Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1476

Теорія ймовірностей та математична статистика

Харківський національний економічний університет

Дата: 11.12.11, задач: 6, об'єм: 9 ст., вартість: 48 грн. Переглядів: 453

Виділити все

№1  Задача: 1476-9.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Проводиться перевірка хімічного складу води з трьох джерел. Ймовірність того, що склад води з першого джерела знаходиться в межах норми, рівна 0,8; з другого - 0,6; з третього - 0,8, Знайти ймовірність того, що в межах норми опиниться вода: а) з двох джерел; б) з одного джерела; в) тільки з першого джерела. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1476-19.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

За заданим закону розподілу дискретної випадкової величини X:
xi-11357
pi0,080,190,370,260,10

а) побудувати многокутник розподілу; б) визначити математичне сподівання M(X), дисперсію D(X) і середнє квадратичне відхилення σ(X) випадкової величини.
5.0 грн.
 
№3  Задача: 1476-29.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина X задана інтегральнюй функцією розподілу F(x):

Визначити: а) щільність розподілу ймовірностей; б) математичне сподівання M(X) і дисперсію D(X); в) ймовірність того, що випадкова величина X прийме значення в заданому інтервалі (0,5; 1,5); г) побудувати графіки функцій.
6.5 грн.
 
№4  Задача: 1476-39.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Для неперервної випадкової величини X, щільність розподілу ймовірності якої відповідає нормальному закону, задані математичне очікування a = 2 і середнє квадратичне відхилення σ = 5. Потрібно знайти ймовірність того, що випадкова величина X прийме значення в заданому інтервалі (4; 9). 5.0 грн.
 
№5  Задача: 1476-49.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

За даним статистичним розподілом вибірки:
xi1822263034384246
mi31820252516148

необхідно:
а) побудувати гістограму відносних частот mi/n;
б) знайти вибіркову середню xB, дисперсію вибірки Sx2 і середнє квадратичне відхилення Sx;
в) у припущенні, що вибірку взято з генеральної сукупності, розподіленої за нормальним законом, знайти межі довірчого інтервалу, в яких з надійністю γ = 95% знаходиться середнє генеральної сукупності xГ.
8.5 грн.
 
№6  Задача: 1476-59.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Наведені результати дослідження залежності об'єму продукції, що випускається, y (тис. т) від вартості основних фондів x (млн. грн.) для 100 однотипних підприємств. Статистичні дані згруповані і представлені у вигляді таблиць, де вказані середні значення випадкових величин, відповідні заданому інтервалу, і кількість підприємств, характеристики яких потрапляють в цей інтервал.
YX
71319253137Ny
5358
10448
15735850
20210820
2556314
Nx391350223100

Необхідно:
а) побудувати кореляційне поле;
б) на кореляційному полі побудувати емпіричну лінію регресії Y на X;
в) розрахувати параметри вибіркового рівняння регресії yx = f(x) в припущенні лінійної кореляції;
г) побудувати графік вибіркового рівняння регресії і зіставити його з емпіричною лінією регресії;
д) оцінити тісноту кореляційного зв'язку.
17.5 грн.
 
Виділити всеДата: 11.12.11, задач: 6, об'єм: 9 ст., вартість: 48 грн. Переглядів: 453
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS