Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1484

Економетрія

Донецький міжнародний університет фінансів

Дата: 26.12.11, задач: 4, об'єм: 22 ст., вартість: 129 грн. Переглядів: 653

Виділити все

№1  Задача: 1484-1.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

На підставі даних по дев'яти металобазах побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність між витратами обігу, грн., та вантажообігом, грн.
№ з/пВитрати обігуВантажообіг
11,836,1
22,438,7
32,530,6
42,332,1
52,337,6
62,534,8
72,434,2
82,534,2
92,132,5

Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів. Зробити економічні висновки.
18.5 грн.
 
№2  Задача: 1484-2.  Мультиколінеарність  Ціна: 
Вибір

Нехай на витрати обігу впливають: обсяг вантажообігу, грн., запаси з вантажообігу, грн., та трудомісткість одиниці вантажообігу, людино-год.
№ з/пВантажообіг, грн.Запаси, грн.Трудомісткість люд.-год.
116,840,41,88
217,042,32,00
314,840,12,21
417,939,42,01
* * * * *
817,145,72,25
918,237,81,87
1017,446,41,82

Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно бути впевненим, що між факторами вантажообігу, запасів та трудомісткості не існує мультиколінеарності. Потрібно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками.
20.0 грн.
 
№3  Задача: 1484-3.  Гетероскедастичність  Ціна: 
Кращий вибір!

Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між обсягом споживання на душу населення, ціною одиниці продукції та доходом на душу населення, перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастичності для вихідних даних, які наведено в таблиці:
Номер спосте- реженняСпоживання продукту на душу населення, тЦіна за одиницю продукту, тис. грн.Витрати на виробництво 1 т продукту, млн. грн.
1501060
2451262
355962
4501060
* * * * *
1059825
1151920
12581015

На підставі даних, які наведено в таблиці, виконати такі завдання:
1. Оцінити параметри моделі за методом 1 МНК і методом Ейткена.
2. Визначити матриці коваріацій оцінок та їх стандартні похибки.
3. Перевірити статистичну значущість зв'язку, що описується моделями, оцінки параметрів яких обчислено за методом 1 МНК і методом Ейткена.
4. Дати порівняльний аналіз оцінок параметрів, здобутих різними методами.
Зробити висновки.
57.5 грн.
 
№4  Задача: 1484-4.  Системи одночасних рівнянь  Ціна: 
Кращий вибір!

За даними таблиці побудуйте систему одночасних рівнянь попиту та пропозицій.
Номер спосте- реженняСпоживання продукту на душу населення, гр. од.Ціна за одиницю продукту, гр. од.Дохід на душу населення, гр. од.Витрати на виробництво продукту, гр. од.
1556,820020
2576,921022
3567,021220
4596,221525
* * * * *
10664,023513
11645,024210
12674,52449

Визначте параметри рівнянь непрямим методом найменших квадратів. Обчисліть еластичність попиту та пропозиції залежно від ціни для середніх значень цих змінних.
33.0 грн.
 
Виділити всеДата: 26.12.11, задач: 4, об'єм: 22 ст., вартість: 129 грн. Переглядів: 653
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS