Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1563

Теорія ймовірностей та математична статистика

Національний університет харчових технологій

Дата: 29.03.12, задач: 8, об'єм: 8 ст., вартість: 64 грн. Переглядів: 736

Виділити все

№1  Задача: 1563-1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Нехай A, B, C – три довільні події. Знайти подію, що полягає в тому, що із A, B, C жодна подія не відбулася. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1563-2.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

У трьох ящиках маємо однакові деталі з різних заводів: у першому – 20 стандартних та 5 нестандартних деталей; у другому – 15 стандартних та 3 нестандартних; у третьому 14 стандартних та 2 нестандартних. Із навмання вибраного ящика навмання взято деталь, яка виявилася стандартною. Знайти ймовірність того, що цю деталь взято з другого ящика. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1563-3.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

Ймовірність виготовлення стандартного виробу дорівнює 0,95. Яка ймовірність того, що серед 10 виробів не більше одного нестандартного? 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1563-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина X задана своєю функцією розподілу F(x):

$ F(x)= \left \{ \begin{array}{cc} 0, & x \leq -3,\\ -x^2-4x-3, & -2 < x \leq -2,\\ 1, & x > -2. \end{array} \right. $

Побудувати графік функції F(x), знайти щільність розподілу, математичне сподівання і дисперсію, а також ймовірність того, що випадкова величина X набуде значення в інтервалі (–2,1; 4).

7.5 грн.
 
№5  Задача: 1563-6.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Кращий вибір!

В електромережу паралельно під'єднано 120 ламп. Ймовірність того, що за деякий певний час лампу ввімкнуть дорівнює 0,8. Оцінити ймовірність того, що абсолютна величина різниці між кількістю ввімкнених ламп і середнім числом (математичним сподіванням) ввімкнених ламп за цей час виявиться не менше 5. 14.0 грн.
 
№6  Задача: 1563-7.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Наведено результати вибіркового обстеження рівня заробітної плати (грн.) працівників державного підприємства:
264, 256, 278, 275, 270, 256, 264, 275, 270, 264, 278, 270, 264, 270, 256, 275, 278, 250, 264, 250, 264, 270, 256, 275, 264.
Потрібно побудувати: 1) статистичний розподіл частот і відносних частот; 2) полігон відносних частот; 3) емпіричну функцію розподілу і її графік.
8.5 грн.
 
№7  Задача: 1563-8.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

Підприємство випускає харчові концентрати, розфасовані у пакети. Тривалий час випадкова величина Х – маса концентрату в пакеті, відповідала нормальному розполіду із стандартним відхиленням σ = 1,75 г. Для контролю роботи фасувального автомата навмання відібрано n = 16 пакетів. Результати зважування їх вмісту наведено у таблиці:
x, г94 – 9696 – 9898 – 100100 – 102102 – 104
n25961

Потрібно: обчислити $\overline{x}_B,\, \overline{\sigma}_B$; з надійністю γ = 0,99 визначити надійний інтервал для дійсного середнього значення маси концентрату в пакеті.
5.0 грн.
 
№8  Задача: 1563-9.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Кращий вибір!

Експерт за дорученням клієнта досліджує дві інвестиції A та B. Інвестиція A планується терміном на n = 9 років із однаковим щорічним прибутком 20% Інвестиція B розрахована на m = 16 років також із очікуваним річним прибутком 20%. Вважається, що щорічні прибутки обох інвестицій мають нормальний розподіл. Експертом одержано дисперсії DA = 10,08, DB = 3,8 (%) щорічних прибутків від цих інвестицій. Чи можна за рівня значущості α = 0,01 вважати, що ризик інвестиції А більший. 14.5 грн.
 
Виділити всеДата: 29.03.12, задач: 8, об'єм: 8 ст., вартість: 64 грн. Переглядів: 736
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS