Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1818

Теорія статистики

Одеська національна академія харчових технологій

Дата: 25.04.13, задач: 40, об'єм: 50 ст., вартість: 444 грн. Переглядів: 1525

Виділити все

№1  Задача: 1818-1.1.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

За наведеними даними про обсяг капіталу та прибуток комерційних банків скласти аналітичне групування, що відбиває залежність прибутків банків від суми капіталу, створивши 3 групи з рівними інтервалами обсягу капіталу

Показники Номер123456789101112
Обсяг капіталу, млн. грн.10,511,98,66,215,09,614,67,35,48,23,06,4
Прибуток, млн. грн.8,88,57,24,612,37,812,06,04,06,42,25,2

Зробити висновки.

10.0 грн.
 
№2  Задача: 1818-1.2.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

За наведеними даними про якість ґрунту (балова оцінка яких коливається у межах від 0 до 100), та урожайність озимої пшениці у 12 господарствах району скласти аналітичне групування, що показує залежність урожайності від якості:

ПоказникиНомер господарства
123456789101112131415
Середній бал якості ґрунту434650524248455240464849444749
Урожайність, ц/га293639402537324124282935303734

Зробити висновки.

10.0 грн.
 
№3  Задача: 1818-1.3.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується:

Прибутковість активів, %Номер банків
123456789101112131415
На початок року4,220,116,57,610,318,412,721,512,817,23,09,418,313,623,0
На кінець року9,423,218,514,316,717,415,325,212,819,46,013,524,918,722,4

Провести порівняльний аналіз розподілу банків за рівнем прибутковості активів на початок і кінець року. Згрупувати ряди розподілу, виділивши 4 групи: 1) до 10%; 2) 10-15%; 3) 15-20%; 4) 20% і більше. Зробити висновки про структурні зрушення.

10.0 грн.
 
№4  Задача: 1818-1.4.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

За наведеними даними про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 12 виробничих ділянках скласти аналітичне групування, яке б показало залежність втрат від порушення технологічної дисципліни.

Показники№ дільниці
123456789101112
Процент порушень технологічної дисципліни1,22,01,41,91,62,41,82,62,01,51,22,7
Втрати від браку продукції, тис. грн.1,01,61,21,51,41,91,42,11,71,20,92,1

Створити 3 групи з рівними інтервалами процентів порушень технологічної дисципліни. За результатами групування зробити висновок про наявність та напрямок зв’язку між ознаками.

10.0 грн.
 
№5  Задача: 1818-1.5.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Кращий вибір!

Перегрупувати дані про розподіл будівельно-монтажних організацій за обсягом виконаних робіт, утворивши 3 групи: малі - до 25 млн. грн., середні - 25-100 млн. грн., великі - 100 млн. грн. і більше.

Обсяг будівельно-монтажних робіт, млн. грн.% до підсумку
Кількість організаційОбсяг робіт
до 1062
10-20128
20-402012
40-803618
80-1502027
150 і більше633
Разом100100

Результати вторинного групування викласти у формі статистичної таблиці, проаналізувати її, зробити висновки.

17.5 грн.
 
№6  Задача: 1818-2.1.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Кращий вибір!

Споживання палива тепловими електростанціями становило:

Вид палива, млн. грн. (газ - млрд. м3)Минулий рікПоточний рікКоефіцієнт переводу в умовне паливо
Вугілля9,422,60,90
Мазут2,51,81,37
Газ природний11,49,01,20

Визначити:
а) обсяги спожитого палива за кожний рік;
б) структуру спожитого палива.
Зробити висновки стосовно структурних зрушень.

16.0 грн.
 
№7  Задача: 1818-2.2.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

Бригада орендаторів обслуговує 420 корів. За рік вироблено 15436 ц молока. Витрати кормів подано в таблиці:

Вид кормівВитрачено, цКоефіцієнт переводу в кормові одиниці
Грубі96800,43
Соковиті436200,12
Концентровані17461,00
Зелені428800,18

Визначити:
а) загальний обсяг і структуру витрачених кормів;
б) витрати кормів (у кормових одиницях) на 1 голову і на 1 ц молока.

10.0 грн.
 
№8  Задача: 1818-2.3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

За фінансовими показниками трьох комерційних банків визначити середню частку високоліквідних активів та середню прибутковість активів.

БанкиАктиви, млн. грн.Прибуток, млн. грн.
Всьогов т.ч. високоліквідні
А1360120180
В115080120
С108075105

10.0 грн.
 
№9  Задача: 1818-2.4.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Залишки харчової сировини на складі кондитерської фабрики становили, тонн:

СировинаЗалишки на початок місяця
липеньсерпеньвересеньжовтень
Цукор42404344
Патока18212320
Борошно64666062

Визначити:
а) середньомісячні залишки кожного виду сировини за 3-й квартал;
б) середньоквартальні залишки харчової сировини за 3-й квартал;
в) обґрунтувати форму середніх, за якими велись розрахунки.

10.0 грн.
 
№10  Задача: 1818-2.5.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Поставка товарів за контрактом характеризується даними:

Сорт товаруПоставлено, тоннЦіна за 1 т
За контрактомЗа фактом
Вищий50080018000
Перший40016015000
Другий1004012000
Разом10001000х

Визначити: середню ціну за контрактом і фактичну. Якщо середні ціни відрізняються, поясніть причину.

10.0 грн.
 
№11  Задача: 1818-2.6.  Середні величини  Ціна: 
Кращий вибір!

Структура виплавки сталі за різними технологіями характеризується так:

Технологія виплавки сталіНорматив енерговитрат, кг умовного палива 1 т сталіВиплавка сталі, % до підсумку
Країна АКраїна В
Киснево-конверторна4548674
Електросталь3881426

Визначити: середній рівень енерговитрат на виплавку сталі окремо для кожної країни. Результати проаналізувати.

15.0 грн.
 
№12  Задача: 1818-2.7.  Середні величини  Ціна: 
Кращий вибір!

За наведеними даними визначити середню частку кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості банків.

Відділення комерційних банківЗагальна сума кредиторської заборгованості, млн. грн.Частка кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості, %
Центральні30025
Філії20040

Обґрунтувати вибір середньої.

14.0 грн.
 
№13  Задача: 1818-2.8.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Молочна продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах регіону характеризується такими даними:

Сільськогосподарські підприємстваЧисло підприємствПоголів’я корів, голівНадій молока від однієї корови, кг
Колективні8092002350
Фермерські12518803240
Разомххх

Визначити: середній надій молока від однієї корови в цілому для всіх підприємств.

10.0 грн.
 
№14  Задача: 1818-2.9.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Темпи зростання кількості пенсіонерів за віком, у % до попереднього року:

Рік2007200820092010
Темп зростання103,5104,8103,6102,7

Визначити: середньорічний темп зростання кількості пенсіонерів за віком за 2007-2010 рр.

10.0 грн.
 
№15  Задача: 1818-2.10.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Сума несплаченої своєчасно заборгованості за кредити на 1 жовтня становила 128 млн. грн. За окремими підприємствами вона розподілилася так:

ПідприємстваСума несплаченої заборгованості, млн. грн.Частка несплаченої заборгованості у загальному обсязі кредитів, %
А3225
В1428
С4620
В3618

Визначити: середній процент несплаченої своєчасно заборгованості. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

10.0 грн.
 
№16  Задача: 1818-2.11.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Валовий збір та урожайність пшениці характеризується такими даними:

КультураУрожайність, ц/гаВаловий збір, тонн
Пшениця озима36,522860,0
Пшениця яра25,8812,7

Слід обґрунтувати вибір середньої та визначити середню урожайність пшениці.

10.0 грн.
 
№17  Задача: 1818-2.12.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Є такі дані про реалізацію яблук на ринках міста:

Номери ринківРеалізовано яблук, кгЦіна 1 кг яблук, грн.
128004,50
214504,00
312005,00
49006,00

1) обґрунтувати вибір середньої;
2) визначити середню ціну реалізації яблук на ринках міста.

10.0 грн.
 
№18  Задача: 1818-2.13.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Обсяг капітальних вкладень КСП району такий:

Обсяг капітальних вкладень, тис. грн.Кількість господарств
до 2006
200-4007
400-6005
більше 6003

1) обґрунтувати вибір середньої;
2) обчислити середній обсяг капітальних вкладень одного господарства.

10.0 грн.
 
№19  Задача: 1818-2.14.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Розрахунок середньої арифметичної зваженої в інтервальному ряду розподілу з відкритими інтервалами.
На підприємстві мають місце такі дані про випуск продукції робітниками за зміну.

Кількість виробів, випущених за зміну, штукКількість робітників, осіб
до 65
6-810
8-1020
10-1215
більше 124

Розрахувати середню кількість виробів за зміну.

10.0 грн.
 
№20  Задача: 1818-3.1.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Кредитні ставки комерційних банків під короткострокові позики становили:

Кредитна ставка, %Суми наданих позик, млн. грн.
І кварталII квартал
до 3015
30-40411
40-5098
50 і більше66
Разом2030

За кожний квартал визначте середню кредитну ставку та середнє лінійне відхилення. Як змінились середні рівень і варіація кредитної ставки?

10.0 грн.
 
№21  Задача: 1818-3.2.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Розподіл робітників двох галузей промисловості за рівнем кваліфікації характеризується даними, % до підсумку:

Тарифний розрядГалузі промисловості
АВ
295
32017
43530
52429
61219
Разом100100

Визначте:
1) для кожної галузі середній тарифний розряд та середнє лінійне відхилення;
2) порівняйте варіацію тарифних розрядів.

10.0 грн.
 
№22  Задача: 1818-3.3.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Закуплені м’ясокомбінатом 200 голів великої рогатої худоби за вагою розподілилися так:

Вага однієї голови, цдо 3,23,2-3,63,6-4,04,0-4,44,4 і більшеРазом
Кількість голів1040855015200

Визначте: середню вагу однієї голови закупленої рогатої худоби та середнє лінійне відхилення.

10.0 грн.
 
№23  Задача: 1818-3.4.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Перевірка інспекцією якості твердих сирів за вмістом жиру дала такі результати:

Вміст жиру, %4445464748Разом
Кількість проб1593220

Визначити: середній процент вмісту жиру у твердих сирах та середнє лінійне відхилення.

10.0 грн.
 
№24  Задача: 1818-3.5.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Розподіл народжених за віком матері характеризується даними:

Вік матері, років% до підсумку
містосело
до 201420
20-254043
25-302722
30-351310
35-4054
40 і більше11
Разом100100

Окремо для міст і сіл визначте медіанне значення віку матері, порівняйте їх.

10.0 грн.
 
№25  Задача: 1818-3.6.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Розподіл емігрантів за віком характеризується даними, %:

Вік, роківВибули у країни регіону
АВ
До 1042
10-201611
20-302439
30-404036
40-50109
50-6042
60 і більше21
Разом100100

Визначте: модальний вік емігрантів у країни кожного регіону, проведіть їх порівняльний аналіз.

10.0 грн.
 
№26  Задача: 1818-3.7.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Кращий вибір!

У таблиці наведені депозитні процентні ставки 10 відділень банків:

Відділення комерційних банківДепозитні процентні ставки в окремих відділеннях, %
Центральні29313327хх
Філії242722282326

Визначити: групові, міжгрупову та загальну дисперсію депозитної процентної ставки, показати їх зв’язок.

16.0 грн.
 
№27  Задача: 1818-4.1.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Для визначення вологості зерна протягом дня було взято вибірково з автомашин із зерном 10 проб. Дані вологості проб зерна показано в таблиці:

Номер проб12345678910
Вологість зерна, %18,117,418,317,017,718,417,519,018,717,9

Визначити:
1) середню вологість зерна пшениці за вибірковою сукупністю;
2) середню та граничну помилку вибіркової середньої (коефіцієнт довіри t = 2,26);
3) межі, в яких з ймовірністю 0,954 перебуває середня вологість зерна у генеральній сукупності.

10.0 грн.
 
№28  Задача: 1818-4.2.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

У таблиці наведені дані про урожайність нового сорту озимої пшениці, висіяної на 10 дослідних ділянках:

Номер ділянки12345678910
Урожайність, ц/га45,448,047,445,643,944,846,449,247,851,5

Визначити:
1) середню урожайність озимої пшениці;
2) середню та граничну помилки вибіркової середньої (коефіцієнт довіри t = 2,26);
3) межі, в яких з ймовірністю 0,954 перебуває середня урожайність озимої пшениці у генеральній сукупності.

10.0 грн.
 
№29  Задача: 1818-5.1.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Заготівля овочевої сировини консервним заводом проводиться в радіусі до 180 км. Відстань перевезень впливає на якість заготовленої стировини:

№ перевезення12345678910
Радіус перевезення, км110421571321266510214817486
Частка нестандартної сировини, %23142622211720252818

Описати залежність якості овочевої сировини від дальності перевезення лінійною функцією, визначити параметри функції, пояснити їх зміст.

10.0 грн.
 
№30  Задача: 1818-5.2.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Обстеження 10 сільськогосподарських підприємств з питань впливу агротехнічних робіт на рівень урожайності подано в таблиці:

№ господарства12345678910
Внесено мін. добрив, ц на 1га1,11,61,21,52,11,71,32,22,01,7
Урожайність, ц/га25,633,328,232,037,134,229,736,636,935,1

Виходячи з цих даних визначити функцію, яка описує залежність між урожайністю та кількістю внесених мін. добрив, обчислити параметри рівняння регресії, пояснити їх зміст.

10.0 грн.
 
№31  Задача: 1818-6.1.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Дані про кількість працюючих та обсяг виробництва наведено в таблиці:

ПоказникиМинулий рік, кварталПоточний рік, І квартал
ІIIIIIIV
Кількість працюючих на початок кварталу, осіб8278747678
Обсяг виробництва, тис. грн.28162774283531083245

1) вказати види динамічних рядів, пояснити їх особливості;
2) визначити середньоквартальну кількість працюючих;
3) обчислити ряд динаміки похідного показника - продуктивності праці;
4) для кожного динамічного ряду обчислити базисні та ланцюгові абсолютні прирости, пояснити їх зміст та взаємозв’язок.

12.0 грн.
 
№32  Задача: 1818-6.2.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Динаміка кредитних ресурсів комерційного банку на початок місяця характеризується такими даними:

МісяцьІIIIIIIVVVIVII
млн. грн.47535149555761

Визначити:
1) середній обсяг кредитів за перший і другий квартал;
2) середньомісячний обсяг кредитів, абсолютний приріст та темп приросту їх.

10.0 грн.
 
№33  Задача: 1818-6.3.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується так:

Галузь промисловостіЗаборгованість на 1.01, млн. грн.Абсолютне збільшення заборгованості за місяць, млн. грн.
січеньлютийберезень
А4006075105
В638230148132
С255271511

Визначити для кожної галузі:
1) абсолютний приріст заборгованості за 1 квартал та розмір заборгованості на 1 квітня;
2) темп зростання, темп приросту заборгованості за 1 квартал.

10.0 грн.
 
№34  Задача: 1818-6.4.  Ряди динаміки  Ціна: 
Кращий вибір!

Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначити обсяги виробництва продукції, абсолютну та відносну швидкість зростання обсягів:

РікВироблено продукції, тис. т.Ланцюгові характеристики динаміки
Абсолютний приріст, тис. т.Темп зростанняТемп приросту, %Абсолютне значення 1% приросту, тис. т.
2006400хххх
2007 50   
2008   8 
2009 64   
2010  112  

16.5 грн.
 
№35  Задача: 1818-6.5.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Обчислення аналітичних показників динаміки ряду. Існують такі дані про виробництво продукції:

Роки20022003200420052006
Виробництво, т.105129173224274

Розрахувати:
1) абсолютний приріст;
2) темп зростання;
3) темп приросту;
4) абсолютне значення 1% приросту.

11.0 грн.
 
№36  Задача: 1818-6.6.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Обчислення середніх показників рядів динаміки. Існують такі дані про виробництво продукції:

Рік20022003200420052006
Виробництво, т.198250282302330

Розрахувати:
1) середній рівень виробництва продукції за цей період;
2) середній абсолютний приріст;
3) середній темп зростання;
4) середній темп приросту.

10.0 грн.
 
№37  Задача: 1818-7.1.  Індекси  Ціна: 
Вибір

За двома підприємствами харчової промисловості є такі дані про обсяг реалізації та ціни реалізації шоколадних цукерок:

ПідприємствоКількість реалізованої продукції, тоннЦіни реалізації 1 т, грн.
базиснийзвітнийбазиснийзвітний
А1201501050010750
В1401851860018920

Визначити: індекси середнього рівня ціни змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

12.5 грн.
 
№38  Задача: 1818-7.2.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Розрахунок загальних індексів агрегатної форми.
Є такі дані про продаж сільськогосподарської продукції на ринку міста:

ТовариПродано за період, тоннСередня ціна на протязі року, грн./т.
базиснийзвітнийбазиснийзвітний
Картопля800100020002500
Морква9010040005000

Визначити:
1) агрегатні індекси фізичного обсягу продукції, цін, вартості продукції (товарообороту);
2) абсолютний приріст товарообороту в т.ч. за рахунок зміни кількості проданої продукції та цін.

10.0 грн.
 
№39  Задача: 1818-7.3.  Індекси  Ціна: 
Кращий вибір!

Розрахунок індивідуальних індексів.
Випуск продукції характеризується такими даними:

Рік20022003200420052006
Виробництво продукції, т.198250282302330

Визначити індивідуальні індекси обсягу продукції:
1) базисним способом, прийнявши за базу 2002 рік;
2) ланцюговим способом;
3) зробити перевірку розрахунку базисних індексів.

13.0 грн.
 
№40  Задача: 1818-7.4.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Є такі дані про обсяг виробництва продукції та її собівартість на підприємстві:

ПродукціяОбсяг виробленої продукції, тоннСобівартість 1 т продукції, грн.
Базисний періодПоточний періодБазисний періодПоточний період
А3100330058005850
В520058001062010240

Визначити:
1) індивідуальні індекси фізичного обсягу, собівартості 1 т і витрат на виробництво продукції;
2) агрегатні індекси фізичного обсягу, собівартості і витрат на виробництво;
3) економічний ефект від зміни собівартості продукції.

10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 25.04.13, задач: 40, об'єм: 50 ст., вартість: 444 грн. Переглядів: 1525
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS