Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №2170

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інші навчальні заклади України

Дата: 23.11.14, задач: 23, об'єм: 45 ст., вартість: 225 грн. Переглядів: 815

Виділити все

№1  Задача: 2170-1.1.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

Податкові інспектори здійснюють перевірку діяльності підприємств: перший обслуговує a = 36 підприємств, серед яких c = 40% не мають заборгованості, другий – b = 64 підприємств, із них d = 15% – без заборгованості. Яка ймовірність того, що: а) навмання вбране підприємство не має заборгованості; б) підприємство, що не має заборгованості, перевіряв перший інспектор? 5.0 грн.
 
№2  Задача: 2170-1.2.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

У рекламному агентстві працює три групи дизайнерів. Перша обслуговує l = 35 фірм, друга – k = 45, третя – m = 20. Протягом одного місяця кошти, витрачені на рекламу дизайнерами першої групи, повертаються до z = 42% фірм, другої – до h = 18%, третьої – до v = 28%. Яка ймовірність того, що:
а) навмання вибрана фірма окупила витрачені на рекламу кошти протягом місяця;
б) фірма, що окупила протягом місяця витрачені на рекламу кошти, обслуговувалася першою групою дизайнерів?
5.0 грн.
 
№3  Задача: 2170-1.3.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

У першій групі 21 студент, у другій 18 студентів. В кожній з груп по два студенти, що не підготувалися до семінару. З кожної групи викликають по одному студенту. Яка ймовірність того, що а) обидва студенти підготувалися до семінару; б) один студент підготувався до семінару; в) хоча б один студент підготувався до семінару; г) обидва студенти не підготувалися до семінару. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 2170-1.4.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Ймовірність своєчасної сплати податків для першого підприємства дорівнює p, для другого – q • 0,6, для третього – w • 2/3 (p = 0,8, q = 0,7, w = 0,62). Визначити ймовірність своєчасної сплати податків: а) не більше, ніж одним підприємством; б) лише одним підприємством; в) двома підприємствами; г) жодним підприємством; д) хоча б одним підприємством. 7.5 грн.
 
№5  Задача: 2170-2.1.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

Податковий інспектор перевіряє 8 фірм малого бізнесу. Імовірність того, що протягом року кожне з підприємств не повністю сплачує податки є величиною сталою і дорівнює 0,49. Яка ймовірність того, що за останній рік не повністю сплатили податки:
1) 5 фірм;
2) від 3 до 6 фірм;
3) не менше ніж 6 фірм;
4) не більше ніж 1 фірма;
5) принаймні одна фірма.
7.5 грн.
 
№6  Задача: 2170-2.2.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

Імовірність того, що студент складе іспит з теорії ймовірностей, є величиною сталою і дорівнює в середньому 0,98. У групі 8 студентів. Знайти найімовірнішу кількість членів цієї групи, котрі складуть іспит, і обчислити відповідну імовірність. 5.0 грн.
 
№7  Задача: 2170-3.1.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Знайти імовірність того, що подія A – «заняття тіньовим бізнесом» настає рівно 448 раз у 550 випробуваннях, якщо імовірність появи події A у кожному випробуванні дорівнює 0,8. 5.0 грн.
 
№8  Задача: 2170-3.2.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Імовірність того, що в банк будівельна фірма вчасно поверне взятий кредит дорівнює 0,15. Знайти імовірність того, що серед 585 будівельних фірм, які брали кредити, боржниками виявиться від 85 до 105 фірм. 5.0 грн.
 
№9  Задача: 2170-3.3.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Імовірність того, що пачку банкнот не правильно укомплектовано, дорівнює 0,002. Чому дорівнює ймовірність того, що у партії, яка надійшла до відділення банку, із 300 пачок грошових знаків не правильно укомплектовано буде не більше як 9? 7.0 грн.
 
№10  Задача: 2170-3.4.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Ймовірність появи події в схемі незалежних випробувань Бернуллі є сталою в межах схеми і рівною 0,39. Знайти ймовірність того, що при 369 незалежних випробуваннях, відхилення відносної частоти появи події від її ймовірності по модулю не перевищить 0,095. 5.0 грн.
 
№11  Задача: 2170-4.1.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Студент складає іспити з трьох предметів. Імовірність здати перший, другий і третій іспити відповідно дорівнюють p1 = 0,71, p2 = 0,61, p3 = 0,51.
1) Скласти закон розподілу випадкової величини X – числа іспитів, які складе студент.
2) Побудувати многокутник розподілу ймовірностей.
3) Знайти функцію розподілу F(x) та побудувати її графік.
10.0 грн.
 
№12  Задача: 2170-4.2.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Проводяться чотири незалежних постріли по мішені. Імовірність влучення при одному пострілі постійна і дорівнює 0,51.
1. Знайти закон розподілу ДВВ X – числа влучень у мішень.
2. Обчислити M(X), D(X), σ(X).
5.0 грн.
 
№13  Задача: 2170-4.3.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Студент підготував до заліку 30 питань з 39 питань програми. Білет містить 4 питання.
1. Скласти закон розподілу ДВВ X – числа питань, на які студент знає відповіді.
2. Побудувати многокутник розподілу ймовірностей.
Обчислити числові характеристики розподілу: M(X), D(X), σ(X), M0, Me, As, Ex.
12.5 грн.
 
№14  Задача: 2170-4.4.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана інтегральною функцією розподілу:
$F(x)=\left\{ \begin{matrix} 0, & x\le 19, \\ \dfrac{a(x-19)^2}{19}, & 19 < x \le 38, \\ 1, & x > 38. \end{matrix} \right.$
1. Знайти невідомий параметр a.
2. Знайти F(x) і побудувати її графік.
3. Знайти диференціальну функцію розподілу і побудувати її графік.
4. Обчислити M(X), D(X), σ(X), M0, Me, As, Ex.
5. Обчислити ймовірність P(18 < X < 19 + a/2).
15.0 грн.
 
№15  Задача: 2170-5.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Система двох дискретних випадкових величин (X, Y) задана таблицею розподілу:

X Y-1012
190,040,05 + p0,090,169
14p0,060,05 + p0,08
220,050,040,112p

Виконати завдання:
1. Знайти невідомий параметр системи p.
2. Знайти закони розподілу кожної випадкової величини X і Y та знайти одновимірні функції їх розподілів.
3. Обчислити числові характеристики системи двох дискретних величин (X, Y): математичне сподівання, дисперсію, середньоквадратичне відхилення, коваріацію та коефіцієнт кореляції.
4. Знайти умовний закон розподілу ДВВ Y при умові, що ДВВ X набуває значення 19, та обчислити відповідне умовне математичне сподівання.
5. Знайти умовний закон розподілу ДВВ X при умові, що ДВВ Y набуває значення 2, та обчислити відповідне умовне математичне сподівання.
6. Знайти закон розподілу ДВВ U = XY та обчислити його числові характеристики.

22.5 грн.
 
№16  Задача: 2170-6.1.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X рівномірно розподілена на проміжку [9, 41]. Знайти M(X), D(X), σ(X), побудувати графіки функцій f(x)та F(x), обчислити ймовірність подій P(10 < X < 18) та P(X < 20). 10.0 грн.
 
№17  Задача: 2170-6.2.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X має показниковий розподіл з параметром λ = 2. Визначити M(X), σ(X), Me, f(x), F(x), P(0,4 < X < 12) та P(X > 1,2). 5.0 грн.
 
№18  Задача: 2170-6.3.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X має нормальний розподіл з параметрами a = -4 та σ = 2. Записати вирази для f(x), F(x), схематично побудувати їх графіки. Знайти ймовірність P(-5 < X < -3). 7.5 грн.
 
№19  Задача: 2170-7.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Обчислення числових характеристик вибірки. Задана вибірка із 50 елементів:
25, 29, 23, 22, 19, 24, 25, 29, 22, 27, 23, 19, 25, 22, 25, 24, 28, 26, 25, 22, 24, 23, 25, 24, 19, 21, 24, 22, 26, 24, 23, 20, 24, 22, 23, 24, 20, 23, 24, 21, 24, 26, 21, 25, 24, 23, 27, 28, 24, 22.
Виконати наступні завдання:
- побудувати статистичний розподіл частот вибірки;
- емпіричну функцію розподілу, та її графік;
- побудувати полігон та гістограму частот;
- обчислити числові характеристики вибірки: середнє вибіркове, дисперсію і середнє квадратичне відхилення;
- знайти моду, медіану, розмах і коефіцієнт варіації;
- знайти асиметрію і ексцес вибірки.
22.5 грн.
 
№20  Задача: 2170-8.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

Статистичні оцінки. 1. Досліджується вартість доби відпочинку на зимовому курорті. Вибірка об’єму n = 17 показала вибіркове середнє 130 та виправлену дисперсію S = 8,7. Побудувати довірчий інтервал з рівнем довіри γ = 0,95, для генеральної середньої, генеральної дисперсії, та генерального середнього квадратичного відхилення випадкової величини X – вартості доби відпочинку на зимовому курорті.
2. Визначити обсяг вибірки n, за якого похибка ε = 0,05 гарантується з ймовірністю γ = 0,91, якщо D = 0,54.
10.0 грн.
 
№21  Задача: 2170-9.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Перевірка гіпотез про розподіл генеральної сукупності за критеріями Пірсона та Колмогорова. Розподіл трьохсот приватних фірм за рівнем прибутку (тис. грн. за певний часовий проміжок) відображено в наступній таблиці.

Рівень прибутку (тис. грн.)[-7, 0)[0, 7)[7, 14)[14, 21)[21, 28)[28, 35)[35, 42)[42, 49)[49, 56)[56, 63)
Кількість фірм24111839162441451

За допомогою χ2 критерію при рівні значущості α = 0,01 перевірити гіпотезу про те, що рівень прибутку приватних фірм є нормально розподіленою випадковою величиною.

11.0 грн.
 
№22  Задача: 2170-10.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Використання критерію Фішера-Снедекора. З’ясувати, чи істотно впливає фактор F на ознаку X при рівні значущості α = 0,01:

Рівень фактораСпостережувані значення X
1234321269308
2338353289331
3278312329358
4332371369328
5264338289352

12.0 грн.
 
№23  Задача: 2170-11.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Обчислення коефіцієнта кореляції, побудова прямих регресій.
1. Досліджується два типи цінних паперів, дохідність яких дорівнює відповідно X та Y:

12345678910
y17231921192420272225
x710685137171211

Мета дослідження – виявити взаємозалежні коливання курсів цінних паперів.
Необхідно:
– побудувати графік залежності між змінними, по якому необхідно підібрати модель рівняння регресії;
– розрахувати параметри рівняння регресії методом найменших квадратів;
– знайти коефіцієнт еластичності;
– оцінити тісноту зв’язку між змінними за допомогою показників кореляції та детермінації.
2. Припускаючи, що Y та X пов’язані квадратичною функцією Y = a0 + a1x + a2x2, за допомогою методу найменших квадратів оцінити папаметри a0, a1, a2 рівняння регресії.

25.0 грн.
 
Виділити всеДата: 23.11.14, задач: 23, об'єм: 45 ст., вартість: 225 грн. Переглядів: 815
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS