Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №2155

Економетрія

Національний авіаційний університет

Дата: 24.10.14, задач: 2, об'єм: 23 ст., вартість: 115 грн. Переглядів: 596

Виділити все

№1  Задача: 2155-1.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

Моделювання динаміки зміни прибутку підприємства. На підставі даних таблиці побудувати економетричну модель динаміки зміни прибутку підприємства (y, млн. грн.) залежно від поточного періоду (x, рік) та проаналізувати її якість.

xi1,01,21,41,61,82,02,22,42,62,8
yi8,36238,06588,55447,27266,82525,4395,21783,21641,54060,5459

1. Побудувати поле кореляції.
2. Методом найменших квадратів (МНК) розрахувати параметри рівнянь парної регресії:
а) лінійного y(x) = b + ax;
б) квазілінійного y(x) = b + ax3.
Намалювати графіки цих ліній.
3. Для визначення тісноти зв'язку між прибутком та поточним періодом розрахувати коефіцієнт і індекс кореляції, коефіцієнт детермінації. За t-критерієм оцінити значущість коефіцієнта кореляції для рівня надійності P = 0,95. Для кожного рівняння регресії зробити висновок про тісноту зв'язку.
4. За t-критерієм перевірити статистичну значущість коефіцієнтів лінійного рівняння з надійністю P = 0,95.
5. Знайти інтервали довіри для коефіцієнтів лінійного рівняння з надійністю P = 0,95, P = 0,99.
6. Оцінити якість рівнянь регресії через середню помилку апроксимації.
7. За F-критерієм Фішера оцінити статистичну надійність результатів регресійного моделювання для кожного типу рівнянь.
8. Розрахувати прогнозне значення прибутку для значення поточного періоду, збільшеного на 10% від його максимального рівня. Визначити надійний інтервал прогнозу для рівня значущості α = 0,05.
9. Для кожного типу рівнянь навести графіки залишків. За критерієм Дарбіна-Уотсона перевірити наявність або відсутність автокореляції залишків.
10. За результатами досліджень вибрати найкраще рівняння регресії. Обґрунтувати свій вибір.

65.0 грн.
 
№2  Задача: 2155-2.  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Вибір

Побудова лінійної багатофакторної регресійної моделі Наведені дані про вартість житла y (тис. дол.) у м. Києві залежно від її загальної x1 та житлової x2 площі (м2):

y21,128,727,228,352,322,028,045,051,034,4
x154,774,771,774,5137,740,053,086,098,062,6
x228,046,345,947,587,217,731,148,765,821,4

1. Розрахувати коефіцієнти лінійного рівняння множинної регресії:
y = a0 + a1x1 + a2x2.
2. За допомогою t-критерію оцінити статистичну значущість коефіцієнтів.
3. Розрахувати індекс множинної кореляції та коефіцієнт детермінації.
4. Оцінити статистичну значущість коефіцієнта детермінації за F-критерієм Фішера. Зробити висновок про якість апроксимації.
5. Оцінити якість рівняння регресії через середню помилку апроксимації.
6. Розрахувати прогнозне значення результату, якщо прогнозні значення факторів складають 110% від їхніх максимальних значень.
7. Розрахувати дисперсію прогнозу та інтервал довіри прогнозу для рівня значущості α = 0,05.
8. Побудувати матриці парних і частинних коефіцієнтів кореляції. Зробити висновки про силу впливу факторів на результат і можливість мультиколінеарності факторів.
9. За допомогою частинних F-критеріїв Фішера оцінити доцільність включення в рівняння регресії фактора x2 після фактора x1 і фактора x1 після фактора x2.
10. Розрахувати середні частинні коефіцієнти еластичності і дати на їхній основі порівняльну оцінку сили впливу факторів на результат.
11. За критерієм Дарбіна-Уотсона перевірити автокореляції залишків.

50.0 грн.
 
Виділити всеДата: 24.10.14, задач: 2, об'єм: 23 ст., вартість: 115 грн. Переглядів: 596
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS