Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №415

Теорія ймовірностей та математична статистика

Київський національний економічний університет

Дата: 13.12.07, задач: 8, об'єм: 12 ст., вартість: 52 грн. Переглядів: 592

Виділити все

№1  Задача: 415-1.  Елементи комбінаторики  Ціна: 
Вибір

Із партії, яка складається з 20 стандартних деталей і 5, що мають дефекти, навмання беруть 3 деталі. Знайти ймовірність того, що серед обраних: а) всі стандартні; б) тільки одна стандартна; в) немає жодної стандартної. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 415-21.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

Студентів групи можна поділити на 4 групи за підготовкою з вищої математики, в кожну з яких входять 5, 12, 8 та 3 студенти відповідно. Імовірність скласти іспит для студентів першої групи дорівнює 0,9; для другої - 0,8; для третьої -0,6; четвертої - 0,5. Знайти ймовірність того, що навмання обраний студент складе іспит. Знайти ймовірність того, що студент, який склав іспит, належить другій групі. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 415-31.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Завод випускає 3/4 всієї продукції вищого сорту. Знайти ймовірність того, що серед 100 виробів виявиться: 1) 70 виробів вищого сорту; 2) від 18 до 28 виробів не вищого сорту? 5.0 грн.
 
№4  Задача: 415-41.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Знайти закон розподілу випадкової величини Х. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.
Робітник обслуговує три верстати, ймовірність безвідмовної роботи кожного з яких дорівнює 0,9. Випадкова величина Х - кількість працюючих безвідмовно верстатів.
6.0 грн.
 
№5  Задача: 415-51.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Задана неперервна функція F(x) розподілу випадкової величини X.

Обчислити M(x) та s(x). Побудувати графіки функцій F(x) та щільності розподілу f(x).
7.5 грн.
 
№6  Задача: 415-61.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Відомі математичне сподівання a = 16 та середнє квадратичне відхилення s = 5 нормально розподіленої випадкової величини Х. Обчислити ймовірність того, що:
1) Х прийме значення, яке належить інтервалу (13, 22)
2) абсолютна величина відхилення |X-a| буде меншою за e = 10.
5.0 грн.
 
№7  Задача: 415-1.1.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Задано розподіл ознаки Х по n випробуваннях:
а) побудувати гістограму та емпіричну функцію розподілу;
б) обчислити числові характеристики вибірки.
12.5 грн.
 
№8  Задача: 415-2.1.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Знайти вибіркове рівняння лінійної регресії Y по X.
6.0 грн.
 
Виділити всеДата: 13.12.07, задач: 8, об'єм: 12 ст., вартість: 52 грн. Переглядів: 592
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS