Контрольные работы по математическим дисциплинам
українська русский  
Авторизация
 
Логін
Пароль
Примеры задач
Высшая математика
Теория вероятностей
Матпрограммирование
Эконометрия
Теория статистики
ЭMM и М, ИО
Избранное
Готовые работы
Рейтинг задач
Задачи on-line
Справка
Цены и оплата
Другие ресурсы
Карта сайта
Контакты
Есть вопрос?
Курсы валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольная работа №2436

Теория вероятностей и математическая статистика

Ровeнcкий государственный гyмaнитapный университет

Дата: 05.10.16, задач: 12, объем: 20 ст., стоимость: 145 грн. Просмотров: 584

Выделить все

№1  Задача: 2436-1.  Распределение дискретной случайной величины  Цена: 
Выбор

Розподіли частот. Представити в табличній, графічній та аналітичній формах диференціальний та інтегральний розподіли частот за емпіричними даними:

119961149192838312810010790881059310510397106
1168510689102951029211289788392779712011489
9986961121021179099808083879384877996114

15.0 грн.
 
№2  Задача: 2436-2.  Числовые характеристики случайных величин  Цена: 
Выбор

Міри центральної тенденції та мінливості. За табличними даними розрахувати показники МЦТ і ММ:

573255734428
246454565642

– з використанням математичних операцій і відповідних формул: середнього, дисперсії, стандартного відхилення;
– з використанням стандартних статистичних функцій MS Excel;
– за допомогою пакета «Аналіз даних» розділу «Описова статистика».

15.0 грн.
 
№3  Задача: 2436-3.  Корреляционная зависимость между случайными величинами  Цена: 
Выбор

Лінійний кореляційний зв'язок і лінійна регресія. Побудувати діаграму розсіяння, розрахувати коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона rхy за наведеними даними, оцінити рівень значущості зв'язку:

i1234567891011
X28123167104911
Y65107349811112

Побудувати графік лінійної регресії.

15.0 грн.
 
№4  Задача: 2436-4.  Корреляционная зависимость между случайными величинами  Цена: 
Выбор

Дихотомічний коефіцієнт кореляції. Виявити зв'язаність змінних X і Y за допомогою дихотомічного коефіцієнта кореляції Пірсона φ:

i1234567891011
X01001101000
Y01101001010

Оцінити значущість коефіцієнта φ.

10.0 грн.
 
№5  Задача: 2436-5.  Корреляционная зависимость между случайными величинами  Цена: 
Выбор

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Оцінити зв'язок параметрів X і Y та значущість коефіцієнта рангової кореляції Спірмена rs:

i12345678910111213
X31712241191056138
Y91252131011147836

10.0 грн.
 
№6  Задача: 2436-6.  Корреляционная зависимость между случайными величинами  Цена: 
Выбор

Точково-бісеріальнй коефіцієнт кореляції Визначити кореляційний зв'язок між статтю учнів X (1 – хлопці, 0 – дівчата) та їхнім середнім балом Y навчальних досягнень:

і123456789101112131415
X010011010001110
Y8,59,28,89,010,09,19,010,18,88,69,29,29,810,09,1

15.0 грн.
 
№7  Задача: 2436-7.  Корреляционная зависимость между случайными величинами  Цена: 
Выбор

Рангово-бісеріальний коефіцієнт кореляції. Визначити кореляційний зв'язок між статтю учнів X (1 – хлопці, 0 – дівчата) та їхнім рейтингом Y соціальної відповідальності:

і123456789101112131415
X010011010001110
Y711415281331294105611

15.0 грн.
 
№8  Задача: 2436-8.  Корреляционная зависимость между случайными величинами  Цена: 
Выбор

Коефіцієнт конкордації W. Визначити міру узгодженості шести експертів, що оцінювали певні об'єкти:

Об'єкти
експертизи
Рейтингові оцінки експертів
X1X2X3X4X5X6
1565665
2656556
3333422
4444343
5222234
6111111
7777777

10.0 грн.
 
№9  Задача: 2436-9.  Корреляционная зависимость между случайными величинами  Цена: 
Выбор

Взаємна зв'язаність ознак. Оцінити зв'язаність ознак X і Y за методом Чупрова (коефіцієнт K):

Спеціальності студентів
(параметр Y)
Переваги видам діяльності (параметр X)
СпортМистецтвоКомп'ютерні технологіїПрирода
Технічні742105
Економічні2014426
Педагогічні11135438

10.0 грн.
 
№10  Задача: 2436-10.  Интервальные оценки параметров совокупности  Цена: 
Выбор

Статистичне оцінювання. Оцінити на рівні значущості 0,01 (0,05) довірчий інтервал для середнього показника за емпіричними даними таблиці.

222234233
153322222
222234233
431222222

10.0 грн.
 
№11  Задача: 2436-11.  Статистические гипотезы, погрешности, критерии проверки гипотез  Цена: 
Выбор

Відмінність у значеннях середніх (незв'язані вибірки). Чи відрізняються на рівні значущості 0,05 середні показники двох незв'язаних вибірок X1 і X2?
X1382438351925223128
X245543448464739  

Знайти рішення і зробити висновки.
10.0 грн.
 
№12  Задача: 2436-12.  Статистические гипотезы, погрешности, критерии проверки гипотез  Цена: 
Выбор

Відмінність у значеннях дисперсій 2-х вибірок. Чи відрізняються на рівні значущості 0,05 показники дисперсій двох вибірок X1 і X2?
X126382439351925223128
X2254551344846473924 

Знайти рішення і зробити висновки.
10.0 грн.
 
Выделить всеДата: 05.10.16, задач: 12, объем: 20 ст., стоимость: 145 грн. Просмотров: 584
  
  
Новые работы

01.01.17
2500
Эконометрия
КНЕУ

09.12.16
2488
Теория вероятностей и математическая статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Высшая математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теория вероятностей и математическая статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Эконометрия
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теория статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Высшая математика
НГА

22.02.16
2375
Математическое программирование
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теория вероятностей и математическая статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Главная || Регистрация || Заказ || Рефераты || Вопросы || Отзывы || Карта || О нас UKR | RUS