Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №497

Теорія ймовірностей та математична статистика

Черкаський інститут банківської справи

Дата: 29.02.08, задач: 8, об'єм: 14 ст., вартість: 79 грн. Переглядів: 635

Виділити все

№1  Задача: 497-1.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Під час підготовки космічного корабля до польоту планується попередження непередбачених обставин, зокрема, заміна пошкоджених частин у космосі. Один такий модельований сценарій допускає 10 баків пального на випадок, коли три баки пошкодяться у польоті. Припустимо, що неможливо дізнатися, котрі з трьох баків є ушкодженими. Єдиний шлях визначити зіпсовані баки – забрати їх і перевірити на корабельному обладнанні. Якщо баки вибираються навмання, то яка ймовірність того, що всі три ушкоджені? 5.0 грн.
 
№2  Задача: 497-2.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Ймовірність того, що перший спортсмен влучить в мішень при одному пострілі, дорівнює 0,9, для другого спортсмена – 0,8. Кожний з них здійснив по одному пострілу по одній і тій самій мішені. Яка ймовірність того, що в мішені виявиться одне влучення? 5.0 грн.
 
№3  Задача: 497-3.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Внаслідок маркетингових досліджень встановлено, що ймовірність реалізації одиниці продукції складає 0,01. Знайти ймовірність, що зі 100 вироблених одиниць продукції буде реалізовано не більше 85 %. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 497-4.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Довготривалими спостереженнями встановлено, що за ніч в лікарню швидкої допомоги за 10 хв. може надійти не більше двох викликів. При цьому на протязі 153 спостережень виклики не надходять 30 раз, один виклик надходить 103 раз, два – 20 разів. Скласти закон розподілу числа викликів, що надходять в лікарню швидкої допомоги за 10 хв. Обчислити середнє число викликів, що надходять в лікарню швидкої допомоги за 10 хв., за годину. Скласти закон розподілу числа викликів, що надходять в лікарню швидкої допомоги за 20 хв. 5.0 грн.
 
№5  Задача: 497-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

На основі заданої функції розподілу F(x) ймовірностей прибутку підприємця потрібно визначити:
а) математичне сподівання та середнє квадратичне відхилення прибутку підприємця;
б) ймовірність, що прибуток підприємця прийме значення з інтервалу (61, 65);
в) задачі проілюструвати графічно.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 497-6.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Закон розподілу (X, Y) задано таблицею

X Y 10 20 30
4 0,01 0,143 0,153
6 0,19 0,01 0,2
8 0,147 0,1 0,047

Обчислити M(z), D(z), σ(z), якщо z = xy2 – 2.
8.5 грн.
 
№7  Задача: 497-7.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

За даними дискретним статистичним розподілом вибірки потрібно:
1) знайти точкові незміщені статистичні оцінки для Xr, Dr та обчислити As, Ex, R, V;
2) побудувати емпіричну функцію F*(x) та полігон частот (відносних частот);
3) із заданою надійністю γ = 0,99 побудувати довірчі інтервали для X, σr.
xk 6,1 6,8 12,1 12,81 13,5 15,8 16,7 18,45
nk 6 8 10 11 25 16 13 11
21.0 грн.
 
№8  Задача: 497-8.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Статистична залежність між ознаками X та Y задані таблицею.
1) побудувати емпіричні лінії регресії;
2) вважаючи, що емпіричні лінії регресії можна вирівняти по прямій лінії, знайти теоретичні рівняння регресії X по Y та Y по X;
3) побудувати прямі регресії і встановити тісноту лінійного зв’язку між ознаками, що вивчаються, за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Y X 4 14 24 34 44 54 m
15 1 5 - - - - -
20 - 4+N/10 4 - - - -
25 - - 9–N/10 38 4+N/10 - -
30 - - 3 12–N/10 6 - -
35 - - - 4 7 3 -
m - - - - - - 100
19.5 грн.
 
Виділити всеДата: 29.02.08, задач: 8, об'єм: 14 ст., вартість: 79 грн. Переглядів: 635
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS