Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1665

Економетрія

Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова

Дата: 03.11.12, задач: 4, об'єм: 25 ст., вартість: 132 грн. Переглядів: 511

Виділити все

№1  Задача: 1665-1.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних про значення факторного показника x – витрати підприємства на придбання нового устаткування, тис. у. о., та результативного показника y – прибутку від продажу виготовленої продукції, тис. у. о.:
1) оцінити щільність зв'язку між показниками;
2) побудувати лінійну регресійну модель, оцінити всі її параметри;
3) перевірити адекватність моделі;
4) визначити довірчі інтервали для параметрів з рівнем надійності 0,95;
5) перевірити показник y на автокореляцію, оцінити параметри моделі за допомогою методу Ейткена і порівняти результати;
6) оцінити прогноз yn+1, для даного значення xn+1 = 36, побудувати довірчий інтервал для прогнозованого значення;
7) проілюструвати залежність між ознаками графічно.

xiyi
4180
7165
10158
13145
* * * * *
2892
3184
3473

45.0 грн.
 
№2  Задача: 1665-2.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних про значення факторного показника x – місяць року, та результативного показника y – попит на продукцію, оцінити невідомі параметри рівняння степеневої регресії, провести повне дослідження побудованої моделі.

xiyi
116
232
349
465
* * * * *
9146
10162
11178

20.0 грн.
 
№3  Задача: 1665-3.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Кращий вибір!

На основі статистичних даних про значення факторного показника x – місяць року, та результативного показника y – кількість проданої продукції, тис. од., оцінити невідомі параметри рівняння регресії узагальненої експоненти за допомогою методу трьох точок.

xiyi
116
236
384
4195
* * * * *
913247
1030814
1171674

25.0 грн.
 
№4  Задача: 1665-4.  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Вибір

Відомо, що x1 – витрати фірми на рекламу, тис. гр. од., x2 – прибуток від продажу продукції, тис. гр. од., x3 – витрати на розширення виробництва, тис. гр. од., y – прибуток фірми, тис. гр. од. Оцінити параметри багатофакторної лінійної регресійної моделі, перевірити значущість параметрів та побудувати довірчі інтервали для них з рівнем значущості α = 0,05. Оцінити коефіцієнт детермінації та перевірити показники на мультиколінеарність між факторами. Зробити прогноз для заданих значень факторних ознак, побудувати довірчий інтервал для прогнозу.

x113562064681Прогноз
x2674464991132
x37110087693865
y742103960258337415879313158436501

42.5 грн.
 
Виділити всеДата: 03.11.12, задач: 4, об'єм: 25 ст., вартість: 132 грн. Переглядів: 511
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS