Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1479

Теорія статистики

Академія митної служби України

Дата: 18.12.11, задач: 5, об'єм: 32 ст., вартість: 170 грн. Переглядів: 560

Виділити все

№1  Задача: 1479-1.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

Варіаційні ряди розподілу
Задана статистична сукупність:
33,30; 24,50; 38,20; 47,49; 46,79; 51,60; 16,35; 33,89; 45,86; 26,22; 29,79; 20,79; 19,38; 27,20; 29,04; 16,94; 30,89; 32,36; 37,21; 32,71; 33,06; 32,67; 48,08; 35,23; 34,32; 31,38; 53,75; 43,79; 57,38; 30,11; 50,95; 21,49; 40,85; 44,12; 53,27; 35,24; 31,29; 42,08; 32,57; 42,82.
Необхідно:
1) побудувати відповідний варіаційний ряд, обґрунтувавши попередньо вибір його виду (д. в. р. чи і. в. р.), і його графічне зображення;
2) знайти числові характеристики побудованого ряду: середню, моду, медіану, розмах варіації, дисперсію, середні квадратичне та лінійне відхилення; квадратичний та лінійний коефіцієнти варіації, коефіцієнти осциляції, асиметрії та ексцесу;
3) зробити висновки, щодо однорідності сукупності та форми розподілу;
4) розглядаючи сукупність пар як д. в. р. f, побудувати його графічне зображення та знайти моду і медіану.
27.5 грн.
 
№2  Задача: 1479-2.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Вибіркове спостереження
За даними 10%-ої вибірки з нормально розподіленої генеральної сукупності X, заданої в л. р. № 1:
1. З надійністю γ = 95% знайти надійний інтервал для генеральної середньої xГ та генеральної частки p значень ознаки X, менших за xГ.
2. Знайти мінімально необхідні обсяги вибірок n, які з надійністю γ = 95% забезпечать граничні помилки δx = 0,1xB для оцінки генеральної середньої xГ та δw = 0,2w для генеральної частки р, розглядаючи дослідження, проведені в л. р. № 1, як пробні для наближеного обчислення xB та w.
3. Знайти межі надійності γ, з якими заданий надійний інтервал (xB – 0,05 • xB; xB+ 0,05 • xB) накриває генеральну середню xГ, а надійний інтервал (w – 0,15 • w; w + 0,15 • w) – генеральну частку p.
4. Зробити висновки.
Всі обчислення провести для повторної і безповторної схем відбору.
20.0 грн.
 
№3  Задача: 1479-3.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Дослідження взаємозв’язків
За даними спостереження двадцяти митних установ необхідно дослідити можливу залежність між витратами на їх утримання (факторна ознака X) та перерахуваннями коштів до держбюджету (результативна ознака Y).
Номер митної установи (i)12345678910
Витрати на утримання (xi)47,435,351,650,969,258,770,288,563,7103,6
Перерахування до бюджету (yi)163,2161,6241,7197,3281,6259297,5347,9272,1372,7
Номер митної установи (i)11121314151617181920
Витрати на утримання (xi)120,213495,3136,295,298,5175,3145,6160,1196,9
Перерахування до бюджету (yi)367,2393,1368,3444,1371,6382,8439,2400,9463,8536,6

Дослідження провести методами:
– комбінаційного групування,
– аналітичного групування,
– дисперсійного аналізу,
– кореляційно-регресійного аналізу (КРА),
– збігу знаків Фехнера,
– кореляції рангів Спірмена.
При цьому метод КРА слід реалізувати для двох видів рівняння регресії, вибравши з них краще за критерієм мінімуму регресійної дисперсії.
67.5 грн.
 
№4  Задача: 1479-4.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Ряди динаміки
Динаміка товарообігу по деякій митниці наведена в таблиці:
Інтервал (місяць)січеньлютийберезеньквітеньтравень
Номер інтервалу (i)01234
Товарообіг у цінах січня, млн. грн. (yi)18,516,313,811,110,2

Необхідно:
1. Встановити вид заданого динамічного ряду.
2. Для даного часового ряду обчислити: середній рівень ряду; ланцюгові, базисні та середні абсолютний приріст, коефіцієнт і темп зростання, коефіцієнт і темп приросту, взявши за сталу базу початковий рівень y0.
3. Для даного ряду динаміки встановити тенденцію та її характер шляхом порівняння рівнів ряду. У разі необхідності провести згладжування ряду і побудувати графіки вихідного й згладженого часових рядів.
4. Провести аналітичне вирівнювання побудованого часового ряду, вибравши лінійну або квадратичну модель тренду. Вибір виду тренду необхідно обґрунтувати письмово у звіті до л. р. Після знаходження трендової кривої пояснити економічний зміст її параметрів. Побудувати графік вибраного тренду на кореляційному полі.
5. Шляхом екстраполяції вибраної трендової кривої зробити точковий прогноз рівня товарообігу на наступний часовий інтервал, тобто, на червень. Для вибраної на власний розсуд надійної імовірності побудувати надійний інтервал для прогнозованого значення товарообігу.
6. За можливістю виконати точковий прогноз товарообігу на наступний часовий інтервал спрощеним методом за допомогою ланцюгових абсолютних приростів або коефіцієнтів зростання і порівняти його з точковим прогнозом, виконаним шляхом екстраполяції трендової кривої.
Зробити висновки.
35.0 грн.
 
№5  Задача: 1479-5.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Індекси
За даними таблиці «Динаміка експорту»
Вид
товару
Одиниця
виміру
Базовий періодПоточний період
Обсяг експорту q0Ціна p0, гр.од.Обсяг експорту q1Ціна p1, гр.од.
Ам32,08,02,314,6
Бтони1,710,81,410,2
Вшт.6,211,42,89,8

необхідно обчислити:
1. Індивідуальні та загальні індекси ціни, фізичного обсягу та доходу від експорту товарів А, Б і В відповідно по кожному виду товару та в цілому по всіх видах товарів. При цьому загальні індекси обчислити в агрегатній і середньозваженій формах.
2. Абсолютні величини доходів, їх прирости по кожному виду товарів та в цілому по всіх видах товарів і провести індексний факторний аналіз.
3. Міжгрупові індекси, що характеризують співвідношення доходів від експорту окремих видів товарів по кожному періоду та в цілому за весь час спостереження. При цьому за базу порівняння взяти доходи по одному з видів товарів на вибір виконавця.
4. Зробити висновки.
20.0 грн.
 
Виділити всеДата: 18.12.11, задач: 5, об'єм: 32 ст., вартість: 170 грн. Переглядів: 560
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS