Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №408

Теорія статистики

Київський національний економічний університет

Дата: 27.09.08, задач: 5, об'єм: 20 ст., вартість: 90 грн. Переглядів: 514

Виділити все

№1  Задача: 408-3.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

За даними ряду розподілу обчислити розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, а також характеристики форми розподілу – коефіцієнти асиметрії і ексцесу.

Х – середньорічна чисельність робітників, зайнятих у сільському господарстві,чол (5 колонка) Y – вироблено валової продукції сільського господарства на одного середньорічного робітника, тис. грн. (3 колонка)
1 229 7,4
2 258 7,0
3 320 7,5
4 185 9,7
* * * * *
29 246 7,3
30 296 6,1
31 225 5,3
17.5 грн.
 
№2  Задача: 408-4.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Виявити наявність і напрямок кореляційного зв'язку між факторною і результативною ознаками, оцінити тісноту зв'язку та перевірити його істотність з рівнем істотності α = 0,05, застосувавши метод аналітичного групування. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки. 16.0 грн.
 
№3  Задача: 408-5.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Для характеристики кореляційного зв'язку між факторною і результативною ознаками побудувати графік кореляційного поля й емпіричну лінію регресії, визначити параметри лінійного рівняння регресії і дати їм економічну інтерпретацію.
Виміряти тісноту кореляційного зв'язку шляхом обчислення коефіцієнта детермінації, індексу кореляції та лінійного коефіцієнта кореляції і перевірити істотність зв'язку за допомогою F-критерію для ? = 0,05. Написати короткі висновки.
10.5 грн.
 
№4  Задача: 408-6.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Приймаючи досліджувану сукупність за 10% систематичну вибірку визначити:
1) з імовірністю 0,997 середню і граничну помилки вибірки та інтервал можливих значень середнього розміру результативної ознаки для генеральної сукупності;
2) дисперсію частки першої групи одиниць за факторною ознакою та граничну помилку цієї частки з ймовірністю 0,954 і межі, в яких вона знаходиться в генеральній сукупності;
3) необхідний обсяг вибірки, яка б забезпечила оцінку частки першої групи одиниць за факторною ознакою з точністю до 2% при ймовірності 0,954.
Зробіть висновки.
11.0 грн.
 
№5  Задача: 408-7.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Користуючись даними будь-якого статистичного щорічника або збірника:
1) побудуйте ряд динаміки абсолютних величин, взявши щорічні дані про будь-яке соціальне-економічне явище за останні п'ять років;
2) обчисліть ланцюгові та базисні аналітичні показники динаміки:
абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту, абсолютне значення 1 % приросту, а також середній рівень, середній абсолютний приріст і середній темп зростання і темп приросту; перевірте взаємозв'язок ланцюгових аналітичних показників ряду динаміки; результати розрахунку аналітичних показників динаміки подайте у вигляді таблиці, проаналізуйте їх і зробіть короткі висновки;
3) визначте тенденцію зміни рівнів ряду динаміки методом розрахунку параметрів лінійного тренду та дайте їм економічну інтерпретацію;
4) побудуйте стовпчикові діаграми рівнів та абсолютних ланцюгових приростів досліджуваного ряду динаміки, а також лінійну діаграму фактичних і теоретичних рівнів ряду динаміки.
35.0 грн.
 
Виділити всеДата: 27.09.08, задач: 5, об'єм: 20 ст., вартість: 90 грн. Переглядів: 514
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS