Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1549

Вища математика

Владивостоцький державний університет економіки і сервісу

Дата: 10.03.12, задач: 13, об'єм: 18 ст., вартість: 99 грн. Переглядів: 546

Виділити все

№1  Задача: 1549-1.1.  Матриці та визначники  Ціна: 
Вибір

Выполнить действия над матрицами:

$A=\left(\begin{matrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \\ \end{matrix} \right)$, $B=\left( \begin{matrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ \end{matrix} \right)$.

Найти BA - AB.

5.0 грн.
 
№2  Задача: 1549-1.2.  Системи лінійних рівнянь  Ціна: 
Вибір

Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений:

$\left\{ \begin{align} 2x_1+2x_2-x_3=0, \\ 5x_1+4x_2-6x_3=0, \\ 3x_1+2x_2-5x_3=0. \end{align} \right.$

5.5 грн.
 
№3  Задача: 1549-1.3.  Системи лінійних рівнянь  Ціна: 
Вибір

Решить неоднородную СЛАУ методом Гаусса или методом Жордана-Гаусса:

$\left\{ \begin{align} 3x_1+x_2+2x_3-2x_4=9, \\ x_1+x_2-x_3+2x_4=-4, \\ 2x_1-2x_2+x_3-x_4=10, \\ x_1+3x_2+2x_3+4x_4=9. \\ \end{align} \right.$

7.5 грн.
 
№4  Задача: 1549-1.4.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Вибір

По координатам точек A(4, 6, 7), B(2, –4, 1) и C(–3, –4, 2) для указанных векторов $\overline{a}=5\overline{AB}-2\overline{AC}$, $\overline{b}=\overline{c}=\overline{BC}$, $\overline{d}=\overline{AB}$ найти:
а) модуль вектора a;
б) скалярное произведение векторов a и b;
в) проекцию вектора c на вектор d;
г) координаты точки M, делящей отрезок AB в отношении 3:4.
6.5 грн.
 
№5  Задача: 1549-1.5.  Аналітична геометрія на площині  Ціна: 
Вибір

Даны вершины треугольника А(4, 5), В(3, –2), С(–5, 6).
Найти:
а) уравнение стороны AB;
б) уравнение высоты CH;
в) уравнение медианы AM;
г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
д) уравнение прямой, проходящей через вершину С параллельно стороне AB;
е) расстояние от точки С до прямой AB.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 1549-1.6.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Вибір

Определить, при каком значении C плоскости $3x-5y+Cz-3=0$ и $x-3y+2z+5=0$ будут перпендикулярны. 5.0 грн.
 
№7  Задача: 1549-1.7.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Вибір

Составить канонические уравнения: а) эллипса; б) гиперболы; в) параболы.
а) $b=4\sqrt{2}$, ε = 7/9; б) $k=\sqrt{2}/2$, 2a = 12; в) ось симметрии Oy и A(–45, 15).
(A и B – точки, лежащие на кривой, F – фокус, a – большая (действительная) полуось, b – малая (мнимая) полуось, ε – эксцентриситет, y = ±kx – уравнения асимптот гиперболы, D – директриса кривой, 2c – фокусное расстояние)
7.5 грн.
 
№8  Задача: 1549-2.1.  Матриці та визначники  Ціна: 
Вибір

Вычислить определитель:

$\left| \begin{array}{*{35}{r}} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 4 & -1 \\ \end{array} \right|$.

1) разложив его по элементам 2-ой строки;
2) разложив его по элементам 4-го столбца;
3) методом понижения порядка.

6.0 грн.
 
№9  Задача: 1549-2.2.  Системи лінійних рівнянь  Ціна: 
Вибір

Исследовать на совместность неоднородную систему линейных алгебраических уравнений и решить ее:
1) матричным методом;
2) по формулам Крамера:

$\left\{ \begin{align} x_1+2x_2-x_3=4, \\ 3x_1-2x_2+4x_3=5, \\ x_1+3x_2-2x_3=5. \end{align} \right.$

7.0 грн.
 
№10  Задача: 1549-2.3.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Вибір

Вершины пирамиды находятся в точках А(4, –2, –3), В(2, 5, 7), С(6, 3, –1) и D(6, –4, –1). Вычислить:
а) площадь грани ACD;
б) площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и две вершины пирамиды A и D;
в) объем пирамиды.
5.0 грн.
 
№11  Задача: 1549-2.4.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Вибір

Даны четыре точки А(0, 4, 5), В(3, –2, 1), С(4, 5, 6) и D(3, 3, 2). Составить уравнения:
а) плоскости ABC;
б) прямой AB;
в) прямой DM, перпендикулярной к плоскости ABC;
г) прямой CN, параллельной прямой AB;
д) плоскости, проходящей через точку D перпендикулярно к прямой AB.
Вычислить:
е) синус угла между прямой AD и плоскостью ABC;
ж) косинус угла между координатной плоскостью xOy и плоскостью ABC.
10.0 грн.
 
№12  Задача: 1549-2.5.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Кращий вибір!

Найти точку, симметричную точке M(4, 3, 10) относительно прямой $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z-3}{5}$. 14.0 грн.
 
№13  Задача: 1549-2.6.  Лінії 2 порядку  Ціна: 
Вибір

Построить кривые в полярной системе координат по точкам, придавая значения через промежуток π/8, начиная с φ = 0.
а) Предварительно составить уравнение кривой в полярной системе координат:

$(x^2+y^2)^2=20y^3$.

б) Найти уравнение полученной линии в прямоугольной системе координат, начало которой совпадает с полюсом, а положительная полуось абсцисс – с полярной осью, и по уравнению определить вид кривой: $r=\dfrac{5}{6+3\cos \varphi }$.

10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 10.03.12, задач: 13, об'єм: 18 ст., вартість: 99 грн. Переглядів: 546
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS