Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №410

Теорія ймовірностей та математична статистика

Київський університет туризму, економіки і права

Дата: 29.11.07, задач: 9, об'єм: 1 ст., вартість: 84 грн. Переглядів: 456

Виділити все

№1  Задача: 410-1.  Елементи комбінаторики  Ціна: 
Вибір

Скільки різних слів можна скласти з літер вашого: а) імені, б) прізвища? 5.0 грн.
 
№2  Задача: 410-2.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

В партії з N = 15 деталей n = 5 стандартних. Навмання вибирається m = 3 деталі. Знайти ймовірність того, що серед відібраних m деталей – k = 2 стандартних. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 410-3.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

У промтоварному магазині продаються хутряні шапки від трьох фабрик: 40% від першої, 50% від другої і 10% від третьої. Шапки першого гатунку для кожної фабрики становлять відповідно 95%, 96%, 90%. Яка ймовірність купівлі шапки першого гатунку? 5.0 грн.
 
№4  Задача: 410-4.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Проведено n = 900 незалежних випробувань, в одному з яких може відбутися подія А з ймовірністю 0,8:
а) за локальною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, подія А наступить 701 раз;
б) за інтегральною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, подія А наступить від 700 до 721 разу.
7.5 грн.
 
№5  Задача: 410-5.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Дано закон розподілу дискретної випадкової величини.

х2225272931
р0,20,30,30,10,1

Знайти:
а) функцію розподілу;
б) побудувати графік функції розподілу;
в) математичне сподівання М(Х);
г) дисперсію D(Х) (двома способами);
д) середнє квадратичне відхилення σ(х).
9.5 грн.
 
№6  Задача: 410-6.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Відомо математичне сподівання a = 36 і середньоквадратичне відхилення σ = 4 нормально розподіленої випадкової величини X. Знайти ймовірність того, що:
а) дана величина попаде в заданий інтервал [α = 30, β = 40];
б) дане конкретне значення випадкової величини відхилиться від математичного сподівання не більше, ніж на величину δ = 2.
9.0 грн.
 
№7  Задача: 410-7.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Дано густину розподілу неперервної випадкової величини X:

$ f(x)= \left \{ \begin{array}{cc} 0, & x < 1,\\ C(-x^2+4x-3), & 0 \leq x < 3,\\ 0, & x \geq 3. \end{array} \right. $

Визначити:
а) величину сталої C;
б) закон розподілу F(x);
в) побудувати графіки диференціального та інтегрального законів розподілу;
г) математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення випадкової величини.

17.5 грн.
 
№8  Задача: 410-8.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Дана вибірка дискретної випадкової величини:
3, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 0, 2, 1, 3.
Скласти варіаційний ряд і побудувати полігон частот та кумуляту.
10.0 грн.
 
№9  Задача: 410-9.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

По простій кореляційній таблиці визначити коефіцієнт кореляції, знайти рівняння регресії, перевірити гіпотезу про значущість вибіркового коефіцієнта кореляції на рівні значущості α = 0,05, а також побудувати графік лінії регресії та нанести на нього експериментальні точки:
х41403938363739363638
y25302530353540404545
15.0 грн.
 
Виділити всеДата: 29.11.07, задач: 9, об'єм: 1 ст., вартість: 84 грн. Переглядів: 456
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS