Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1850

Математичне програмування

Львівський національний університет ім. І. Франка

Дата: 22.06.13, задач: 18, об'єм: 21 ст., вартість: 118 грн. Переглядів: 478

Виділити все

№1  Задача: 1850-1.1.  Математична модель задачі ЛП  Ціна: 
Вибір

Для виготовлення трьох видів виробів: штампів, прес-форм та оснастки підприємство використовує чотири типи устаткування: токарне, фрезерне, зварювальне і шліфувальне. Затрати часу на обробку одиниці виробу кожного виду для кожного із типів устаткування, загальний ресурс робочого часу кожного типу устаткування і прибуток від реалізації одного виробу кожного виду задано у таблиці:

Тип устаткуванняЗатрати часу (верстато-годин) на обробку одного виробуЗагальний ресурс робочого часу устаткування (годин)
ШтампиПрес-формиОснастка
Фрезерне1310118
Токарне265250
Зварювальне748230
Шліфувальне1157292
Прибуток від реалізації одного виробу (грн.)132113-

Записати математичну модель задачі визначення оптимального плану підприємства, який забезпечить найбільший прибуток від реалізації продукції.

5.0 грн.
 
№2  Задача: 1850-1.2.  Математична модель задачі ЛП  Ціна: 
Вибір

При вигодівлі худоби кожна тварина щоденно повинна отримати не менше 58 умовних одиниць білків, не менше 40 умовних одиниць жирів і не менше 108 умовних одиниць вуглеводів. Худобі дається три види кормів: силос, сіно, комбікорми. Вміст одиниць поживних речовин та ціна одного кілограму корму кожного виду наведені в таблиці:

Поживні речовиниВміст поживних речовин в 1 кг корму (умовні одиниці)
СилосСіноКомбікорм
Білки10820
Жири213
Вуглеводи2356
Ціна 1кг корму (грн.)0,800,909,20

Записати математичну модель задачі визначення щоденного раціону відгодівлі худоби, який забезпечить отримання необхідної кількості поживних речовин при найменших грошових затратах.

5.0 грн.
 
№3  Задача: 1850-1.3.  Математична модель задачі ЛП  Ціна: 
Вибір

В трьох пунктах постачання знаходиться однорідний товар у кількостях, відповідно рівних 420 тонн, 380 тонн і 458 тонн. Цей товар необхідно перевезти у три пункти споживання у кількостях, відповідно рівних 268 тонн, 520 тонн, 470 тонн. Вартість перевезень однієї тонни товару із кожного пункту постачання в кожний пункт споживання задано матрицею:
$C = \left( \begin{array}{rrr} 2&5&13\\ 7&3&8\\ 10&9&6 \end{array} \right)$.
де: i = 1, 2, 3 – номери пунктів постачання, j = 1, 2, 3 – номери пунктів споживання.
Записати математичну модель задачі визначення оптимального плану перевезень всього товару із пунктів постачання у пункти споживання із задоволенням їх потреб при найменшій загальній вартості перевезень.
7.5 грн.
 
№4  Задача: 1850-2.1.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Нехай A – матриця обмежень задачі 1.1, B – матриця обмежень задачі 1.2, C – матриця вартості перевезень задачі 1.3.
Обчислити визначники матриць A, B, C.
5.0 грн.
 
№5  Задача: 1850-2.2.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Знайти добутки матриць AB, BA, AC, CA. 5.0 грн.
 
№6  Задача: 1850-2.3.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Знайти матриці A–1, B–1, C–1. 9.0 грн.
 
№7  Задача: 1850-3.1.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Задано систему векторів X1 = (1, 2, 11), X2 = (11, 2, 1), X3 = (5, 8, 5). Перевірити, чи дана система векторів утворює базис у тривимірному евклідовому просторі R3. 5.0 грн.
 
№8  Задача: 1850-3.2.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Нехай W1 – вектор цільової функції задачі 1.1. Знайти розклад вектора W1 через вектори базису 3.1. 5.0 грн.
 
№9  Задача: 1850-3.3.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Нехай W2 – вектор цільової функції задачі 1.2. Знайти розклад вектора W2 через вектори базису 3.1. 5.0 грн.
 
№10  Задача: 1850-4.1.  Форми запису задач МП  Ціна: 
Вибір

Задачу 1.1 звести до канонічної форми. 5.0 грн.
 
№11  Задача: 1850-4.2.  Форми запису задач МП  Ціна: 
Вибір

Задачу 1.2 звести до канонічної форми. 5.0 грн.
 
№12  Задача: 1850-4.3.  Форми запису задач МП  Ціна: 
Вибір

Звести до канонічної форми задачу лінійного програмування.
L = 3x1 + 11x2 + 13x3x4 > max
$\left \{ \begin{array}{rrrrrrrrr} x_{1}&+&2x_{2}&+&8x_{3}&-&12x_{4}&=&13,\\ 3x_{1}&+&5x_{2}&-&10x_{3}&+&x_{4}&\leq&12,\\ 2x_{1}&+&11x_{2}&-&4x_{3}&+&8x_{4}&\geq&14. \end{array} \right.$
x2 > 0, x3 > 0, x4 > 0.
5.0 грн.
 
№13  Задача: 1850-5.1.  Графічний метод розв'язання задач ЛП  Ціна: 
Вибір

Розв'язати задачу лінійного програмування графічним способом. L = 10x – 6y > max(min)
$\left\{ \begin{array}{*{35}{r}} -\ 4x & + & 3y & \le & 6, \\ 2x & - & 3y & \le & 15, \\ 6x & + & 5y & \le & 48, \\ x & + & 3y & \ge & 5. \\ \end{array} \right.$
x > 0, y > 0
8.0 грн.
 
№14  Задача: 1850-5.2.  Графічний метод розв'язання задач ЛП  Ціна: 
Вибір

L = –3x + 11y > max(min)
$\left\{ \begin{array}{*{35}{r}} -2x & + & 3y & \le & 9, \\ -3x & + & 11y & \le & 13, \\ 4x & + & 3y & \le & 25. \\ \end{array} \right.$
x > 0, y > 0.
6.0 грн.
 
№15  Задача: 1850-5.3.  Графічний метод розв'язання задач ЛП  Ціна: 
Вибір

Для виробництва двох видів виробів A та B підприємство використовує три типи сировини S1, S2, S3. Норми витрат сировини кожного типу на виготовлення одиниці продукції кожного виду, прибуток від реалізації одиниці виробу кожного виду та загальні запаси сировини на підприємстві задано в таблиці:

Тип сировиниНорми витрат сировини (кг) на один вирібЗагальні запаси сировини (кг)
АВ
S113430
S231128
S321215
Прибуток від реалізації одного виробу (грн.)2818 

Враховуючи, що збут продукції повністю забезпечений, скласти такий план її випуску, при якому прибуток підприємства буде найбільшим. Знайти цей прибуток.

9.0 грн.
 
№16  Задача: 1850-6.1.  Симплекс-метод  Ціна: 
Вибір

Розв'язати задачу 1.1 симплексним методом. 9.0 грн.
 
№17  Задача: 1850-6.2.  Симплекс-метод  Ціна: 
Вибір

Розв'язати задачу 1.2 симплексним методом. 10.0 грн.
 
№18  Задача: 1850-6.3.  Транспортна задача  Ціна: 
Вибір

Розв'язати задачу 1.3 методом потенціалів. 9.0 грн.
 
Виділити всеДата: 22.06.13, задач: 18, об'єм: 21 ст., вартість: 118 грн. Переглядів: 478
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS