Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1536

Теорія ймовірностей та математична статистика

Хмельницький національний університет

Дата: 01.03.12, задач: 13, об'єм: 18 ст., вартість: 110 грн. Переглядів: 650

Виділити все

№1  Задача: 1536-3-1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

У коробці 5 білих і 4 чорних олівців. З коробки навмання випало 3 олівці. Яка ймовірність того, що серед випавших олівців хоча б один білий. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1536-3-2.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

За статистичними даними ремонтної майстерні в середньому на 20 зупинок токарного станка припадає: 10 – для заміни різця; 3 – через несправність приводу; 2 – через несвоєчасну подачу заготовок. Інші зупинки відбуваються через інші причини. Знайти ймовірність того, що зупинка відбулася через інші причини. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1536-3-3.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

У магазин поступила партія взуття. В ній 50% – виготовлені на заводі №1, 10% – виготовлені на заводі №2 і 40% – на заводі №3. Ймовірність того, що пара взуття вищого ґатунку для кожної із фабрик відповідно дорівнює 0,85; 0,9; 0,65. Знайти ймовірність того, що куплена пара взуття вищого ґатунку виготовлена на заводі №3. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1536-3-4.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Серед насіння пшениці 0,6% насіння бур`янів Випадковим способом вибирають 1000 насінин. Яка ймовірність виявлення серед них 6 насінин бур`янів. 5.0 грн.
 
№5  Задача: 1536-3-5.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

В урні N = 4 білих і M = 6 чорних кульок. Проводиться послідовне виймання кульок до появи чорної кульки (вибірка здійснюється з поверненням). Випадкова величина X – число проведених виймань. Побудувати закон розподілу випадкової величини X. 5.0 грн.
 
№6  Задача: 1536-3-6.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Кращий вибір!

Дискретна випадкова величина X приймає два можливі значення $x_1$ і $x_2$, причому $x_1 > x_2$, з ймовірностями відповідно $p_1 = 0{,}7$. Знайти $x_1$ і $x_2$, якщо $M(X) = 4{,}3$, $D(X) = 0{,}21$. 14.5 грн.
 
№7  Задача: 1536-3-7.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана функцією розподілу:

$ f(x)= \left \{ \begin{array}{cc} 0, & x \leq 0,\\ \dfrac{2}{7}\cos \dfrac{2}{7}x, & 0 \leq x < \dfrac{7}{4}\pi,\\ 0, & x > \dfrac{7}{4}\pi. \end{array} \right. $

Знайти $M(X)$, $D(X)$.

5.0 грн.
 
№8  Задача: 1536-3-8.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Якість продукції контролюється за наявністю в ній дефектів двох видів X та Y.
XY
1356
–60,10,10,00,15
–40,00,20,050,1
–20,00,10,10,1

Ці дефекти є випадковими величинами, що мають закон розподілу, вказаний в таблиці. Потрібно знайти:
1) закони розподілу компонент X та Y;
2) умовний розподіл Y за умови, що X приймає своє найменше значення;
3) коваріацію та коефіцієнт кореляції дефектів та з’ясувати залежні вони чи ні.
10.0 грн.
 
№9  Задача: 1536-4-1.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

З генеральної сукупності, яка характеризує місячний прибуток малих підприємств (у тис.грн.) зроблено вибірку з 40 елементів:
8, 11, 15, 19, 21, 9, 12, 10, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 16, 16, 8, 11, 15, 19, 21, 9, 12, 10, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 16, 16, 8, 11, 15, 19, 21, 9, 12, 10.
Виконати такі вправи:
1) побудувати статистичний розподіл вибірки та його емпіричну функцію розподілу;
2) побудувати інтервальний розподіл вибірки, розбивши статистичний ряд на 6 рівних підінтервали;
3) побудувати полігон частот та гістограму відносних частот;
4) знайти моду, медіану, розмах та коефіцієнт варіації.
22.5 грн.
 
№10  Задача: 1536-4-2.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Розподіл розмірів основних виробничих фондів (у млн. грн.) xi на n випадково відібраних підприємствах наведено у таблиці.
xi131517192123
ni9671185

Знайти точкові незміщені оцінки для $ \overline{X}_A $, $D_A$ та виправлене середнє квадратичне відхилення.
5.0 грн.
 
№11  Задача: 1536-4-3.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

Знайти довірчий інтервал для оцінки з надійністю 0,95 невідомого математичного сподівання a нормально розподіленої ознаки X генеральної сукупності, якщо відомі генеральне середньоквадратичне відхилення σ = 5, вибіркова середня xB = 14 та об’єм вибірки n = 25. 5.0 грн.
 
№12  Задача: 1536-4-4.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

За статистичними даними за 10 років має місце залежність валового випуску продукції підприємства Y від наявних основних виробничих фондів X:
Y = yi313333343353363373383393403413
X = xi63738393103113123133143153

Необхідно:
1) Побудувати кореляційне поле залежності ознаки X від Y;
2) Грунтуючись на гіпотетичному припущенні, що між ознаками X та Y існує лінійна залежність, записати відповідне рівняння регресії;
3) Перевірити тісноту зв’язку між ознаками X та Y, обчисливши коефіцієнт кореляції;
4) Перевірити значущість коефіцієнта кореляції за критерієм Стьюдента.
14.0 грн.
 
№13  Задача: 1536-4-5.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

За даним інтервальним розподілом вибірки об’єму n = 180 при рівні значущості α = 0,01 за критерієм згоди Пірсона перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності.
(xi, xi+1)(–3, 0)(0, 3)(3, 6)(6, 9)(9, 12)(12, 15)(15, 18)(18, 21)
ni5142332513952
9.5 грн.
 
Виділити всеДата: 01.03.12, задач: 13, об'єм: 18 ст., вартість: 110 грн. Переглядів: 650
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS