Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1475

Теорія ймовірностей та математична статистика

Київський національний економічний університет

Дата: 05.12.11, задач: 16, об'єм: 20 ст., вартість: 136 грн. Переглядів: 1204

Виділити все

№1  Задача: 1475-1.1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

До ліфта 9-поверхового бізнес-центру на перший поверх зайшли 2 студенти-практиканти. Кожен поспішає на роботу. Записати простір елементарних подій можливих виходів студентів із ліфта, якщо відомо, що вони працюють на різних поверхах і жоден із них не працює на останньому поверсі. Подія Ai – перший студент вийшов на i-му поверсі; подія Bi – другий студент вийшов на i-му поверсі. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1475-1.2.  Елементи комбінаторики  Ціна: 
Вибір

Для доступу в комп'ютер оператору необхідно набрати код з 9 цифр. Оператор забув необхідний код. Скільки можливих комбінацій він може скласти для набору коду, якщо:
а) цифри коду не повторюються;
б) цифри коду повторюються.
5.0 грн.
 
№3  Задача: 1475-1.3.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Кращий вибір!

Виготовлення деталі послідовно проходить обробку на 4-х верстатах, причому ймовірність, що її зіпсують на кожному з верстатів, відповідно дорівнює 0,1; 0,12; 0,19; 0,18. Обчислити ймовірність якісного виходу принаймні однієї з двох оброблених деталей. 12.5 грн.
 
№4  Задача: 1475-1.4.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

У списку 27 прізвищ. Чоловіків у 2 рази більше, ніж жінок. Яка ймовірність того, що два навмання взятих прізвища будуть прізвищами або двох чоловіків, або двох жінок. 5.0 грн.
 
№5  Задача: 1475-1.5.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Консультативна фірма бажає отримати замовлення на співпрацю із міжнародними компаніями A та B. Керівництво фірми оцінює ймовірність отримання замовлення від компанії A як 0,49. У випадку, якщо фірма підписує договір з компанією A, то з ймовірністю 0,98 компанія B також підписує договір з цією фірмою на виконання свого проекту. З якою ймовірністю консультаційна фірма отримає обидва замовлення? 5.0 грн.
 
№6  Задача: 1475-1.6.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

В першому ящику знаходяться 16 пар взуття, із якого 10 жіночого, три пари чоловічого, три пари дитячого. У другому ящику 12 пар взуття, з яких 8 пар жіночого, 1 пара чоловічого, 3 пари дитячого взуття. Кожна пара знаходиться в закритій коробці. Всі коробки однакові за розміром та кольором. З першого ящика навмання беруть одну коробку з взуттям, та перекладають до другого ящика. Яка ймовірність того, що:
а) Навмання вибрана коробка з другого ящика містить пару дитячого взуття?
б) Із першого ящика до другого було перекладено пару дитячого взуття?
5.0 грн.
 
№7  Задача: 1475-1.7.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Кращий вибір!

Чому дорівнює ймовірність появи події в кожному випробувані, якщо найімовірніша частота появ події в 900 випробуваннях дорівнює 560. 13.0 грн.
 
№8  Задача: 1475-1.8.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Туристичній компанії відомо, що 5% усіх попередніх замовлень клієнтів не буде реалізовано. Якщо туристична компанія продала 169 місць до готелю, в якому лише 166 місць вільні, то чому дорівнює ймовірність того, що місце в готелі буде для кожного клієнта, який придбав його через дану туристичну компанію та не змінив своїх планів стосовно відпочинку? 5.0 грн.
 
№9  Задача: 1475-1.9.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Кількість повідомлень одержаних інформаційним агентством підлягає закону Пуассона. Беручи до уваги, що в середньому агентство отримує одне повідомлення кожні 8 хвилин, відповісти на запитання:
а) Чому дорівнює ймовірність того, що протягом 1 хвилини інформаційне агентство отримає одне повідомлення?
б) Чому дорівнює ймовірність того, що принаймні 3 повідомлення отримає інформаційне агентство протягом однієї хвилини?
5.0 грн.
 
№10  Задача: 1475-1.10.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

З трьох компаній направлені пропозиції щодо монтажу устаткування для нового виробництва. Ймовірність прийняття до розгляду пропозицій для першої компанії 0,99, для другої 0,89, для третьої 0,79. Знайти ймовірність прийняття для розгляду :
а) пропозицій від двох компаній;
б) пропозицій від трьох компаній;
в) пропозицій принаймні від однієї компанії.
5.0 грн.
 
№11  Задача: 1475-2.1.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Задано ряд розподілу випадкової величини X:
Xi-8-6-5-3-2-102310
Pi0,100,020,040,040,050,110,040,30,20,1

Побудувати та обчислити: а) многокутник розподілу; б) функцію розподілу; в) графік функції розподілу; г) моду; д) оцінити медіану; е) математичне сподівання; є) дисперсію; ж) середнє квадратичне відхилення; з) асиметрію; и) ексцес; і) P(-5,5 < X < 9).
15.0 грн.
 
№12  Задача: 1475-2.2.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Два бухгалтери виконують складні однотипні розрахунки. Ймовірність помилки для першого у звітній відомості дорівнює 0,1, а для другого – 0,05. Скласти закон розподілу числа безпомилкових відомостей, якщо кожний з них заповнював по дві відомості. 5.0 грн.
 
№13  Задача: 1475-2.3.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана функцією розподілу:

а) обчислити параметр a; б) побудувати графік функції розподілу; в) знайти щільність розподілу та намалювати її графік; г) обчислити числові характеристики: моду, медіану, математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, асиметрію, ексцес; д) знайти ймовірність P(-5 < X < 2).
13.0 грн.
 
№14  Задача: 1475-2.4.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Кращий вибір!

Випадкова величина X має рівномірний розподіл з M(X) = 3 і D(X) = 4/3. Знайти функцію розподілу випадкової величини X. 13.0 грн.
 
№15  Задача: 1475-2.5.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X є нормально розподіленою з математичним сподіванням m = 7 і дисперсією D = 6. Записати вирази для щільності розподілу ймовірностей f(x) та функції розподілу F(x) і побудувати їхні графіки. Обчислити ймовірність попадання випадкової величини на проміжок (4, 7). Яка ймовірність відхилення випадкової величини X від її математичного сподівання більше, ніж на 3 одиниці? 8.0 грн.
 
№16  Задача: 1475-2.6.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Система випадкових величин (X, Y) задана таблицею розподілу:
Y | X -10-8-6-4-26
-100,010,020,030,030,040,01
-70,030,010,040,010,050,02
-40,020,040,010,050,020,09
-10,050,010,020,010,030,06
70,030,060,040,080,010,07

Знайти:
а) двовимірну функцію розподілу;
б) ряди розподілу кожної випадкової величини;
в) одновимірні функції розподілу;
г) числові характеристики системи: математичне сподівання, дисперсію, кореляційний момент;
д) умовне математичне сподівання випадкової величини Y, якщо випадкова величина X набула значення –2.
16.5 грн.
 
Виділити всеДата: 05.12.11, задач: 16, об'єм: 20 ст., вартість: 136 грн. Переглядів: 1204
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS