Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1493

Теорія ймовірностей та математична статистика

Міжрегіональна академія управління персоналом

Дата: 03.01.12, задач: 7, об'єм: 8 ст., вартість: 48 грн. Переглядів: 904

Виділити все

№1  Задача: 1493-1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

На поличці розміщено 10 чашок: 4 білих та 6 червоних. З полички навмання дістають одну чашку. Знайти ймовірність того, що ця чашка: а) біла; б) червона. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1493-2.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Для контролю якості виготовленої продукції відібрано n = 400 виробів. Ймовірність того, що взятий навмання виріб є неякісним, дорівнює p = 0,2. Знайти ймовірність того, що серед вибраних виробів буде не менше m1 = 70 і не більше m2 = 100 неякісних. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1493-3.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Випадкову величину X, що визначає добовий попит на певний продукт, задано рядом розподілу:
X510152025
Pa0,350,240,130,12

Знайти параметр a та числові характеристики цієї дискретної випадкової величини:
а) математичне сподівання M(X);
б) дисперсію D(X);
в) середнє квадратичне відхилення.
5.0 грн.
 
№4  Задача: 1493-4.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Для випадкової величини X, яка має біноміальний закон розподілу з параметрами n = 5, p = 0,1:
1) записати ряд розподілу цієї величини;
2) знайти математичне сподівання M(X), дисперсію D(X), середнє квадратичне відхилення σx.
5.0 грн.
 
№5  Задача: 1493-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина X задана інтегральною функцією розподілу F(x):

Записати диференціальну функцію f(x) розподілу, знайти параметр a та визначити ймовірність попадання величини X в інтервал (1; 3).
5.0 грн.
 
№6  Задача: 1493-6.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (тис. грн.):
21, 19, 17, 23, 18, 22, 25, 20, 19, 18, 24, 21, 23, 17, 24, 25, 26, 20, 18, 22.
• Скласти варіаційний ряд та статистичний розподіл вибірки, побудувати полігон частот.
• Скласти інтервальний статистичний розподіл вибірки, розбивши проміжок (xmin, xmax) на 4 – 6 рівних проміжків, та побудувати гістограму частот.
• Обчислити вибіркові характеристики: вибіркове середнє, вибіркову дисперсію, вибіркове середнє квадратичне відхилення, моду та медіану.
15.0 грн.
 
№7  Задача: 1493-7.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Використовуючи критерій Пірсона, при рівні значущості α = 0,05 перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності X, за даними вибірки:
x147101316192225
m123712191051
7.5 грн.
 
Виділити всеДата: 03.01.12, задач: 7, об'єм: 8 ст., вартість: 48 грн. Переглядів: 904
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS