Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1643

Теорія ймовірностей та математична статистика

Одеський національний політехнічний університет

Дата: 01.11.12, задач: 7, об'єм: 12 ст., вартість: 68 грн. Переглядів: 772

Виділити все

№1  Задача: 1643-1.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

Випадкові події. Клапани, виготовлені цехом заводу, перевіряють три контролери. Імовірність того, що клапан потрапить на перевірку до першого контролера дорівнює 0,3, до другого – 0,5 і до третього – 0,2. Імовірність того, що бракована деталь буде виявлена для першого, другого і третього контролерів відповідно дорівнює 0,95; 0,9; 0,85. Під час повторної перевірки відбракованої деталі вона виявилась бракованою. Яка ймовірність того, що цю деталь перевіряв третій контролер? 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1643-2.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Повторення незалежних спроб. Телефонна станція обслуговує 1000 абонентів. Імовірність того, що протягом години абонент розмовлятиме по телефону, дорівнює в середньому 0,002. Яка ймовірність того, що протягом години одночасно розмовлятимуть по телефону: 1) 5 абонентів; 2) не більш як 5? 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1643-3.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкові величини. За заданою щільністю ймовірностей
$f(x)=\left\{\begin{matrix} 0, & x \le 0,\\ a\cos \dfrac{2}{7}x, & 0 < x \le \dfrac{7}{4}\pi,\\ 0, & x > \dfrac{7}{4}\pi \end{matrix} \right.$
побудувати графіки f(x), F(x). Обчислити P(0 < x < 7/6π).
9.0 грн.
 
№4  Задача: 1643-4.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Закони розподілу випадкових величин. Заряд мисливського пороху зважують на терезах, що мають середню квадратичну похибку зважування 0,5 мг. Номінальна маса порохового заряду 4,5 г. Визначити ймовірність пошкодження мисливської рушниці при пострілі, якщо максимально допустима вага порохового заряду 4,9 г. 5.0 грн.
 
№5  Задача: 1643-5.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Залежність урожайності Y пшениці від кількості внесених добрив X наведено в таблиці:

Y = yi, ц/га10121416182022242628303234
X = xi, кг/га1030405060708090100110120130140

Потрібно:
1. Знайти точкові незміщені статистичні оцінки b0*, b1* для параметрів β0, β1 парної лінійної функції регресії yi = β0 + β1x.
2. З надійністю γ = 0,99 побудувати довірчі інтервали для параметрів β0, β1.
3. Обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції.

17.0 грн.
 
№6  Задача: 1643-6.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Статистичні гіпотези. Ціни на арматуру коливаються в межах від 1100 до 54000 дол. Вибірка містить 284 значення, розбиті на 7 проміжків:

xi11000 –1714217142–2328423284 –2942629426 –3556835568 –4171041710 –4785247852 –54000
ni1021589171258

За заданими статистичними розподілами вибірки висунути H0 про закон розподілу ознаки генеральної сукупності і при рівні значущості α = 0,01 перевірити її правильність.

10.0 грн.
 
№7  Задача: 1643-7.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Кращий вибір!

Елементи дисперсійного аналізу. Досліджувався вплив факторів A і B на приріст урожаю соняшнику, ц/га: фактор A – три види добрив; фактор B – глибина зрошення (дві глибини).
Результати досліджень наведено в таблиці:

Фактор BФактор A
A1A2A3
B16,2; 6,4; 6,3; 7,2; 8; 6,1; 7,2;7,4; 8,2; 6,3; 6,56,8; 7,2; 8,3; 9,2; 6,2; 7,1; 7,5; 6,2; 6,8; 9,49,4; 6,2; 6,8; 8,8; 8,5; 6,1; 9,2; 8,2; 7,6; 8,1; 6,3; 6,9
B28,3; 9,1; 6,2; 6,8; 7,4; 8,2; 6,5; 8,3; 9,2; 6,57,4; 9,4; 6,5; 6,1; 7,2; 8,3; 9,2; 6,4; 9,4; 8,19,2; 7,5; 6,3; 8,9; 7,9; 7,2; 6,3; 9,3; 9,4; 8,2

При рівні значущості α = 0,05 визначити вплив факторів A і B та їх сумісний вплив на досліджувану ознаку.

17.5 грн.
 
Виділити всеДата: 01.11.12, задач: 7, об'єм: 12 ст., вартість: 68 грн. Переглядів: 772
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS