Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №2055

Теорія статистики

Запорізький національний технічний університет

Дата: 23.04.14, задач: 9, об'єм: 28 ст., вартість: 160 грн. Переглядів: 467

Виділити все

№1  Задача: 2055-1.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Дані по основних показниках діяльності найбільших банків однієї з областей України:

№ п/псума активіввласний капіталзалучені ресурсибалансовий прибутокобсяг вкладень в держ.цінні паперипозикова заборгованість
1234567
1645,612,027,18,13,530,8
2636,970,456,39,512,625,7
3629,041,095,738,413,326,4
* * * * *
18542,088,626,732,27,837,1
19517,043,7108,120,38,323,1
20516,790,525,212,29,715,8

За даними таблиці побудувати групування комерційних банків за двома ознаками: за величиною балансового прибутку та сумою активів. По кожній групі та підгрупі визначити кількість банків, величину балансового прибутку, суму активів та інші 2-3 показники, які взаємопов’язані з групувальними ознаками. Результати групування оформити у вигляді таблиць. Зробити висновки.

20.0 грн.
 
№2  Задача: 2055-2.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

Дані про капітальні вкладення у розвиток економіки України за 2002 р. (дані умовні):

Капітальні вкладенняЗа планом, млн. грн.Освоєно, млн. грн.
За всіма формами власності:12330,410065,2
Приватна926921
Колективна50204122
у т.ч.:  
- АТ37883191
- організація орендаторів та орендних підприємств93107
- колективних сільськогосподарських підприємств1139824
Власність державних підприємств:63815019
у т.ч.:  
- загальнодержавна55084399
- комунальна873620
Інші3,43,2

Використовуючи дані таблиці, обчислити відносні величини виконання плану, структури та порівняння. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.

19.0 грн.
 
№3  Задача: 2055-3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

В місті проживає 250 тис. сімей. Для визначення середньої кількості дітей у сім'ї було проведено 2% випадкову безповторну вибірку. За результатами обстеження, кількість дітей у сім'ї становила:

Кількість дітей012345
Кількість сімей100020001200400200200

Визначте:
1) середню кількість дітей у сім'ях, моду, медіану, показники варіації. Поясніть зміст кожної із одержаних статистичних характеристик;
2) з імовірністю 0,997 визначить довірчий інтервал для середньої;
3) з тією ж імовірністю визначити граничну похибку та довірчий інтервал для частки сімей, які мають 3 і більше дітей.
Зробити висновки.

13.0 грн.
 
№4  Задача: 2055-4.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Дані про виробництво товарів народного споживання на Україні за 1990-2002 рр. (за методологією і у відпускних цінах 2001 р., млрд. грн.)

Рік19901995200020012002
Продукція (папери народного споживання)48,762,627,922,920,8

Використовуючи дані таблиці, проаналізувати ряд динаміки, обчислити:
1) ланцюгові і базові абсолютні прирости, темпи зростання, темпи приросту, коефіцієнт прискорення (уповільнення ) динаміки;
2) абсолютне значення 1% приросту;
3) середній рівень ряду;
4) середній абсолютний приріст;
5) середньорічний темп зростання і приросту за 1990-2002 рр.
Результати розрахунків оформіть у табличній формі.
Зробити висновки.

19.0 грн.
 
№5  Задача: 2055-5.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Використовуючи взаємозв'язок характеристик динамік, визначити рівні обсягу зростання чисельності незайнятого населення, що знаходиться на обліку Державного центру зайнятості за період з 1996 по 2002 рр. згідно наступних даних:

РікКількість незайнятих, тис. чол.Абсолютний приріст, тис. чол.Темп зростання, %Темп приросту, %
1996326,7 100 
1997 123,3  
1998  170,64 
1999   81,9
2000   95,93
2001 655,9  
2002  445,42 

Обчислити середні абсолютні та відносні аналітичні показники. Зробити висновки.

12.5 грн.
 
№6  Задача: 2055-6.  Індекси  Ціна: 
Кращий вибір!

Дані про обсяг та витрати часу на виробництво продукції:

Вид продукціїОбсяг продукції, цВитрати часу на виробництво продукції, людино-годин
Базовий періодЗвітний періодБазовий періодЗвітний період
А1500155033003110
Б2000210036003150

Використовуючи дані таблиці, визначити:
1) динаміку продуктивності праці по кожному виду продукції;
2) загальний індекс продуктивності праці (за агрегатною та середньозваженими формулами);
3) економію робочого часу, отриману в результаті росту продуктивності праці, при виробництві кожного виду продукції, та в цілому за двома видами.

20.0 грн.
 
№7  Задача: 2055-7.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Дані про загальні витрати на виробництво та зміна собівартості:

ВиробиЗагальні витрати на виробництво, тис. грн.Зміна собівартості в звітному періоді порівняно з базовим,%
Базовий періодЗвітний період
А1580015400-3,0
Б93009120+1,3
В1240012600-1,8

Використовуючи дані таблиці обчислити:
1) індекс фізичного обсягу продукції;
2) індекс витрат на виробництво;
3) індекс собівартості продукції.
Зробити висновки.

10.0 грн.
 
№8  Задача: 2055-8.  Індекси  Ціна: 
Кращий вибір!

Дані про виробництво та середньосписочна чисельність робітників.

Номер підприємстваВироблено за період, тСередньосписочна чисельність робітників за період, чол.
Базовий періодЗвітний періодБазовий періодЗвітний період
11760020570440467
23300049005660908

Використовуючи дані таблиці, визначити:
1) індивідуальні індекси продуктивності праці по кожному підприємству;
2) узагальнюючі індекси продуктивності праці змінного та фіксованого складу та структурних зрушень;
3) зміни виробництва продукції на одного робітника за рахунок динаміки продуктивності праці та структурних зрушень у загальної чисельності працюючих на обох підприємствах;
4) абсолютні зміни загального випуску продукції за рахунок динаміки чисельності працюючих та продуктивності праці.

26.0 грн.
 
№9  Задача: 2055-9.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Дані про ціни та обсяги реалізації цінних паперів на фондовій біржі:

Види цінних паперівПродано, тис. шт.Ціна за 1 шт., грн.
1 рік2 рік1 рік2 рік
Акції2002509086
Облігації6907604544

Використовуючи дані таблиці визначити:
1) індивідуальні індекси цін та обсягів торгів та продажу.
2) зведені індекси обсягу продажу цінних паперів, цін цінних паперів та обсягу товарів.
3) індекси середніх цін (змінного складу), індекси цін фіксованого складу та структурних зрушень.
Пояснити економічний зміст обчислених індексів. Покажіть їх взаємозв’язок.

20.0 грн.
 
Виділити всеДата: 23.04.14, задач: 9, об'єм: 28 ст., вартість: 160 грн. Переглядів: 467
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS