Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1878

Теорія ймовірностей та математична статистика

Київський національний економічний університет

Дата: 30.10.13, задач: 8, об'єм: 16 ст., вартість: 112 грн. Переглядів: 758

Виділити все

№1  Задача: 1878-2.1.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Задано ряд розподілу випадкової величини X:

xi–8–6–4–20246810
pi0,090,080,100,020,020,200,080,100,200,11

Побудувати та обчислити: а) многокутник розподілу; б) функцію розподілу; в) графік функції розподілу; г) моду; д) математичне сподівання; е) дисперсію; є) середнє квадратичне відхилення; ж) асиметрію; з) ексцес; и) P(–3 < X < 5).

14.0 грн.
 
№2  Задача: 1878-2.2.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Імовірність того, що навмання взята особа курить, дорівнює 0,46. Довільно взято 9 осіб. Побудувати ряд розподілу випадкової величини X – кількості осіб, що не курять. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1878-2.3.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана щільністю розподілу:
$f(x)=\left\{ \begin{matrix} 0, & x \le 2,\ x > 4, \\ a\left( x-2 \right)\left( 4-x \right), & 2 < x \le 4. \\ \end{matrix} \right.$
Потрібно: а) обчислити параметр a; б) побудувати графік щільності розподілу; в) знайти функцію розподілу та побудувати її графік; г) обчислити числові характеристики: моду, медіану, математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, асиметрію, ексцес; д) знайти ймовірність P(3 < X < 5).
18.5 грн.
 
№4  Задача: 1878-2.4.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Кращий вибір!

Будівельна інвестиційна компанія на даний момент продає акції за 16 умов. грош. од. за 1 шт. Інвестор планує купівлю пакета акцій та передбачає зберігання їх протягом року. Нехай X – випадкова величина, що означає ціну однієї акції через рік. Ряд розподілу X задано в таблиці:

Ціна акції (X)1617181920
P(x)0,350,250,250,100,05

1. Показати, що заданий розподіл має всі властивості ряду розподілу.
2. Знайти середнє очікування значення ціни акції через 1 рік.
3. Знайти середній очікуваний виграш від акції через рік. Який відсоток повернення інвестицій, що відображається цим очікуваним значенням?
4. Визначити дисперсію ціни акції через рік.
5. Інша акція з однаковим очікуваним значенням повернення інвестицій має дисперсію, що дорівнює 3. Яка з акцій вигідніша в плані мінімізації ризику? Поясніть.

15.0 грн.
 
№5  Задача: 1878-2.5.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X є нормально розподіленою з математичним сподіванням m = –1 і дисперсією D = 10. Записати вирази для щільності розподілу ймовірностей f(x) та функції розподілу F(x) і побудувати їхні графіки. Обчислити ймовірність попадання випадкової величини на проміжок (–4, 2). Яка ймовірність відхилення випадкової величини X від її математичного сподівання більше, ніж на 2 одиниці? 10.0 грн.
 
№6  Задача: 1878-2.6.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Кращий вибір!

Фірма пропонує до продажу зі складу партію з 10 комп’ютерів, 4 з яких з дефектами. Покупець купує 5 з них, не знаючи про можливі дефекти. Знайти ймовірність того, що всі 5 комп’ютерів виявляться без дефектів. Ремонт одного дефектного комп’ютера коштуватиме $50. Знайти математичне сподівання загальної середньої вартості ремонту та його дисперсію. 20.0 грн.
 
№7  Задача: 1878-2.7.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Система випадкових величин (X, Y) задана таблицею розподілу:

Y | X–2–10137
–30,010,030,040,010,040,05
–20,030,010,020,050,030,01
–10,010,040,010,030,020,06
10,020,090,020,010,050,08
50,030,010,040,070,020,06

Знайти:
а) двовимірну функцію розподілу;
б) ряди розподілу кожної випадкової величини;
в) одновимірні функції розподілу;
г) числові характеристики системи: математичне сподівання, дисперсію, кореляційний момент;
д) умовне математичне сподівання випадкової величини Y, якщо випадкова величина Х набула значення –2.

16.5 грн.
 
№8  Задача: 1878-2.8.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Урожайність рису, який зібрано з поливних ділянок фермерських господарств, наведена у вигляді інтервального статистичного розподілу:

xi, ц/га, h = 0,59,5 – 1010 – 10,510,5 – 1111 – 11,511,5 – 12
ni516243240

За заданими статистичними розподілами вибірки висунути H0 про закон розподілу ознаки генеральної сукупності і при рівні значущості α = 0,01 перевірити її правильність.

12.5 грн.
 
Виділити всеДата: 30.10.13, задач: 8, об'єм: 16 ст., вартість: 112 грн. Переглядів: 758
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS