Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №392

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інші навчальні заклади України

Дата: 14.11.07, задач: 8, об'єм: 9 ст., вартість: 50 грн. Переглядів: 696

Виділити все

№1  Задача: 392-1.4.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Три студенти складають екзамен з математики. Імовірність того, що перший складе екзамен, дорівнює 0,85, для другого та третього ця ймовірність становить відповідно 0,65 і 0,45. Обчислити ймовірність таких випадкових подій:
1) три студенти складуть екзамен;
2) два студенти складуть екзамен;
3) один студент складе екзамен;
4) хоча б один студент складе екзамен.
5.0 грн.
 
№2  Задача: 392-2.4.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

До складального цеху надходять деталі від трьох інших цехів. Від першого цеху надходить 42% усіх деталей, від другого 25% і від третього - решта деталей. Перший цех допускає в середньому 0,06 браку, другий - 0,04 і третій - 0,05.
1) Яка ймовірність того, що складального цеху надійде стандартна деталь.
2) До складального цеху надійшла стандартна деталь. Яка ймовірність того, що вона виготовлена в другому цеху?
5.0 грн.
 
№3  Задача: 392-3.4.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Імовірність появи події А а кожному випробуванні рівна 0,8. Знайти ймовірність того, що при 400 випробуваннях подія А з'явиться:
1) 250 разів;
2) від 200 до 300 разів;
3) не більше 100 разів.
5.0 грн.
 
№4  Задача: 392-4.4.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Ймовірність того, що радіосигнал буде прийнятий при кожній з 6 передач, дорівнює p = 0,55.
1) Побудувати закон розподілу випадкової величини X - кількості прийнятих радіосигналів.
2) Побудувати функцію розподілу ймовірностей і накреслити її графік.
3) Знайти математичне сподівання M(х), дисперсію D(х), середньоквадратичне відхилення σ(х).
4) Знайти моду M0.
5) Знайти P(1< X < 3).
10.0 грн.
 
№5  Задача: 392-5.4.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина Х задана функцією розподілу F(x).

Знайти:
1) диференціальну функцію ƒ(x) - щільність розподілу;
2) математичне сподівання М(х), дисперсію D(х), середньоквадратичне відхилення σ(х);
3) моду M0 і медіану Me;
4) P(1/2 < X < 2).
Побудувати графіки функції та щільності розподілу.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 392-6.4.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина Х має нормальний закон розподілу з відомим середньоквадратичним відхиленням σ = 1,1. Знайти довірчий інтервал для оцінки невідомого математичного сподівання a = 27,12 за вибірковою середньою, якщо об'єм вибірки n = 64 і задана надійність оцінки γ = 0,95. 5.0 грн.
 
№7  Задача: 392-7.4.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Знайти методом добутків вибіркову середню та дисперсію статистичного розподілу:
5.0 грн.
 
№8  Задача: 392-8.4.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

При рівні значущості α = 0,05 перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу генеральної сукупності, якщо відомі емпіричні частоти ni і теоретичні частоти n'i:
5.0 грн.
 
Виділити всеДата: 14.11.07, задач: 8, об'єм: 9 ст., вартість: 50 грн. Переглядів: 696
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS