Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №2162

Економетрія

Львівський національний університет ім. І. Франка

Дата: 27.10.14, задач: 8, об'єм: 7 ст., вартість: 65 грн. Переглядів: 484

Виділити все

№1  Задача: 2162-1.  Парна лінійна регресія  Ціна: 
Вибір

Коефіцієнт детермінації це:
а) точка, де лінія регресії перетинає вісь OY;
б) вимірює адекватність побудованої моделі;
в) завжди дорівнює 0;
г) завжди дорівнює 1.
5.0 грн.
 
№2  Задача: 2162-2.  Множинна лінійна регресія  Ціна: 
Вибір

Якщо у множинній лінійній регресії виявлено гетероскедастичність, то який з методів доцільніше застосовувати для побудови більш «достовірної» моделі:
а) узагальнений метод найменших квадратів;
б) метод найменших квадратів.
5.0 грн.
 
№3  Задача: 2162-3.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

Якщо при перевірці за критерієм Фішера гіпотези H0: β1 = 0 при альтернативній H1: β1 ≠ 0, має місце нерівність Fемп < Fкр, то:
а) приймається гіпотеза про значимість параметра b1;
б) відхиляється гіпотеза про значимість параметра b1;
в) приймається гіпотеза про значимість коефіцієнта детермінації;
г) приймається гіпотеза про адекватність моделі;
д) відхиляється гіпотеза про адекватність моделі.
5.0 грн.
 
№4  Задача: 2162-4.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

У простій регресії $\hat{\sigma}_{b_0}^2$ обчислюють для того, щоб можна було:
а) перевірити гіпотезу про статистичну значущість коефіцієнта b1;
б) перевірити гіпотезу про статистичну значущість коефіцієнта b0;
в) побудувати інтервал довіри для b1;
г) зробити точковий прогноз для y;
д) немає вірної відповіді.
5.0 грн.
 
№5  Задача: 2162-5.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

Чи може бути t-статистика від'ємною: а) так; б) ні. 5.0 грн.
 
№6  Задача: 2162-6.  Мультиколінеарність  Ціна: 
Вибір

Коли наявна недосконала мультиколінеарність – неможливо застосувати метод найменших квадратів: а) так; б) ні. 5.0 грн.
 
№7  Задача: 2162-7.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

За даними 14 спостережень за змінними (x, y) обчислено:
$\sum\limits_{i=1}^{14}{{{\left( {x_i}-\bar{x} \right)}^{2}}=5,2}$; $\sum\limits_{i=1}^{14}{{{\left( {y_i}-\bar{y} \right)}^{2}}=26}$; $\sum\limits_{i=1}^{14}{\left( {x_i}-\bar{x} \right)\left( {y_i}-\bar{y} \right)=-11}$.
Знайти коефіцієнт кореляції і зробити висновок про щільність зв'язку між змінними x і y. Перевірити значимість коефіцієнта кореляції, вибравши α = 0,01.
10.0 грн.
 
№8  Задача: 2162-8.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних про прибуток (Y) та інвестиції (X):
– побудувати кореляційне поле точок;
– побудувати лінійну просту регресію;
– оцінити параметри моделі;
– розрахувати коефіцієнти детермінації, кореляції та зробити відповідні висновки;
– перевірити адекватність побудованої моделі;
– перевірити статистичну значимість параметрів моделі та побудувати довірчі інтервали для них при рівні значимості 0,01;
– зробити прогноз прибутку фірми для заданого прогнозного значення інвестицій при x* = 3,1.

X2,92,62,82,72,72,92,42,92,3
Y14,117,217,117,816,217,216,814,819,6

25.0 грн.
 
Виділити всеДата: 27.10.14, задач: 8, об'єм: 7 ст., вартість: 65 грн. Переглядів: 484
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS