Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №2436

Теорія ймовірностей та математична статистика

Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт

Дата: 05.10.16, задач: 12, об'єм: 20 ст., вартість: 145 грн. Переглядів: 615

Виділити все

№1  Задача: 2436-1.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Розподіли частот. Представити в табличній, графічній та аналітичній формах диференціальний та інтегральний розподіли частот за емпіричними даними:

119961149192838312810010790881059310510397106
1168510689102951029211289788392779712011489
9986961121021179099808083879384877996114

15.0 грн.
 
№2  Задача: 2436-2.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Міри центральної тенденції та мінливості. За табличними даними розрахувати показники МЦТ і ММ:

573255734428
246454565642

– з використанням математичних операцій і відповідних формул: середнього, дисперсії, стандартного відхилення;
– з використанням стандартних статистичних функцій MS Excel;
– за допомогою пакета «Аналіз даних» розділу «Описова статистика».

15.0 грн.
 
№3  Задача: 2436-3.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Лінійний кореляційний зв'язок і лінійна регресія. Побудувати діаграму розсіяння, розрахувати коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона rхy за наведеними даними, оцінити рівень значущості зв'язку:

i1234567891011
X28123167104911
Y65107349811112

Побудувати графік лінійної регресії.

15.0 грн.
 
№4  Задача: 2436-4.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Дихотомічний коефіцієнт кореляції. Виявити зв'язаність змінних X і Y за допомогою дихотомічного коефіцієнта кореляції Пірсона φ:

i1234567891011
X01001101000
Y01101001010

Оцінити значущість коефіцієнта φ.

10.0 грн.
 
№5  Задача: 2436-5.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Оцінити зв'язок параметрів X і Y та значущість коефіцієнта рангової кореляції Спірмена rs:

i12345678910111213
X31712241191056138
Y91252131011147836

10.0 грн.
 
№6  Задача: 2436-6.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Точково-бісеріальнй коефіцієнт кореляції Визначити кореляційний зв'язок між статтю учнів X (1 – хлопці, 0 – дівчата) та їхнім середнім балом Y навчальних досягнень:

і123456789101112131415
X010011010001110
Y8,59,28,89,010,09,19,010,18,88,69,29,29,810,09,1

15.0 грн.
 
№7  Задача: 2436-7.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Рангово-бісеріальний коефіцієнт кореляції. Визначити кореляційний зв'язок між статтю учнів X (1 – хлопці, 0 – дівчата) та їхнім рейтингом Y соціальної відповідальності:

і123456789101112131415
X010011010001110
Y711415281331294105611

15.0 грн.
 
№8  Задача: 2436-8.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Коефіцієнт конкордації W. Визначити міру узгодженості шести експертів, що оцінювали певні об'єкти:

Об'єкти
експертизи
Рейтингові оцінки експертів
X1X2X3X4X5X6
1565665
2656556
3333422
4444343
5222234
6111111
7777777

10.0 грн.
 
№9  Задача: 2436-9.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Взаємна зв'язаність ознак. Оцінити зв'язаність ознак X і Y за методом Чупрова (коефіцієнт K):

Спеціальності студентів
(параметр Y)
Переваги видам діяльності (параметр X)
СпортМистецтвоКомп'ютерні технологіїПрирода
Технічні742105
Економічні2014426
Педагогічні11135438

10.0 грн.
 
№10  Задача: 2436-10.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

Статистичне оцінювання. Оцінити на рівні значущості 0,01 (0,05) довірчий інтервал для середнього показника за емпіричними даними таблиці.

222234233
153322222
222234233
431222222

10.0 грн.
 
№11  Задача: 2436-11.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Відмінність у значеннях середніх (незв'язані вибірки). Чи відрізняються на рівні значущості 0,05 середні показники двох незв'язаних вибірок X1 і X2?
X1382438351925223128
X245543448464739  

Знайти рішення і зробити висновки.
10.0 грн.
 
№12  Задача: 2436-12.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Відмінність у значеннях дисперсій 2-х вибірок. Чи відрізняються на рівні значущості 0,05 показники дисперсій двох вибірок X1 і X2?
X126382439351925223128
X2254551344846473924 

Знайти рішення і зробити висновки.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 05.10.16, задач: 12, об'єм: 20 ст., вартість: 145 грн. Переглядів: 615
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS