Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1593

Теорія ймовірностей та математична статистика

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Дата: 28.04.12, задач: 9, об'єм: 9 ст., вартість: 48 грн. Переглядів: 534

Виділити все

№1  Задача: 1593-1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Фабрика 1 випускає множину виробів A, а фабрика 2 – множину виробів B. Оптова база закуповує вироби обидвох фабрик. Знайти множину тих виробів, які база закуповує:
а) всього на обидвох фабриках;
б) одночасно на обидвох фабриках;
в) лише на фабриці 1;
г) лише на фабриці 2.
Зобразити знайдені множини на діаграмі Ейлера-Вена, якщо A = {l, k, a, e}, В = {k, e, g, m}.
5.0 грн.
 
№2  Задача: 1593-2.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Робітник обслуговує три станки. Відомо, що ймовірність безперебійної роботи протягом однієї години після наладки дорівнює для першого станка 0,88, для другого станка – 0,93 і для третього станка – 0,79. Знайти ймовірність того, що за цю годину лише один станок дасть збій у роботі. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1593-3.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

Проростання насіння даної рослини складає 85%. Знайти ймовірність того, що серед 8 посіяних насінин зійдуть: а) рівно 7 насінин; б) не менше 7 насінин. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1593-4.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Дискретна випадкова величина X задана законом розподілу:

x510152025
p0,10,30,40,10,1

де pi = P(X = xi) – ймовірність прийняти випадкою величиною X значення xi.
Потрібно обчислити:
1) математичне сподівання M(X);
2) дисперсію D(X);
3) середнє квадратичне відхилення σ(X).
Намалювати графік закону розподілу і показати на ньому обчислені математичне сподівання й середнє квадратичне відхилення.

5.0 грн.
 
№5  Задача: 1593-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина X має функцію розподілу F(x):

$F(x) = \left \{ \begin{matrix} 0, & x \le 5, \\ \dfrac{x}{5}-1, & 5 < x \le 10, \\ 1 & x > 10 \\ \end{matrix} \right.$

Потрібно знайти:
1) щільність розподілу f(x);
2) ймовірність того, що значення випадкової величини X міститься в проміжку (8, 13);
3) математичне сподівання M(X);
4) дисперсію D(X).

5.0 грн.
 
№6  Задача: 1593-6.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Вихідними даними є результати обстеження вибірки, де спостерігалась дискретна випадкова величина:
3, 6, 4, 5, 5, 4, 2, 2, 6, 1, 3, 3, 2, 5, 7, 4, 3, 2, 4, 3.
Скласти варіаційний ряд і побудувати многокутник розподілу відносних частот.
5.0 грн.
 
№7  Задача: 1593-7.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Вихідними даними є результати обстеження вибірки, де спостерігалась неперервна випадкова величина X:
6.9, 1.2, 3.7, 0.9, 7.1, 1.1, 2.7, 9.8, 0.4, 8.1, 4.3, 4.5, 1.6, 5.8, 7.1, 6.3, 3.4, 2.6, 9.4, 0.7.
Скласти інтервальний ряд розподілу, розбивши діапазон значень випадкової величини на п'ять інтервалів, і побудувати гістограму розподілу щільності відносних частот.
7.5 грн.
 
№8  Задача: 1593-8.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

За результатами обстеження вибірки
16, 18, 12, 14, 13, 15, 16, 15, 10, 11, 11, 15, 10, 16, 16, 12, 14, 14, 13, 14, 17, 15, 18, 13, 12
визначити:
1) величину яку слід прийняти за середню генеральної сукупності;
2) величину, яку слід прийняти за дисперсію генеральної сукупності;
3) інтервал довір'я, границі якого віддалені від середньої вибірки на два середніх квадратичних і відхилення.
5.0 грн.
 
№9  Задача: 1593-9.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Обчислити коефіцієнт кореляції двох випадкових величин X і Y, значенні яких представлені в таблиці:

x18192520252123222324
y20203520302525253030

5.0 грн.
 
Виділити всеДата: 28.04.12, задач: 9, об'єм: 9 ст., вартість: 48 грн. Переглядів: 534
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS