Контрольные работы по математическим дисциплинам
українська русский  
Авторизация
 
Логін
Пароль
Примеры задач
Высшая математика
Теория вероятностей
Матпрограммирование
Эконометрия
Теория статистики
ЭMM и М, ИО
Избранное
Готовые работы
Рейтинг задач
Задачи on-line
Справка
Цены и оплата
Другие ресурсы
Карта сайта
Контакты
Есть вопрос?
Курсы валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольная работа №2488

Теория вероятностей и математическая статистика

Запорожский национальный технический университет

Дата: 09.12.16, задач: 11, объем: 13 ст., стоимость: 125 грн. Просмотров: 986

Выделить все

№1  Задача: 2488-1.  Определение вероятности. Алгебра событий  Цена: 
Выбор

На 12 картках написані числа від 1 до 12. Навмання вибирається одна картка.
Події: A = {вибране число більше 7}; B = {вибране число не менше 5};
C = {вибране число непарне}; D = {вибране число кратне 3}.
Описати події: AB + D, DC , A + C.
10.0 грн.
 
№2  Задача: 2488-2.  Определение вероятности. Алгебра событий  Цена: 
Выбор

У групі 15 дівчат і 10 юнаків. За списком навмання відібрали трьох осіб. Знайти ймовірність того, що: а) серед них 2 дівчини; б) хоча б один юнак. 10.0 грн.
 
№3  Задача: 2488-3.  Теоремы суммы и произведения вероятностей  Цена: 
Выбор

Хлібопекарня випікає 70% продукції з борошна вищого сорту і 30% - з борошна першого сорту. Яка ймовірність того, що серед двох навмання обраних виробів буде: а) тільки один з борошна вищого сорту? б) два одного і того ж сорту? 5.0 грн.
 
№4  Задача: 2488-4.  Формулы полной вероятности и Байеса  Цена: 
Выбор

На машинобудівний завод поставлена партія підшипників чотирьох категорій. Перша категорія складає 60%, друга 25%, третя 10%, четверта 5% від загальної кількості. Ймовірність того, що підшипники різних категорій будуть мати заданий термін служби, складає відповідно: 0,85; 0,65; 0,45; 0,35. Знайти ймовірність того, що обраний навмання підшипник буде мати заданий термін служби. 10.0 грн.
 
№5  Задача: 2488-5.  Повторение испытаний и формула Бернулли  Цена: 
Выбор

До агентства нерухомості звертаються з приводу оренди та продажу квартир у співвідношенні 7:5. Яка ймовірність того, що серед 6 довільно вибраних заявок буде: а) чотири щодо продажу квартир? б) не менше чотирьох щодо оренди квартир? 10.0 грн.
 
№6  Задача: 2488-6.  Теоремы Муавра-Лапласа и формула Пуассона  Цена: 
Выбор

Проведено n незалежних випробувань, в кожному з яких подія А може відбутись з ймовірністю P(A) = p. Для кожного завдання а), б), в) знайти ймовірність того, що подія А настане:
k разів;
– не більше k разів, якщо:

a)б)в)
nkpnkpnkp
250033·10-4 640,62135500,33

20.0 грн.
 
№7  Задача: 2488-7.  Распределение дискретной случайной величины  Цена: 
Выбор

Просмотр 
 задачі

Дискретна випадкова величина X задана рядом розподілу:

x-2-11
p0,30,30,4

Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини X. Знайти функцію розподілу F(x) і побудувати її графік.

10.0 грн.
 
№8  Задача: 2488-8.  Распределение дискретной случайной величины  Цена: 
Выбор

Під час штампування валиків імовірність відхилення кожного валика від стандартного розміру дорівнює 0,15. За робочу зміну робітником були проштамповані 5 валиків. Випадкова величина X – поява числа валиків, що не відповідають стандартному розміру.
Для заданої випадкової величини Х знайти: математичне сподівання М[Х], дисперсію D[Х] та середньоквадратичне відхилення σ[X]; записати ряд розподілу.
10.0 грн.
 
№9  Задача: 2488-9.  Распределение дискретной случайной величины  Цена: 
Лучший выбор!

Гральний кубик підкидається до першої появи цифри 1. Випадкова величина Х – число здійснених підкидань. Знайти закон розподілу заданої дискретної випадкової величини Х. Визначити М[Х], D[Х], σ[X]. 15.0 грн.
 
№10  Задача: 2488-10.  Равномерный, нормальный и показниковий распределения  Цена: 
Выбор

Випадкова величина X задана функцією розподілу F(x):
$F(x)=\left\{ \begin{matrix} 0, & x \le 0, \\ \dfrac{1}{9}{x^2}, & 0 < x \le 3, \\ 1, & x > 3 \\ \end{matrix} \right.$
Знайти щільність розподілу f(x) та ймовірність того, що X прийме значення в інтервалі (1, 2). Побудувати графіки функцій F(x) і f(x).
12.5 грн.
 
№11  Задача: 2488-11.  Интегральная и дифференциальная функции распределения  Цена: 
Выбор

Випадкова величина X задана щільністю розподілу f(x):
$f(x)=\left\{ \begin{matrix} 0, & x\le 0,\ x > 2 \\ \dfrac{1}{5}\left( 2x+1 \right), & 0 < x\le 2. \\ \end{matrix} \right.$
Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини Х. Знайти функцію розподілу F(x).
12.5 грн.
 
Выделить всеДата: 09.12.16, задач: 11, объем: 13 ст., стоимость: 125 грн. Просмотров: 986
  
  
Новые работы

01.01.17
2500
Эконометрия
КНЕУ

09.12.16
2488
Теория вероятностей и математическая статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Высшая математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теория вероятностей и математическая статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Эконометрия
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теория статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Высшая математика
НГА

22.02.16
2375
Математическое программирование
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теория вероятностей и математическая статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Главная || Регистрация || Заказ || Рефераты || Вопросы || Отзывы || Карта || О нас UKR | RUS