Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1494

Вища математика

Київський державний економіко-технологічний університет транспорту

Дата: 09.01.12, задач: 17, об'єм: 17 ст., вартість: 98 грн. Переглядів: 707

Виділити все

№1  Задача: 1494-1.  Векторна алгебра  Ціна: 
Вибір

Перевірити, чи колінеарні вектори a = (3, 2, –1) і b = (–6, –4, 2), і встановити, який із них довший і наскільки. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1494-2.  Векторна алгебра  Ціна: 
Вибір

Задано вектори a = (2, 3), b = (1, –3), c = (–1, 3). При якому значенні λ вектори p = a + λb та q = a + 2c колінеарні? 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1494-3.  Векторна алгебра  Ціна: 
Вибір

Перевірити, чи утворюють вектори a1 і a2 базис множини векторів V2 і якщо так, то розкласти вектор b за цим базисом:
a) a1 = (2, –1), a2 = (–3, 5), b = (–7, 7);
б) a1 = (–2, 3), a2 = (6, –9), b = (4, –5).
5.5 грн.
 
№4  Задача: 1494-4.  Векторна алгебра  Ціна: 
Вибір

Показати, що вектори a1, a2, a3 утворюють базис у просторі V3 та розкласти вектор d за цим базисом, якщо a1 = (3, –1, –5), a2 = (3, –2, –8), a3 = (0, 1, 2), d = (0, 3, 7). 5.0 грн.
 
№5  Задача: 1494-5.  Векторна алгебра  Ціна: 
Вибір

Задано чотирикутник з вершинами у точках A(2, –1, 2), B(2, 5, 0), C(–3, 2, 1), D(m, –4, 3). Визначити, при якому значенні m діагоналі чотирикутника AC і BD перпендикулярні. 5.0 грн.
 
№6  Задача: 1494-6.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Вибір

Задано такі координати вершин трикутної піраміди ABCD: A(3, 1, 4), B(–1, 6, 1), C(–1, 1, 6), D(0, 4, –1). Знайти довжину ребра AB, косинус кута між ребрами AB і AD, об'єм піраміди. 5.0 грн.
 
№7  Задача: 1494-7.  Аналітична геометрія на площині  Ціна: 
Вибір

Знайти точку перетину висот трикутника, якщо його вершинами є точки
A(0, 1), B(–3, 2), C(–4, –1).
6.0 грн.
 
№8  Задача: 1494-8.  Аналітична геометрія на площині  Ціна: 
Вибір

Знайти точку перетину медіан трикутника, якщо його вершинами є точки
A(2, 1), B(0, 3), C(–2, 1).
5.0 грн.
 
№9  Задача: 1494-9.  Аналітична геометрія на площині  Ціна: 
Вибір

Через точку M(3, 5) провести пряму так, щоб відрізок її, що розміщений між осями координат, ділився в цій точці навпіл. 5.0 грн.
 
№10  Задача: 1494-10.  Аналітична геометрія на площині  Ціна: 
Вибір

Сторони AB, BC, та AD трикутника ABC задаються відповідними рівняннями: 2xy – 1 = 0, 7x – 3y – 6 = 0, 3xy – 2 = 0. Знайти координати вершин трикутника та довжину висоти, опущеної з кута A на сторону BC. 5.0 грн.
 
№11  Задача: 1494-11.  Лінії 2 порядку  Ціна: 
Вибір

Написати канонічне рівняння гіперболи, якщо відомо, що:
а) відстань між фокусами дорівнює 10 та дійсна піввісь a = 4;
б) дійсна піввісь a = 4, а ексцентриситет ε = 1,2;
в) відстань між фокусами дорівнює 6, а ексцентриситет ε = 1,5;
г) відстань між фокусами дорівнює 20, а рівняння асимптот y = ±4/3x.
5.0 грн.
 
№12  Задача: 1494-12.  Лінії 2 порядку  Ціна: 
Вибір

Написати рівняння параболи, вершина якої знаходиться на початку координат та:
а) парабола симетрична відносно осі Ox і проходить через точку (4, 1);
б) парабола симетрична відносно осі Oy і проходить через точку (1, 1);
в) парабола симетрична відносно осі Ox і проходить через точку перетину двох прямих y = x та x + y = 2.
5.0 грн.
 
№13  Задача: 1494-13.  Лінії 2 порядку  Ціна: 
Вибір

Побудувати еліпс 4x2 + 9y2 = 36 та знайти півосі, координати фокусів, ексцентриситет та їхні директриси. 5.0 грн.
 
№14  Задача: 1494-14.  Лінії 2 порядку  Ціна: 
Вибір

Побудувати гіперболу 4x2 – 9y2 = 36 та знайти півосі, координати фокусів, ексцентриситет та їхні асимптоти і директриси. 5.0 грн.
 
№15  Задача: 1494-15.  Матриці та визначники  Ціна: 
Вибір

Обчислити визначники:

а) $\left| \begin{array}{rrrr} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 7 & 6 & -3 & 7 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right|$;

б) $\left| \begin{array}{rrrrr} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 9 & 10 & 11 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & -2 & 3 & 4 \end{array} \right|$.

7.5 грн.
 
№16  Задача: 1494-16.  Матриці та визначники  Ціна: 
Вибір

Обчислити визначники, використовуючи властивості визначників:

а) $\left| \begin{array}{*{35}{r}} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 9 & 10 & 11 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & -2 & 3 & 4 \end{array} \right|$;

б) $\left| \begin{matrix} ax+bx_1 & x & x_1 \\ ay+by_1 & y & y_1 \\ az+bz_1 & z & z_1 \end{matrix} \right|$.

7.0 грн.
 
№17  Задача: 1494-17.  Системи лінійних рівнянь  Ціна: 
Вибір

Розв’язати систему рівнянь:

$\left \{ \begin{array}{rrrrrrr} x_1&+&x_2&-&x_3&=&0\\ 3x_1&+&2x_2&+&2x_3&=&9\\ x_1&-&x_2&+&5x_3&=&10 \end{array} \right.$

трьома методами: методом Крамера, методом оберненої матриці та методом Гауса.

11.5 грн.
 
Виділити всеДата: 09.01.12, задач: 17, об'єм: 17 ст., вартість: 98 грн. Переглядів: 707
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS