Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1717

Теорія ймовірностей та математична статистика

Одеський національний політехнічний університет

Дата: 24.12.12, задач: 11, об'єм: 15 ст., вартість: 91 грн. Переглядів: 831

Виділити все

№1  Задача: 1717-1.1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

У партії з s = 80 виробів r = 6 – бракованих. Визначити ймовірність того, що серед обраних навмання для перевірки g = 4 виробів виявляться бракованими:
а) рівно h = 3 виробів;
б) не більше h = 3 виробів.
6.5 грн.
 
№2  Задача: 1717-1.2.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

У збиральний цех заводу надходять деталі із трьох автоматів. Перший автомат дає α = 1% браку, другий – β = 3%, третій – γ = 2%. Визначити ймовірність включення на зборку не бракованої деталі, якщо з кожного автомата в цех надійшло відповідно L = 10, M = 20, N = 20 деталей. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1717-1.3.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

У збиральний цех заводу надходять деталі із трьох автоматів. Перший автомат дає α = 1% браку, другий – β = 3%, третій – γ = 2%. З кожного автомата надійшло на зборку відповідно L = 10, M = 20, N = 20 деталей. Узята на зборку деталь виявилася бракованою. Знайти ймовірність того, що деталь надійшла з 1-го автомата. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1717-1.4.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

Робітник обслуговує a = 12 верстатів. Ймовірність виходу верстата з ладу за зміну дорівнює p = 1/6. Яка ймовірність того, що робітникові прийдеться ремонтувати c = 3 верстати? Яке найімовірніше число верстатів, що вимагають ремонту за зміну? 5.0 грн.
 
№5  Задача: 1717-2.1.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Виробляються послідовні незалежні випробування N = 9 приладів на надійність. Кожний наступний прилад випробовується тільки в тому випадку, якщо попередній виявився надійним. Імовірність витримати випробування для кожного приладу дорівнює p = 0,91.
Знайти:
а) ряд розподілу випадкового числа випробуваних приладів;
б) функцію розподілу й побудувати її графік;
в) математичне очікування й дисперсію.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 1717-2.2.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Щільність розподілу ймовірностей задана таким способом:
$f(x)=\left\{ \begin{matrix} 0, & x\le 0, \\ A{x^{10}}, & 0 < x \le {2^{\frac{1}{11}}}, \\ 0, & x > {2^{\frac{1}{11}}} \end{matrix} \right.$
Обчислити:
а) коефіцієнт A;
б) функцію розподілу;
в) математичне очікування й дисперсію;
г) імовірність того, що випадкова величина прийме значення з інтервалу (0, 2).
9.0 грн.
 
№7  Задача: 1717-3.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Відділ технічного контролю перевіряє якість навмання відібраних n = 100 виробів. Імовірність того, шо деталь задовольняє вимогам стандарту, дорівнює p = 0,90. Знайти ймовірність того, що серед відібраних виробів виявиться:
а) m = 5 некондиційних;
б) не більш, ніж m1 = 1 некондиційних;
в) від m1 = 1 до m2 = 3 некондиційних.
7.5 грн.
 
№8  Задача: 1717-4.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

За даними вибірки 3,85; 8,87; 21,26; 6,72; 0,29; 15,48; 7,47; 0,33; 0,34; 1,37 знайти:
а) крапкові оцінки математичного сподівання, дисперсії:
б) з довірчою ймовірністю p = 1 – α (α = 0,01) – довірчі інтервали для математичного сподівання й дисперсії, зважаючи, що вибірка отримана з нормальної сукупності.
7.0 грн.
 
№9  Задача: 1717-5.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

За даними вибірки

x4,405,084,013,616,494,235,795,524,684,95
y3,274,152,951,965,783,064,454,233,544,01

обчислити:
а) вибіркове значення коефіцієнта кореляції;
б) на рівні значимості α = 0,05 перевірити гіпотезу про рівень значимості коефіцієнта кореляції.

7.5 грн.
 
№10  Задача: 1717-6.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

По даному статистичному ряді:

x1 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 77 – 88 – 99 – 10
n58194268442194

1. Побудувати гістограму частот.
2. Сформулювати гіпотезу й види розподілу.
3. Знайти оцінки параметрів розподілу.
4. На рівні значимості α = 0,05 перевірити гіпотезу про розподіл випадкової величини.
Всі проміжні обчислення поміщати у відповідні таблиці.

12.5 грн.
 
№11  Задача: 1717-7.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Кращий вибір!

У двох магазинах, що продають товари одного виду, товарообіг (у тис. грн.) за 6 місяців представлений у таблиці.

Магазин №1Магазин №2
20,3520,01
20,6023,55
32,9425,36
37,5630,68
40,0135,34
25,4523,20

Чи можна вважати, що товарообіг у першому магазині більше, ніж у другому?
Прийняти α = 0,05. Вважати, що дисперсії товарообігу рівні.

16.0 грн.
 
Виділити всеДата: 24.12.12, задач: 11, об'єм: 15 ст., вартість: 91 грн. Переглядів: 831
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS