Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1808

Теорія статистики

Хмельницький національний університет

Дата: 24.04.13, задач: 7, об'єм: 34 ст., вартість: 168 грн. Переглядів: 651

Виділити все

№1  Задача: 1808-1.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

За даними Державної служби статистики України чисельність населення на 1 березня 2012 року характеризується наступними даними:

РегіонВсе населення, осібСільське населення, осіб
АР Крим1962663730859
Вінницька1632984816977
Волинська1038943499433
Дніпропетровська3317493547541
* * * * *
Чернігівська1086650399773
Київ2815951x
Севастополь38135823597

Обчисліть частку сільського населення в його загальній чисельності по кожній територіальній одиниці України. Згрупуйте області та міста за часткою сільського населення, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами. По кожній групі і сукупності областей підрахуйте:
1) кількість областей;
2) загальну чисельність населення та чисельність сільського населення;
3) частку сільського населення;
Результати представте у вигляді групової таблиці. Напишіть короткі висновки.

20.0 грн.
 
№2  Задача: 1808-2.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

З метою вивчення денного виробітку робітниками заводу проведена 10%-на випадкова безповторна вибірка, в результаті якої отримано такий розподіл робітників:

Групи робітників з денним виробітком виробів, шт.Кількість робітників, чол.
До 205
20 – 3010
30 – 4050
40 – 5020
Понад 5015
Разом100

На основі цих даних обчисліть:
1) середній, модальний та медіанний рівень денного виробітку;
2) середній квадрат відхилень (дисперсію) і середнє квадратичне відхилення;
3) коефіцієнт варіації;
4) з імовірністю 0,954 граничну помилку вибіркової середньої і можливі межі, в яких очікується середньоденний виробіток виробів;
5) з імовірністю 0,954 граничну помилку вибіркової частки і межі частки робітників з денним виробітком понад 50 виробів.

15.0 грн.
 
№3  Задача: 1808-3.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Маємо дані про робітників цеху:

Номер робітникаСтаж роботи, роківВиконання норм виробітку, %
13,599,6
26,5103,6
39,5108,6
44,5103,6
* * * * *
208,5106,6
2111,0108,6
2214,0110,6

З метою визначення форми зв’язку між ознаками та його щільності потрібно виконати
наступне:
1. Побудувати кореляційне поле і вибрати форму зв’язку.
2. Визначити рівняння регресії та на його основі обчислити теоретичні значення результативної ознаки.
3. Зобразити лінію зв’язку на графіку разом з кореляційним полем.
4. Обчислити коефіцієнт (індекс) кореляції та коефіцієнт детермінації, пояснити їх значення.
5. Розглядаючи вихідну інформацію як вибірку, з імовірністю 0,95 встановити межі, в яких знаходиться коефіцієнт (індекс) кореляції генеральної сукупності, а також межі, в яких знаходиться рівень виконання норм виробітку робітником, що має стаж 15 років.
6. Обчислити коефіцієнт кореляції знаків Фехнера, коефіцієнт кореляції рангів, коефіцієнти
взаємної спряженості Пірсона та Чупрова.

55.0 грн.
 
№4  Задача: 1808-4.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

За даними Державної служби статистики України пасажирські перевезення в країні авіаційним транспортом за 2005-2011 роки характеризується наступними даними:

РокиПеревезено пасажирів авіаційним транспортом, млн.
20053,8
20064,4
20074,9
20086,2
20095,1
20106,1
20117,5

Для аналізу динаміки пасажирських перевезень обчисліть:
1) абсолютні прирости, темпи зростання та темпи приросту щорічні (ланцюгові) та до 2005 року (базові), абсолютне значення одного відсотка приросту для кожного року. Отримані показники зведіть в таблицю;
2) середньорічний обсяг перевезень;
3) середній абсолютний приріст;
4) середньорічний темп зростання;
5) середньорічний темп приросту.
Побудуйте графік динаміки і зробіть висновки

17.5 грн.
 
№5  Задача: 1808-5.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

За даними Державної служби статистики України поголів’я корів в країні за 2011 рік характеризуються наступними даними:

 Корови, тис. голів
На 1 січня 2011р.2631,2
На 1 квітня 2011р.2650,1
На 1 липня 2011р.2663,3
На 1 жовтня 2011р.2640,4
На 1 січня 2012р.2588,8

Обчисліть середнє поголів’я:
1) за I півріччя;
2) за II півріччя;
3) за рік.

10.0 грн.
 
№6  Задача: 1808-6.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Відомі дані про попит на продукцію підприємства за минулі 17 років в порівняних цінах (тис. грн.):

РікПопит на продукцію
1128
2130
3132
4135
* * * * *
15140
16141
17140

За цими даними виконати наступне:
1. Побудувати графік динаміки попиту на продукцію.
2. За допомогою аналітичного вирівнювання визначити основну тенденцію розвитку попиту
на продукцію.
3. Обчислити теоретичні значення рівнів ряду динаміки за аналітичною формулою і зобразити на графіку теоретичну лінію (разом з емпіричною).
4. Методом математичної екстраполяції скласти прогноз попиту на продукцію підприємства на наступні чотири роки.
5. Розрахувати абсолютний та відносний показники випадкових коливань динамічного ряду, факторну дисперсію та частку коливань, зумовлених основною тенденцією розвитку.
6. Визначити коефіцієнт автокореляції динамічного ряду.

27.5 грн.
 
№7  Задача: 1808-7.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Динаміка собівартості і обсягу виробництва продукції характеризується такими даними:

Вид продукціїВироблено продукції, тис. одиницьСобівартість одиниці продукції, грн.
базовий періодзвітний періодбазовий періодзвітний період
Завод №1
А2,72,713,213,1
Б4,04,811,511,5
Завод №2
Б2,01,211,411,3

На підставі цих даних обчисліть:
1. Для заводу №1 (по двох видах продукції разом):
а) загальний індекс витрат на виробництво продукції;
б) загальний індекс собівартості продукції;
в) загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції.
Визначте зміну суми витрат на виробництво продукції в звітному періоді проти базового і розкладіть за факторами (за рахунок зміни собівартості та обсягу виробленої продукції). Покажіть взаємозв'язок між обчисленими індексами.
2. Для двох заводів разом (по продукції Б):
а) індекс собівартості змінного складу;
б) індекс собівартості постійного складу;
в) індекс впливу зміни структури виробництва продукції на динаміку середньої собівартості.
Поясніть різницю між величинами індексів постійного і змінного складу.

22.5 грн.
 
Виділити всеДата: 24.04.13, задач: 7, об'єм: 34 ст., вартість: 168 грн. Переглядів: 651
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS