження
1985 млрд. крб. 72
1990 – // – 110
2000 млн. грн. 128736
2001 – // – 157996
2002 – // – 185073
2003 – // – 215672
2004 – // – 274241
2005 – // – 370636

ля аналізу грошових витрат і заощаджень за 2000–2005 роки визначити:
1) абсолютні прирости, темпи зростання і приросту по роках та до 2000 р., абсолютне значення 1% приросту. Отримані показники подати у табличній формі;
2) середньорічний рівень грошових витрат і заощаджень;
3) середній абсолютний приріст грошових витрат і заощаджень;
4) середні темпи зростання і приросту грошових витрат і заощаджень з 1985 по 1990 рік і з 2000 по 2005 рр.
Зобразити динаміку грошових витрат і заощаджень за 2000 – 2005 р. на графіку.
20.0 грн.
 
№5  Задача: 502-5.3.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Є наступні дані про продаж товарів в магазинах міста:

Товар Продано в 2000 р., тис. грн. Зміна кількості проданих товарів в 2005 р. в порівнянні з 2000 р., %
Тканини вовняні 400 – 8
Трикотажні вироби 640 + 20

Обчислити:
1) загальний індекс фізичного обсягу товарообороту в 2005 р. в порівнянні з 2000 р.;
2) загальний індекс цін, якщо відомо, що товарооборот в фактичних цінах 2005 р. в порівнянні з 2000 р. не змінився.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 502-6.3.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Є наступні дані про продаж солі по двох ринках:

Ринок Ціна 1 кг, коп. Продано солі, тис. кг.
Базисний п-д Звітний п-д Базисний п-д Звітний п-д
1 50 70 100 140
2 60 65 120 300

Обчислити індекс цін змінного, постійного складу та структурних зрушень.
Пояснити різницю між отриманими показниками індексів. Зробити висновки.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 502-7.3.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Є наступні дані по 10 фірмах:

Фірма Вартість основних виробничих фондів, млн. грн. Випуск продукції, млн. грн.
1 12 5,6
2 8 4,0
3 10 4,0
4 6 2,4
* * * * *
8 13 6,5
9 14 7,0
10 10 4,5

Для характеристики залежності між вартістю основних виробничих фондів та випуском продукції визначити параметри лінійного рівняння зв’язку.
Для вивчення щільності зв’язку обчислити лінійний коефіцієнт кореляції. Зробити висновки.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 26.02.08, задач: 7, об'єм: 16 ст., вартість: 80 грн. Переглядів: 464
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS