Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1730

Теорія статистики

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Дата: 23.01.13, задач: 9, об'єм: 20 ст., вартість: 155 грн. Переглядів: 572

Виділити все

№1  Задача: 1730-2.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Є дані про результати продажу трикімнатних квартир на біржі:

№ з/чМісце розташування*Загальна площа, м2
1170
2270
3165
4384
* * * * *
18390
19170
20168

*) 1 – околиця; 2 – райони прилеглі до центру; 3 – центр.
Згрупуйте квартири, утворивши дискретний та інтервальний ряди розподілу. Результати оформіть в таблиці. Зобразіть ряди розподілу графічно.
Для одного з рядів обчисліть характеристики ряду розподілу:
– показники центра розподілу: середню, моду, медіану;
– показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації;
– показники форми розподілу: коефіцієнти асиметрії й ексцесу.
Зробіть висновки.

23.0 грн.
 
№2  Задача: 1730-3.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

За результати вибіркової перевірки якості продукції отримані наступні дані:

Вид товаруПовернуто на виправлення, млн. шт.Частка повернутих виробів,%
Швейні вироби3,06,5
Трикотажні вироби1,55,0
Разом4,5х

Визначте середню частку виробів, що повернуті на виправлення.

10.0 грн.
 
№3  Задача: 1730-4.  Вибірковий метод  Ціна: 
Кращий вибір!

В результаті 20% механічної вибірки із 10000 рахунків вкладників в ощадних банках міста визначили, що середній розмір внеску складає 200 грн. при середньоквадратичному відхиленні 100 грн. Визначте імовірність того, що гранична похибка середнього розміру внеску не перевищить 4 грн., а також відносну похибку вибірки. 15.0 грн.
 
№4  Задача: 1730-5.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

На підставі дані таблиці задачі 2 побудуйте таблицю спряженості за місцем розташування (графа 1) та однією з наданих Вам ознак (у відповідності зі своїм варіантом). Оцініть щільність зв'язку між ними за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв'язку з рівнем значимості α = 0,05 (див. додаток. табл. 1). 10.0 грн.
 
№5  Задача: 1730-6.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

На підставі даних задачі 2 побудуйте аналітичне групування (виділивши попередньо факторну і результативну ознаки) та оцініть щільність зв'язку між ними, використовуючи правило додавання дисперсій, а також розрахуйте кореляційне відношення (2. Перевірте істотність зв'язку з рівнем значимості α = 0,05 (див. додаток. табл. 2). 15.0 грн.
 
№6  Задача: 1730-7.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

На підставі даних задачі 2 визначте параметри лінійного рівняння регресії залежності між заданими ознаками і дайте їм економічну інтерпретацію. За допомогою лінійного коефіцієнта кореляції і коефіцієнта детермінації виміряйте тісноту зв'язку і перевірте її істотність за допомогою F-критерію з рівнем значимості α = 0,05 (див. додаток. табл. 3). 11.0 грн.
 
№7  Задача: 1730-8.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Щоквартальний приріст (зниження) валової продукції галузі характеризується наступними даними (у відсотках до попереднього кварталу):

1-й квартал2-й квартал3-й квартал4-й квартал
+3-2+5-1

Визначте абсолютну та відносну зміну валової продукції за весь розглянутий період і в середньому за квартал, якщо в четвертому кварталі попереднього року обсяг валової продукції становив 120 млн. грн.

10.0 грн.
 
№8  Задача: 1730-9.  Ряди динаміки  Ціна: 
Кращий вибір!

Є наступні дані про процентні ставки й обмінні курси по місяцях (% на місяць):

МісяцьСередня процентна ставка на місяць,%
Січень5,3
Лютий5,2
Березень4,4
Квітень4,4
* * * * *
Жовтень3,2
Листопад3,5
Грудень3,6

Для аналізу внутрішньорічної динаміки визначте:
1) індекси сезонності методом постійної середньої;
2) оцініть амплітуду сезонних коливань і представте її графічно;
3) проведіть вирівнювання ряду методом ступінчатої та ковзної середньої;
4) розрахуйте коефіцієнт сезонності;
5) проведіть аналітичне вирівнювання ряду динаміки на основі лінійної трендової моделі, перевірте її адекватність з рівнем значимості 0,05.

41.0 грн.
 
№9  Задача: 1730-10.  Індекси  Ціна: 
Кращий вибір!

Є наступні дані про виробництво озимих зернових культур на Україні за два роки:

Вид культуриВрожайність, ц/гаПосівні площі, га
1-й рік2-й рік1-й рік2-й рік
Пшениця383170005200
Жито242357004500
Разом  112709700

Визначте: 1) зведений індекс врожайності і посівних площ; 2) абсолютну зміну валового збору за рахунок зміни врожайності окремих культур і за рахунок зміни розміру посівних площ, а також під впливом двох факторів; 3) перевірте взаємозв'язок розрахованих індексів. Розрахунки представте в таблиці. Результати проаналізуйте.

20.0 грн.
 
Виділити всеДата: 23.01.13, задач: 9, об'єм: 20 ст., вартість: 155 грн. Переглядів: 572
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS