Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1713

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інші навчальні заклади України

Дата: 21.12.12, задач: 19, об'єм: 16 ст., вартість: 119 грн. Переглядів: 750

Виділити все

№1  Задача: 1713-1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Дано множини цілих чисел: A = {1; 3; 5; 7; 9}, B = {1; 2; 3; 4; 5}, C = {1; 4; 6; 8; 10}.
Знайти A $\cup $ B, B $\cup $ C, A $\cup $ C, A $\cap $ B, A $\cap $ C.
5.0 грн.
 
№2  Задача: 1713-2.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Монету підкидаємо два рази. Знайти ймовірність того, що хоча б один раз з'явиться герб. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1713-3.  Елементи комбінаторики  Ціна: 
Вибір

Автомобільний номер складається з двох букв і чотирьох цифр. Знайти кількість усіх можливих номерів, які можна скласти з цифр від 0 до 9 та 30 букв українського алфавіту? 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1713-4.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Кращий вибір!

Два туристичні пароплави повинні причалити до одного причалу. Час прибуття обох пароплавів рівноможливий протягом доби. Знайти ймовірність того, що одному з пароплавів доведеться чекати звільнення причалу, якщо час стоянки першого пароплава дорівнює одній годині, а другого - дві години. 15.0 грн.
 
№5  Задача: 1713-5.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

У одному ящику 5 білих та 10 чорних куль, у іншому – 10 білих та 5 чорних куль. Знайти ймовірність того, що хоча б з одного ящика буде витягнуто одну білу кулю, якщо з кожного ящика витягнуто по кулі. 5.0 грн.
 
№6  Задача: 1713-6.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Підкидають два гральних кубики. Яка ймовірність того, що випаде принаймні одна трійка, якщо на всіх трьох кубиках випали різні грані? 5.0 грн.
 
№7  Задача: 1713-7.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

В урні міститься 9 червоних і 5 синіх кульок. Кульки з урни виймаються по одній без повернення. Таким чином вийняли чотири кульки. Обчислити ймовірності таких випадкових подій:
А - з'явиться чотири червоні кульки;
В - з'явиться чотири сині кульки;
С - з'явиться дві сині і дві червоні кульки.
6.5 грн.
 
№8  Задача: 1713-8.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

В ящику знаходиться 12 деталей, виготовлених заводом №1, 20 деталей - заводом №2 і 18 - заводом №3. Ймовірність того, що деталь, виготовлена заводом №1, відмінної якості, дорівнює 0,9; для деталей, виготовлених на заводах №2 і №3, ці ймовірності відповідно дорівнюють 0,6 і 0,9. Знайти ймовірність того, що взята навмання деталь виявиться відмінної якості. 5.0 грн.
 
№9  Задача: 1713-9.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

Підприємство отримало деталі від трьох постачальників: від 1-го 200 штук, з яких 4 браковані, від 2-го 400 штук, з яких 2 браковані і від третього – 400, з яких 1% – браковані. Деталі на складі розміщені в контейнерах. Визначити ймовірність того, що навмання взята деталь з навмання вибраного контейнера виявиться бракованою. Яка ймовірність, що це буде деталь від 3-го постачальника? 5.0 грн.
 
№10  Задача: 1713-10.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

У виробництві деякої продукції третій сорт складає 20%. Знайти імовірність того, що з 5 навмання взятих виробів цієї продукції не менше ніж три будуть третього сорту. 5.0 грн.
 
№11  Задача: 1713-11.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

При новому технологічному процесі 90% усієї виготовленої продукції має найвищу якість. Знайти найбільш імовірне число виготовлених виробів найвищої якості серед 150 виготовлених виробів. 5.0 грн.
 
№12  Задача: 1713-12.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Ймовірність того, що покупець, який завітав до взуттєвого магазину, здійснить покупку, дорівнює в середньому 0,1. Знайти ймовірність того, що із 900 покупців, що завітали до магазину, здійснять покупку: 1) 90 покупців; 2) від 100 до 180 покупців. 5.0 грн.
 
№13  Задача: 1713-13.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Члени товариства охорони тварин міста N провели огляд ваги популяції одного виду звірів. В експерименті взяло участь 20 членів товариства. Зафіксовані ними дані подані нижче в порядку зростання: 4, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 12, 13, 15, 15, 17, 20, 25, 25, 26, 26. Побудуйте статистичний розподіл та визначте числові характеристики розподілу ваги звірів. 5.0 грн.
 
№14  Задача: 1713-14.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина доходу X підприємства має диференціальну функцію розподілу:
$f(x)=\left\{ \begin{matrix} 0,2x, & 2 < x \le 3, \\ 0, & x \notin (2,\ 3). \end{matrix} \right.$
Знайти M(X), D(X) та ймовірність одержання прибутку x ( (2; 2,5].
5.0 грн.
 
№15  Задача: 1713-15.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Випадкова величини X розподілена нормально. Математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення цієї величини відповідно дорівнює 30 і 20. Знайти ймовірність того, що відхилення за абсолютною величиною буде меньше трьох. 5.0 грн.
 
№16  Задача: 1713-16.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Маємо вибірку з 20 елементів: 8, 6, 11, 10, 6, 3, 11, 6, 7, 6, 13, 10, 12, 8, 11, 13, 5, 11, 8, 12.
Виконати такі вправи:
а) побудувати статистичний розподіл вибірки та його емпіричну функцію розподілу;
б) побудувати полігон і гістограму частот та відносних частот, розбивши інтервал на чотири рівні підінтервали;
в) знайти моду та медіану.
17.5 грн.
 
№17  Задача: 1713-17.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

В результаті чотирьох вимірювань деякої фізичної величини одним приладом (без систематичних помилок) отримали такі результати: 6, 7, 9, 10. Знайти:
а) вибіркову середню результатів вимірювань;
б) вибіркову та виправлену дисперсії похибок пристрою.
5.0 грн.
 
№18  Задача: 1713-18.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

За даними 16 незалежних рівноточних вимірювань деякої фізичної величини відомі середнє арифметичне 42,8 та виправлене середньоквадратичне відхилення s = 8. Оцінити дійсне значення вимірюваної величини з надійністю γ = 0,999. 5.0 грн.
 
№19  Задача: 1713-19.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Використовуючи критерій Пірсона (хі-квадрат) з рівнем значущості α = 0,01, перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності, якщо відомі емпіричні та теоретичні частоти:

nk152625302621242013
nk'9,116,525,332,033,929,822,013,57,0

5.0 грн.
 
Виділити всеДата: 21.12.12, задач: 19, об'єм: 16 ст., вартість: 119 грн. Переглядів: 750
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS